Blogi

Julkaistu 19.11.2021 Kansakunnantila.fi- sivustolla

Euroopan neuvoston päätöslauselma 27.1.2021 Covid-19-rokotteista, joka kieltää pakkorokotukset, rokottamattomien syrjinnän ja koronapassin käytön

Euroopan neuvosto on maanosamme johtava ihmisoikeusjärjestö. Siihen kuuluu 47 jäsenmaata ja vaikka se nimensä ja lippunsa perusteella muistuttaakin Euroopan Unionia, niin se ei ole osa EU:ta, vaan se on itsenäinen järjestö ja itse asiassa se on jopa vanhempi kuin EU:n edeltäjä Euroopan Yhteisö. Euroopan neuvoston ideana on toimia eurooppalaisten jäsenvaltioidensa ihmisoikeustilanteen vahtikoirana.

Euroopan neuvoston jäsenmaat ovat ratifioineet Euroopan ihmisoikeussopimuksen, joka on yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta. Tätä varten Euroopan neuvosto on perustanut Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen, johon kansalaisilla on oikeus valittaa, mikäli heidän maansa viranomaiset tai tuomioistuimet loukkaavat näitä oikeuksia. Ehtona tähän on, että loukattu kansalainen käyttää ensiksi kaikki oman maansa valitustiet aina korkeimpiin oikeuksiin asti. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli Suomen valtio syrjii kansalaisiaan, niin lopulta asia voidaan viedä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaistavaksi. Sillä on valta antaa Suomen valtiolle langettavan päätöksen. Euroopan neuvoston jäsenmaat ovat sitoutuneet noudattamaan tuomioistuimen lopullisia tuomioita jutuissa, joiden osapuolena ne ovat.

Tästä syystä on erityisen mielenkiintoista lukea Euroopan neuvoston 27. tammikuuta 2021 julkaisema päätöslauselma 2361, joka käsittelee Covid-19-rokotteita. Päätöslauselmassa on muutamia erittäin tärkeitä kohtia.

1) Kohta 7.3.1: vaatii jäsenvaltioita “varmistamaan, että kansalaisille ilmoitetaan, että rokotukset eivät ole pakollisia ja että ketään ei painosteta poliittisesti, sosiaalisesti tai millään muulla tavalla ottamaan rokotetta, mikäli ei itse sitä halua ottaa.”

2) Kohta 7.3.2: vaatii jäsenvaltioita “varmistamaan, että ketään ei syrjitä sen vuoksi, että hän ei ole ottanut rokotetta, johtuen mahdollisista terveysriskeistä tai siitä, ettei kyseinen henkilö ole halunnut ottaa rokotetta.”

3) Kohta 7.5.2: vaatii jäsenvaltioita “käyttämään rokotustodistuksia (joihin “Koronapassi” perustuu) vain määrättyyn tarkoitukseensa rokotteen tehokkuuden, mahdollisten sivuvaikutusten ja haittavaikutusten seurantaan.”

Koko dokumentti on mielenkiintoista luettavaa, mutta pelkästään nämä kolme kohtaa yksiselitteisesti tekevät koronarokotteista vapaaehtoisia ja kieltää kaiken syrjinnän koronapassiin perustuen ja itse asiassa koko koronapassin käytön ihmisten jaottelemiseen ja kansalaisten jättämiseen minkään yhteiskunnan osa-alueen ulkopuolelle. 

Ihme on, että mediamme ei ole tarttunut tähän, vaikka asia on niin merkittävä. Tai ikävä kyllä nykyisessä ilmapiirissä täytyy todeta, että ihme olisi, jos medioissamme olisi laajasti kerrottu meille tästä Euroopan neuvoston päätöslauselmasta. Kaikista ihmeellisintä kuitenkin on se, että kukaan ei ole nähnyt merkittäväksi kääntää tätä dokumenttia kokonaisuudessaan suomenkielelle. Nyt se kuitenkin on teille tarjolla. Olkaa hyvät!

