Vaihtoehtohoidot

Aluksi

Nämä sivut on laadittu varoitukseksi niille, jotka etsivät parantumista erilaisista hoitomuodoista. Toisaalta saatat jo olla niitä, jotka kärsivät selittämättömästä masennuksesta ja itsetuhoajatuksista. Lisäksi kristilliset asiat ovat sinulle vastenmielisiä. Siinä tapauksessa syynä saattaa olla luvaton käynti vihollisen maaperällä, josta ovat ehkä nämä seuraukset. Sinun on palattava siihen paikkaan takaisin, jotta Jumala voi sulkea sen portin, josta pahan vaikutus on tullut elämääsi (2. Kun 6:5,6).

Ensin hoitomuodoista sen jälkeen erityisesti nuorison ja lasten vaaroista. Lisää näistä voit lukea ajan ilmiöt osiosta.


VAIHTOEHTOISTEN HOITOMUOTOJEN JA UUSPAKANUUDEN VAAROISTA

Ei-kristillisissä uskonnoissa on ollut luonnollista, että henkiset asiantuntijat ovat olleet myös parantajia, jotka ovat parantaneet sairaita magian ja luonnonlääkkeiden avulla. Liioittelematta voi sanoa, että parantamisesta on tullut iskusana salaoppien ja uuden ajan liikkeen piirissä. Esimerkiksi henkiparantaminen, parantaminen värien ja heilurien avulla, auraparantaminen, parantavat rituaalit, parantaminen meditaation avulla ja lukemattomat terapiat ym. vaihtoehtoiset hoidot ovat olleet ovi, joka on johtanut useat henkilöt okkultistiseen maailmankatsomukseen, jonka mukaan on olemassa kosmista energiaa. Ihmisruumiissa oletetaan olevan mies- ja naisenergiaa, jonka tasapainotilaan uskotaan. Parantaminen sisältää tämän katsomuksen mukaan kadotetun harmonia palauttamisen esimerkiksi siten, että siirretään energiaa parantajalta potilaalle (healing/reiki-hoito).

Heti aluksi on todettava, että nyt olemme tekemisissä New agen eli uuden aikakauden liikkeen kanssa. Hyvällä syyllä pitää kysyä onko turvallista mennä näihin hoitoihin. Itse asiassa näitä ns. pehmeitä hoitomuotoja on jo n. 200 kpl. Suomessa vaihtoehtolääkintä on hyväksytty ilman lainsäädäntöä, mitä varsinkin kristityt lääkärit ja terveysalan ammatti-ihmiset ovat kritisoineet voimakkaasti, koska varsinainen diagnoosinteko-oikeus on vain lääkärillä. Viranomaiset ovat kiinnostuneita vain hoitojen tai aineiden haittavaikutuksista - ei sen sijaan terapeuttien ammattitaidosta. Ruotsissa on jo ns. puoskarilaki, jollaista ilman muuta Suomessakin tarvittaisiin. Näin totesi lääk. lis. Pekka Reinikainen jo vuosia sitten häntä haastatellessani. Myöskään seurakunnat eivät ole perehtyneet useiden vaihtoehtohoitojen pakanalliseen alkuperään.

Yleistä

Monet ihmiset ovat kokeneet saaneensa avun nimenomaan vaihtoehtohoidoista - onpa joku todennut, että kiitos akupunktion, olen edelleen elossa. On petytty ehkä koululääketieteeseen ja sen tehottomuuteen tai kalleuteen. Ajassa on selvä sosiaalinen tilaus ns. pehmeämmille hoidoille - kemikaalien ja leikkausten sijaan kaivataan "ekologisia" hoitoja. Terveyskeskuslääkäri Pekka Reinikainen totesi kuitenkin antamassaan haastattelussa, että oikea diagnoosi tulisi olla kaiken hoitotyön lähtökohta. Hänen mukaansa yleisimmät sairaudet paranevat 2-4 viikon kuluessa ilman mitään erityistä lääkettä. Jos vaihtoehtoinen hoito on aloitettu normaalin paranemisajan kuluessa, on paranemista pidetty ehkä aiheettomasti ko. terapian ansiona. Toisaalta hän toi esiin ns. lumevaikutuksen, joka tarkoittaa niitä odotuksia, joita hoidettavalla on hoitoon nähden. Puhutaan myös kalkkitablettivaikutuksesta eli plasebovaikutuksesta. Kun oikein uskoo ko. terapiaan, odotetaan paranemista ja voidaan paremmin. Uusia hoitomuotoja tulee kaiken aikaa lisää. Ehkä yksi syy on juuri siinä, että vanhojen terapioiden lume-vaikutus on heikentynyt. Uudet antavat taas enemmän odotuksia jne.

