Yleistä

​Monet ihmiset ovat kokeneet saaneensa avun nimenomaan vaihtoehtohoidoista - onpa joku todennut, että kiitos akupunktion, olen edelleen elossa. On petytty ehkä koululääketieteeseen ja sen tehottomuuteen tai kalleuteen.

Ajassa on selvä sosiaalinen tilaus ns. pehmeämmille hoidoille - kemikaalien ja leikkausten sijaan kaivataan "ekologisia" hoitoja. Terveyskeskuslääkäri Pekka Reinikainen totesi kuitenkin antamassaan haastattelussa, että oikea diagnoosi tulisi olla kaiken hoitotyön lähtökohta. Hänen mukaansa yleisimmät sairaudet paranevat 2-4 viikon kuluessa ilman mitään erityistä lääkettä.

Jos vaihtoehtoinen hoito on aloitettu normaalin paranemisajan kuluessa, on paranemista pidetty ehkä aiheettomasti ko. terapian ansiona. Toisaalta hän toi esiin ns. lumevaikutuksen, joka tarkoittaa niitä odotuksia, joita hoidettavalla on hoitoon nähden.

Puhutaan myös kalkkitablettivaikutuksesta eli plasebovaikutuksesta. Kun oikein uskoo ko. terapiaan, odotetaan paranemista ja voidaan paremmin. Uusia hoitomuotoja tulee kaiken aikaa lisää. Ehkä yksi syy on juuri siinä, että vanhojen terapioiden lume-vaikutus on heikentynyt. Uudet antavat taas enemmän odotuksia jne.