2.7.2020 EU:n elpymisrahasto

Etelä-Euroopan maita riivaa harmaa talous. Sen arvioidaan olevan yhteensä 800 mrd euroa. Erityisesti Italia on tässä suhteessa heikko maa. On sanottu Italian mafian olevan maan suurin yritys. Etelän maiden tietokannat ja veronkanto ovat nekin kehittymättömiä, mikä lisää harmaan talouden määrää ja korruptiota. Lisäksi Etelä-Euroopan maiden arvonlisäverotus poikkeaa Pohjoisen maista siinä suhteessa, että elintarvikkeiden arvonlisäverotus on huomattavan lievää.

On arvioitu, että Etelän maiden tukeminen on varallisuuden ja tulonsiirto varakkailta köyhille. Todellisuudessa köyhyys on aluellista ja osin itse aiheutettua. Sen tähden monet asiantuntijat suhtautuvat pidättyvästi ns. tukipaketteihin, joita nyt markkinoidaan koronan varjolla. Epäilemättä korona on kurittanut kaikkia maita ja myös Etelän maita. Tosin niiden velkaantuminen ja heikko talous ovat olleet todellisuutta jo aiemmin.

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen suhtautuu kielteisesti komission esittämään 750 mrd:n euron elpymisrahastoon. Hänen mielestä ehdotus rahaston 500 mrd:n euron lahjasta rikkoo räikeästi no bail out-periaatetta, jonka mukaan toinen jäsenmaa ei saa maksaa toisen laskuja. Pekkarinen toteaa esityksen tukevan maita, kuten Italiaa, jotka jo ennen koronaa, ovat eläneet yli varojensa ja rikkoneet taloussääntöjä tai maita, jotka eivät ole noudattaneet oikeusvaltioperiaatetta. Pekkarinen katsoo monivuotisen rahoituskehyksen, MFF:n, kasvattamisen olevan hyväksyttävissä. Lisäksi hän pitää lainoitusta parempana kuin lahjana annettavia tukia em. perustein. TS 18.6.2020

Perussuomalaiset ovat suhtautuneet elpymisrahastoon kielteisesti, koska Etelä-Euroopan maat, joille suurin osa tuesta suuntautuisi, ovat aina hoitaneet talouttaan holtittomasti, ja koronalla tässä on vain vähän tekemistä. Perussuomalaisten mukaan elpymisrahaston myötä Suomelle koituu miljardien eurojen lisävastuut ja laskut, jotka Kreikan esimerkin mukaan realisoituvat aikanaan. Perussuomalaiset ovat viitanneet myös harmaan talouden suureen osuuteen Etelän talouksissa. Toinen asia, joka on ollut esillä, on ruuan arvonlisäverotuksen alhainen taso mm. Italiassa. Suomalaiset maksaisivat siten perimättä jätetyt harmaan talouden verot ja osan Etelän ruokalaskuista.

Elpymisrahastosta on keskusteltu Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Saksa on aloittanut puheenjohtajakautensa 1.7.2020, joten asia tullee esille. Tosin kysymys on myös oikeudellisista seikoista. Maiden perustuslait ja EU:n omat perussopimukset saattavat rajoittaa rahastoa. Esillä on ollut velanoton kieltävän artikla 310.

On puhuttu siitä, että Suomen viennin kannalta olisi tärkeää tukea Etelä-Euroopan maita. Suomen vienti oli vuonna 2019 yhteensä noin 65 mrd euroa, josta n. 60 % EU-maihin vienti päämaittain:

Saksa 9,4 mrd, Ruotsi 6,7 mrd, Alankomaat 3,9 mrd, Italia 2,3 mrd, Belgia 2,1 mrd, Ranska 1,9 mrd, Espanja n. 1 mrd ja Kreikka n. 100 milj. Onko niin, että elpymisrahastolla ei olennaisesti vaikutettaisi Suomen vientiin Etelän maihin tai esimerkiksi Puolaan. Ongelmallista komission ehdotuksessa uudenlainen rahanjakomalli, josta on muodostumassa uusi normaali. Kerran kun on avattu tämä tie, paluuta ei enää ole.