Abortit

Suomessa on tehty vuoden 1970 jälkeen yli 420 000 aborttia. Tämä on alkanut näkyä jo maamme väestönkasvussa. Ennen aborttilakia lääkäreiden enemmistö ja Suomen gynekologiyhdistys vastustivat aborttia. Tosiasiassa lääkärit kärsivät aborttilaista. Hyvin monet naiset kokevat vuosien kuluttua hyvin raskaana tehdyn abortin jopa 10-15 vuoden kuluttua. Kyseessä on psyykkiset häiriöt ja syvät masennustilat. Itseasiassa itsemurhariski kolminkertaistuu abortin jälkeen. Suomen lääkäriliitonpuheenjohtaja Kari Myllymäki toteaa 19.9.1998 Helsingin Sanomissa: "Suomessa abortit saa käytännössä jokainen sitä haluava." Ns. "lausunnot" ovat vuosikausia olleet pelkkää silmänlumetta. Suomen Laki sikiön lähdetyksen kieltämisestä on siis täysin ulkokultainen (Rikoslain 22. luvun 5 ja 6 §).
Jumalan sana kieltää abortit. Vanhassa testamentissa lapsia uhrattiin Molokille. Tämä on kauhistus Jumalalle. Vain lääketieteellinen syy, insesti- tai raiskausraskaus voivat olla hyväksyttäviä syitä abortille. Onhan paljon lapsettomia pareja, jotka ottaisivat näitä lapsia. Kuitenkin ajassamme vaikuttaa antikristillinen vaikutus, joka on valmis hyväksymään alkiotutkimukset, sikiöiden hyötykäytön, geenien manipuloinnin, kloonauksen, vammaisten lasten surmaamisen ja eutanasian. Lähde: Antakaa minun elää, Bernard Nathanson.
Jos olet tehnyt abortin, tulee sinun todella katua ja pyytää sitä anteeksi Herralta. Jos tunnustat, niin Jumala armahtaa sinua. 1. Joh. 1:7, 9. Voit myös puhua asiasta luotettavan sielunhoitajan tai papin kanssa.

Akupunktiosta ym.

Akupunktiota antavat myös lääkärit Suomessa ehkä vuosittain 50000 henkilölle. Kyseessä on Kiinasta kotoisin oleva hoitomuoto, jossa määrättyihin akupunktiopisteisiin työnnetään ohuita neuloja, joita liikuttamalla voidaan lievittää kipua jne. Terapian takana on kosmisen energian selitys, jonka mukaan ihmisessä saattaa olla tukkeutuneita kanavia. Vaikuttamalla näihin pisteisiin voidaan tasapainottaa energiavirtoja, jolloin kivut laantuvat.
Lääkärit Suomessa eivät pohdi hoidon pakanallista perustaa, vaikka se perustuu kiinalaiseen astrologiaan. Perinteinen kiinalainen akupunktiolääkäri käyttää hoidoissaan myös yrttejä, hierontaa, loitsuja ja amuletteja. Nämä kiinalaiset lääkärit käyttävät yleensä noiduttuja neuloja, jotta ihmisessä oleva demoni saataisiin näin poistetuksi (M. Vironhovi). Jos siis Suomessakin hoidon antaa shamaani tai okkultisti, on hoidettava todellisessa vaarassa. Vaarana ovat Reinikaisen mukaan myös katkenneet akupunktioneulat, joita on löydetty silloin tällöin potilaista. Sielunhoidossa on todettu, että kyseessä on okkultistinen hoitomuoto, joka avaa sielun portin. Kun rukoillaan tällaisen henkilön puolesta, Pyhä Henki ei pääse ikäänkuin "lasiseinän läpi". Kun hoitomuodosta sanoudutaan irti, saa potilas myös Pyhän Hengen hoitavan kosketuksen.