Kevät 2021

27.2.2021

Maailma pimenee vähitellen monella tapaa. Lapsena pelättiin pimeää. Pahat asiat tehdään usein pimeässä. Kun ihmiset nukkuvat rosvot lähtevät liikkeelle- ei kukaan näe vai näkeekö. Hengellinen pimeys kasvaa. Uskonto ja Raamattu, rukoukset jäävät sivuun. Erotaan aviosta ja kirkosta, perinteistä sekä raamattuarvoista. Jumalan ovat korvanneet nautinnot ja ihmisten rakennelmat, järjestelmät, tietokoneet ja digimaailma. Voi puhua kulttuurirakennuksesta ja sen palvojista. Kyse on ihmisviisaudesta ja ylpeydestä sekä pyrkimyksestä elää Luojasta riippumatonta elämää.

Onko ihmiskunnan etsikkoaika mennyt ja nyt tullut ihmiskunnan tuomioiden aika. Siltä nyt vahvasti vaikuttaa kun seuraa ajan ilmiöitä: abortteja, homomarsseja, sukupuolten hämärtymistä, syntyvyyden laskua, kansainvaellusta, koronaepidemiaa ja nyt nälänhätää monin paikoin.

Ihmiset ja kansat niittävät sitä, mitä ovat kylväneet. Ne myös tulevat tuomiolle kaikesta jopa jo maan päällä. Luomakunta ja Raamattu todistavat Jumalasta ja Hänen pelastussuunnitelmastaan. Jumala lähetti oman Poikansa. Historian käännekohta oli ajanlaskumme alussa kun Jeesus syntyi Beetlehemissä. Toinen käännekohta oli v. 33 Golgatalla kun Herra Jeesus vuodatti viattoman verensä ihmiskunnan syntien sovitukseksi. Hänen ylösnousemisensa osoitti, että Hän oli synnitön ja Jumala itse. Herra Jeesus Kristus on kaiken alku ja loppu. Hän on kuningasten Kuningas ja Herrain Herra. Katso uudeksi Minä teen kaiken.

Tämän valtakunnan evankeliumi Jeesuksesta on julistettava kaikkialla maailmassa. Jumala kutsuu ihmiskuntaa: Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Ihmiset haluavat kuitenkin vain Hänen armonsa ja rakkautensa ilman todellista kääntymistä. Tämä on eksytystä ellei tuoda esiin Jumalan Sanan totuutta ja käskyjä.


Jouluna 2020


Huutavan ääni kuului: Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkävijä. Hän julisti parannusta syntien anteeksiantamiseksi. Sen merkiksi hän kastoi nuo ihmiset.

Mitä tie meille merkitsee. Se on tietysti reitti, jota pitkin pääsee päämäärään. Onko meillä oikea päämäärä. Sen myötä etsimme oikean tien. Raamatussa puhutaan vanhurskauden, viisauden, totuuden ja elämän tiestä. Se kuulostaa juhlalliselta, ottaen huomioon kuinka helposti me eksymme arkielämän tilanteissa. Onko sitten jokin selvä määritelmä tiestä.

Jeesus sanoi opetuslapsille, että hän on tie, totuus ja elämä, Joh. 14 luvussa.

Ei kukaan ihminen ole sanonut sellaista, että hän itse on tie. Tosin läpitunkevassa viidakossa tietä ei näy, joten opas vesuri kädessä sanoo, että tietä ei näy, mutta minä teen tien eli olen tavallaan tie.