Akupunktion kaltaisia hoitomuotoja ovat mm. vyöhyketerapia (refleksologia) ja akupainanta sekä shiatsu- hieronta. Varsinkin vyöhyketerapia on saavuttanut suosiota myös monissa seurakunnissa. Kyseessä on hoitomuoto, jonka intiaanipoppamiehet eli shamaanit ovat kehittäneet.

Ajatellaan, että ihmisen ruumiinelimillä on ikäänkuin vastaavuutensa jalanpohjassa, kädessä, korvanlehdessä tai ikenissä. Hieromalla esimerkiksi kipeää isovarvasta voidaan lievittää pääkipua. Jokainen ymmärtää, ettei mitään vakavampaa sairauden syytä voida tällä tavoin poistaa.

Kyse on oletetuista heijastusalueista, joita käsittelemällä voidaan hoitaa mm. kipua. Varsinkin jos tällaista hoitoa antaa shamaani tai okkultisti, syntyy hoidettavalle hankaluuksia. Ongelmana on se, että he eivät välttämättä ensimmäisellä kerralla kerro omaa hengellistä suuntautuneisuuttaan. Joka tapauksessa näissä hoitomuodoissa kyse on okkultistisesta sielun portista, jota kristityn ei pidä avata. Kun näistä irtisanoudutaan, Herra Jeesus sulkee portin ja ihminen tulee kokonaan valkeuteen.

Ennustajista ym.
Raamattu kieltää taikuuden ja tähdistäennustamisen sekä korteista ennustamismenetelmät ja spiritismin kokonaan.
Ennustaja toimii ns. tietäjä- tai vainajahengen johtamana. Hän saa myös aivan oikeita tietoja. Milloin ne ovat sitä, ei voi koskaan varmasti tietää. Ennusteen hyväksyminen sitoo henkilön ja avaa sielun portin okkultismille. V Moos.18:9-14.
Hypnoosissa vastaavasti ihminen altistaa koko tahto- ja tunne-elämänsä toisen ihmisen ja mahdollisesti myös erilaisten henkivaltojen haltuun eli avaa sielun portin okkultismille. Sielunhoitajana olen kohdannut eräänkin henkilön, joka oli käynyt kaukoparantajan ja selvänäkijän luona. Sen jälkeen hän on joutunut taistelemaan riivaajahenkien kanssa.