Jeesukseen uskomalla eli luottamalla, me pääsemme oikealle tielle kohti Isän kotia taivasten valtakuntaan. Tällä tiellä olemme kun pysymme Jeesuksessa eli Hänen yhteydessään. Joh.15:4

Jeesuksen uskova on myös todistaja, joka jatkaa lähetystyötä, jotta mahdollisimman moni löytää ja pääsee taivastielle. Maailma pimenee ja tarvitsee Kristus-valoa. Se valo on Jumalan sanassa, joka on jalkaimme lamppu ja valkeus teillämme. Kirjoitukset täyttyvät silmiemme edessä kuten Luuk. 24:25-26 toteaa. Saamme olla oikealla tiellä ja ohjata myös muita tälle Jeesus-tielle. Emme tosin näe aina tarkkaan mitä edessä juuri on, sen tietää Herra, joka on kanssamme joka päivä. Sen tähden vaikka maailma kuohuaa ja raivoaa, emme pelkää. Saamme turvata lapsen lailla Jumalaan. Hän auttaa ja vie perille.

Onko meidän sydämessä tilaa Jeesukselle, jos on niin silloin tie on valmis ja voi löytää sen.

Tänäkin Jouluna voit tulla lastenkaltaiseksi ja tulla Jeesuksen omaksi. Silloin sydämeesi Joulun teet, kun pyydät Jeesukselta syntisi anteeksi ja uskossa otat Hänet vastaan elämäsi Herraksi.


30.9.2020


Suomi syöksymässä


Nyt näyttää siltä, että Sanna Marinin hallitus on viemässä Suomea väärään suuntaan.

EU:n elvytysrahastosta on tulossa rahoitusmekanismi, jossa Suomesta tehdään maksajaa jatkossakin. Hämähäkin seitti kietoo meidät tiukemmin glopalisoituvaan maailmaan, jossa maailmanhallitus ja isoveli odottavat uhrejaan. Suomen tulisi irtautua ensinnäkin eurosta mitä pikimmiten ja sen jälkeen EU:sta. Korvaava järjestelmä olisi Norjan ja Sveitsin tapainen ETA-sopimus, jossa kaupalliset esteet on eliminoitu.

Ilmastonmuutoksen vastainen hallituksemme ei ymmärrä, että korona vauhdittaa Suomen talouden alamäkeä voimakkaammin kuin on arveltu. Kriisihän jatkuu vientimaissa, joten pikainen elpyminen on kaukana. Ilmastonmuutosasia ei saisi nyt painaa taloutta vielä alemmas. Turpeesta luopuminen merkitsee metsäteollisuuden alasajoa. Mistä Suomi saa korvaavat vientitulot ja työpaikat. Marinin hallitus vihreydessään on tuhoamassa Suomen kilpailuedellytyksiä.

VR pitäisi panna samalle viivalle muiden liikennöitsijöiden kanssa. Monopoli tulisi purkaa, mutta Marin suojelee ay-liikettä ja aateveljiä koko Suomen kustannuksella. Vaikea ymmärtää, että keskustapuolue voi olla mukana tällaisessa hallituksessa enää päivääkään. Onko Vanhasen ja Lintilän harkintakyky täysin pettänyt. Kysymys on vallasta pelkästään. Keskusta hamuaa maakuntauudistusta ja sotea, jotka toisivat sille valtaa alueellisesti. Tämäkin uudistus on tuhoon tuomittu on ennen syntymäänsä. Suomen kunnat ovat nyt jo kroonisesti alijäämäisiä.


Lassi Erpiö

Raamatun profetia EU:sta 13.8.2020

Raamatussa Danielin kirjan 7.luku kertoo meille suurpedoista leijonasta, karhusta, pantterista ja sen seuraajasta. Leijona kuvaa Anglo-Amerikkaa, karhu Venäjää, pantteri Saksaa ja sitä seuraavasta pedosta, joka on ilmeisesti muodostumassa esiin liittovaltio EU:na. Raamattu sanoo pantterista, että sille annettiin valta. Näin juuri on tapahtunut Euroopassa. Saksa vie, muut vikisevät. Seuraava jae puhuu Saksasta.

Dan. 7:6 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.

Kun Britannia lähti EU:sta, on Ranskan vaikutusvalta selvästi kasvanut. Macron on liittovaltion kova kannattaja - tosin Ranskan etua ajatellen. Vapaamuurarien suuri unelma on toteutumassa silmiemme edessä. Alla oleva jae kertoo EU:sta.

Dan 7:7 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.

EU on erilainen valtakunta. Se edustaa suurta valtaa ja valvontaa – direktiivejä ja tuomiovaltaa.

Dan. 2:40 Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.

Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa.

2:43 Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.

EU on sekasikiö. Siinä on eri kansallisuuksia, jotka säilyvät sellaisina, vaikka ne tekevät yhdessä työtä esim. parlamentissa. Valtakunta koostuu vahvoista ja heikoista valtioista. EU on juuri niin vahva kuin heikoin lenkki on. Etelä koostuu valkosipulimaista, jotka ovat velkaisia ja taloudellisesti heikkoja eli savimaita. Rautavaltioihin kuuluvat pohjoisen vahvat valtiot, jotka osaavat hoitaa talouttaa järkevämmin.

2:33 Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.

2:34 Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare-ei ihmiskäden voimasta-ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne.

2:35 Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.

Lopulta koko EU ja maailmantalous sortuu ilmeisesti juuri heikoimmasta kohdastaan. Esimerkiksi Italia tuo saapasvaltio edustaa 2300 mrd euron velkamaata, joka ei saa talouttaan ja budjettiaan tasapainoon. Maailman historian loppuvaiheet ovat lähestymässä. Herran tulo on lähellä. Saamme nostaa päämme ja rohkaista mielemme. Vielä arkin ovi on auki. Eurooppalaisten sielujen tähden viekäämme evankeliumia kaikille heille vielä kun on aikaa.


10.6.2020 Piikki auki

Suomen hallitus vyöryttää lisäbudjetin toisensa jälkeen. Yhteensä summat kohonnevat tänä vuonna jopa 20 mrd euroon asti. Summa otetaa velaksi totta kai. Nythän on korot alhaalla. Velkainnostus näyttää tarttuvan Eduskuntaan. Hallitus pelaa valtavaa uhkapeliä Suomen talouden pelastamisen nimissä. Mielestäni pitäisi edetä huomattavasti harkitummin pienemmillä panostuksilla ja odottaa epidemian sammumista, jotta nähdään miten tilanne ja talous kehittyy. Nyt mennään takki auki kohti Kreikan tietä.

Velkaa otetaan hulvattomasti. Syynä pidetään koronaa. Todellisuudessa nyt ostetaan ääniä kansalaisilta. Pyritään pelastamaan hyvinvointivaltio, jossa osa porukasta ei edes halua tehdä työtä. Työllisyysaste ei voi edes nousta niin kauan kun ilmaisia etuuksia on tarjolla kaikille. Toki heikommassa asemassa olevia pitää auttaa, mutta ei työhaluttomia.

Velkaa otetaan yrityselämän pönkittämiseksi. Kuka sanoo, että yksikään yritys pelastuisi. Mihin rahat oikeasti menevät. Mitään takeita ei ole työpaikkojen säilymisestä. Itse asiassa tukiraha on huomattava varallisuuden siirto yksityishenkilöiltä yrityksille. Lasku maksetaan veroina ja maksuina. Korotuksista ei kukaan halua kuullakaan. Kuinka Kreikan tapaista. Sekä köyhille että rikkaille jaetaan nyt ilman mitään sitoumusta. Rahoitetaan velalla kun korot ovat niin alhaalla. Jo nyt Vanhanen esittää lainanoton valtuuksien korottamista 150 mrd euroon.

Kunnille ja sairaanhoitopiireille lykätään rahaa ilman minkäänlaista taetta siitä, että ne ryhtyisivät saneeraamaan talouksiaan. Kuntaliitolla on ollut kymmeniä vuosia aikaa järkeistää kuntataloutta. Tämä hallitus joutuu vielä tiukan paikan eteen. Velkalinja lykkää tosiasioiden tunnustamista. Kreikan tie turmioon vie, on varmaa. Nimittäin velkojat ja luottoluokittajat tulevat vaatimaan valtion omaisuuden myymistä ym.

Keltaliivit osoittivat Ranskassa, ettei Länsi-Euroopassa saada aikaan rakenteellisia uudistuksia, joita välttämättä tarvittaisiin. Suomessa kestävyysvaje tiedetään, mutta ay-liike näyttää rakentavan poteroita kaiken muutoksen vastustamiseksi. Jotta velkalinjassa olisi järkeä, tulisi yhteiskunnan kaikkien osapuolien sitoutua rakenteellisiin uudistuksiin. Se olisi todellista yhteisvastuuta. Valitettavasti ajassamme vaikuttaa itsekkyys ja oman edun tavoittelu johtotähtenä.

Suomen tukipaketti on n. 20 mrd euroa, joka on Suomen bkt:sta n. 8,5 %. Kysymys on siitä, että Suomen hallitus koronan varjolla siirtää Suomen ylle synkkiä pilviä. Ne tulevat varjostamaan tulevien hallitusten ja sukupolvien elämää vuosikymmiä. Vertailun vuoksi mainittakoon Saksan tukipaketti. Se on suuruudeltaan 130 mrd euroa, joka on sen bkt:sta vain 3,3 %. Onkohan nyt niin, että valtiovarainministeriössä ja Suomen pankissa nukutaan. Missä ovat varoittavat äänet.

Esko Aho totesi Kultarantaseminaarissa: ”Että vallalla on nyt velkainnostus. Jos velalla hoidettaisiin hyvin asioita niin Italiahan olisi menestyvin maa Euroopassa, hän heitti. Kyllähän eurossa on valuvika siinä, että kehitystasoltaan niin erilaiset maat menivät yhteiseen valuuttaan miettimättä, miten siellä yhteisessä valuutassa voidaan elää. Ahon mukaan velanannolla kriisiä voidaan ainoastaan siirtää eteenpäin. Mutta se tulee jonain päivänä eteen, joka voi olla Euroopan kannalta katastrofi.” Jatkaisin Suomen tilanteen osalta, että katastrofi on edessä, jos tällä tiellä edetään ilman rakenneuudistuksia. Nehän eivät tuo ääniä eikä suosiota, joten niitä lykätään hamaan tulevaisuuteen. Missä ovat entisaikojen valtiomiehet, jotka pitävät valtion ja yhteistä etua mielessä. Nyt on lähinnä politiikkoja, joita innostavat gallupit ja kansansuosio.

Lopuksi toteaisin, että kun kerran aletaan antamaan tukea yhdelle ja toiselle. Ensin jokamiehelle, sitten yrityksille, kunnille, sairaanhoitopiireille ja lopulta koko EU:lle, niin siitä seuraa jatkoa. Sillä tiellä anomukset eivät lopu. Ne seuraavat aina uudelleen ja uudelleen. Pannaan rakenteet kuntoon, ja jokainen tehköön myönnytyksiä, niin tästä voidaan selvitä. Muussa tapauksessa on vaarana, että Suomi-neito uppoaa.

28.5.2020 Koronan varjolla EU liittovaltioksi?

Ajankohtainen aihe on EU:n elvytysrahasto, josta on esitetty kahdenlaista mielipidettä. Varovaisemmat pitävät yhteisvastuullista elvytysrahastoa ongelmallisena siinä mielessä,
että rahasto saattaa rapauttaa velanhoitomoraalia ja budjettikuria varsinkin Etelä-Euroopan maissa. Italian, Espanjan, Kreikan ja Portugalin sekä Ranskan taloudet ja velat ovat yleisessä tiedossa.
Maissa on korruptiota ja heikko työllisyysaste. Maat ovat turismista riippuvaisia, kuten toki monet muutkin maat.

Yhteisvastuuseen ovat suhtautuneet kriittisesti Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska. Saksa on kääntämässä takkiaan, joten sen taloudella täytyy mennä todella huonosti. Viimeisimmän tiedon mukaan saksalaisilla pankeilla on paljon saatavia etelän mailta, joten Saksan valtio pelkää joutuvansa maksamaan pankeilleen tukea. Lisäksi Saksan teollisuus haluaa tukea
markkinoita- mieluummin muiden maiden avustuksella.

Suomessa Tasavallan Presidentti ja OP:n pääjohtaja Ritakallio ovat esittäneet, ettei yhteisvastuuseen  pitäisi mennä. He ajattelevat sen johtavan jatkuvaan avoimeen piikkiin. Teija Tiilikainen totesi eurobondeista, että jos niihin mennään, ollaan sillä tiellä. Hän tarkoitti yhteisvastuun jatkuvan sitten jatkossakin.

Suomessa Marin ja vihervasemmisto yleensä suhtautuu yhteisvastuuseen myönteisemmin. Vaikea sanoa mistä tämä johtuu. Ehkä selittävä seikka on kansallisen edun pitämistä toissijaisena asiana.
Tässä tullaan taas jakolinjalla. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat ajan ilmiöitä. Vastassa on kansallismielisyys ja itsenäisyyslinja.

Henkilökohtaisesti pidän parempana, ettei elvytysrahasto jaa tukia. Rahasto toki voidaan perustaa, mutta se voisi antaa lainoja jäsenmaille vain määrätyillä ehdoilla. Jos niitä ei noudateta, lisälainan myöntäminen loppuu siihen. Paras olisi jos eurosta luopuisivat kaikki ne maat, joiden itse asiassa tulisi devalvoida oma uusi valuuttansa. Jo euroa perustettaessa oli tiedossa siihen liittyvät riskit eri maiden talouksista johtuen. Pahin seuraus yhteisvastuullisesta elvytysrahastosta on se, että kun piikki on kerran auki, tukianomuksiin ja -rahastoihin saa Suomi jatkossakin osallistua. Lisäksi komissio aikoo koronan varjolla muuttaa EU:n liittovaltioksi.

Takana ovat vapaamuurarit ja itse sielunvihollinen, joka valmistelee pienelle sarvelle johtajuutta.
Ystävä nyt on aika rukoilla, ettei Suomi mene mukaan tällaiseen liittovaltioon.

16.4.2020

Muuttunut maailma

Maailma on kokenut monia kriisejä ja katastrofeja. Voi sanoa, että WTC-kaksoistornien kaatuminen 11.9.2001 johti uudenlaisen pelon ilmapiiriin. Jatkoa tuli vuonna 2004 Tapaninpäivän myrskyn muodossa. Ja taas neljän vuoden kuluttua vuonna 2008 alkoi finanssikriisi, josta ei ole kokonaan vieläkään toivuttu. Uusi synnytystuska tuli vuonna 2015 kansainvaellusten muodossa. Puun takaa tuli uusi kriisi vuoden 2020 taitteessa, jolloin korona-virus alkoi tuhotyönsä. Virus lähti liikkeelle Kiinasta ja levisi sitten kautta maapallon. Tämä kriisi ei ole ohi. Vaikuttaa, että jotain hyvin suurta on tapahtumassa. Talous, huippu-urheilu ja kulttuuri ovat kokeneet ennen näkemättömän iskun. Epäjumalat, joita on palvottu kautta maan, ovat kaatuneet ainakin joksikin aikaa. Herra Jeesus puhui synnytystuskista ja siitä miten ihmiset pelkäävät mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Pelko on ikävä kaveri niin ihmisille kuin markkinoille. Uskovien ei tule antaa pelolle valtaa. Jumala kutsuu tällä kriisillä kaikkia ihmisiä parannukseen. Voi olla viimeisen suuren elonkorjuun aattohetki.

EU:ta koskeva kommentointi siirtyy Mediassa nyt-osioon.