Homeopatiasta
Lääk. lis. Pekka Reinikainen kertoi edelleen, että esim. homeopatia on keksitty jo v. 1755. Kyseessä on hoitomuoto, jossa samanlaisella parannetaan samanlainen.
Esimerkiksi erittäin laimennettu risiiniöljy- vesiliuos parantaa ripulisairaan. Tai sitten lyijymyrkytyksen uhrille annetaan erittäin laimennettua lyijyvesiliuosta. Jo nämä esimerkit osoittanevat, että kyseessä ei ole muu kuin erehdykseen perustuva hoitomuoto.
Laimennussuhteet ovat niin suuria, että vedestä tai alkoholista voi olla mahdoton edes erottaa mainittua alkuperäistä ainetta. Mikä sitten siinä voi parantaa sairaan. On selitetty, että homeopaattisessa hoidossa potensoidulla lääkkeellä on kyky vastaanottaa parantava informaatio joltakin toiselta aineelta, vaikka vaikuttava aine laimennuksessa häviää. Tämä osoittaa, että homeopatian takana on okkultismia eli salatiedettä, koska lääkeaineisiin on mahdollisesti loitsuttu alkeisvoimia. Rahat menevät Reinikaisen mukaan hukkaan.
Marjut Vironhovi kirjoittaa kirjassaan Vapaaksi valkoisen valheen verkosta s.52: "Kuten monissa muissakin demonisiin voimiin perustuvissa hoidoissa, ihminen alkaa oireilla ahdistusta, levottomuutta, unihäiriöitä, pelkotiloja jne. Siinä tapauksessa, että hom. lääke ei ole demonisoitu, se on ns. plasebo-lääke eli pelkästään maitosokeritabletti tai alkoholi-vesiliuosta, josta vaikuttava aine on laimennettu pois." Hän varoittaa, ettei ainakaan kenenkään kristityn pitäisi osallistua homeopatiaan.
Nykyään puhutaan myös biologisesta lääketieteestä, jolla tarkoitetaan hivenaine- ja vitamiinihoitoja. Lääk. lis. Pekka Reinikaisen mukaan vaarana on yliannostus, jolla voidaan jopa lisätä syöpäriskiä. Muistissa on beetakaroteenitutkimus, joka sittemmin todettiin täysin epäonnistuneeksi.
Suomalaisilla ei ole Reinikaisen mukaan sellaisia vitamiininpuutoksia, joita erityisesti tarvitsisi hoitaa. Ruuasta saa yleensä kaiken tarvittavan hivenaineen ja vitamiinin. Puhutaan myös iduista ja elävästä ravinnosta. Reinikaisen mukaan iduissa on ollut usein salmonellaa, joten hän ei suosittele niitä lainkaan. Yrtit ja yrttiteet sisältävät myös aineita, jotka yliannostettuina saattavat johtaa terveysvaurioihin. Esimerkiksi sveitsiläinen odottava äiti päätti synnyttä "ekovauvan". Niinpä hän joi kaksi litraa yrttiteetä päivittäin odotusaikana. Lapsi, joka syntyi, oli epämuodostunut. Reinikainen pitää sinänsä erittäin suotavana tuoreiden vihannesten ja hedelmien nauttimista. Hän toteaa myös, että ns. bioenergiaa ei ole todella olemassa kuin mielikuvituksessa. Samaa myyttistä linjaa noudattaa ns. biodynaaminen viljely, joka pohjautuu antroposofiaan eli okkultismiin. Kuvitellaan, että määrättyjen planeettojen ollessa määrätyssä suhteessa toisiinsa, olosuhteet kylvölle ym. ovat "kosmisesti" otollisia.

Hypnoosi
Hypnoosissa vastaavasti ihminen altistaa koko tahto- ja tunne-elämänsä toisen ihmisen ja mahdollisesti myös erilaisten henkivaltojen haltuun eli avaa sielun portin okkultismille. Samaa on sanottava okkultistisista kirjoista, quijapöydällä pelaamisesta, tarok-korteista, E.S.P:stä sekä kaukoparantamisesta (3. Moos. 19:31).

Jooga ja mietiskely
Mitä tulee joogaan, on todettava, että kyseessä ei ole pelkkä voimistelu. Meditaatio ja mantrat kuuluvat ns. joogaprosessiin, jolla pyritään transsiin ja korkeampaan tietoisuuteen kohti kosmista jumaluutta.
Entinen hindu-guru Maharaj, joka tuli Jeesukseen uskovaksi kristityksi, toteaa Gurun kuolema -teoksessaan, ettei kenenkään kristityn pidä olla missään tekemisissä joogan kanssa. Et voi kulkea kahta tietä - Jooga on joogin tie ja Kristitylle Jeesus on tie Isän kotiin taivaaseen. Me saamme rukouksessa olla Häneen alati yhteydessä. Joogassa ja muissa meditaatioharjoituksissa pyrkimyksenä on mielen tyhjennys, joka joillekin on onnistunut. Seurauksena on joskus Reinikaisen mukaan meditaatiopsykoosi, joka aiheuttaa mahdollisesti pysyvän mielenterveysongelman. Hän varoittaa myös itsehypnoosista ja TM-mietiskelystä.

Nikamakäsittely ym.
Mitä tulee naprapatiaan, kiropraktiikkaan ja lymfahoitoihin, on niitä Pekka Reinikaisen mukaan pidettävä puhtaina hoitomuotoina, ellei hoitoa anna okkultisti eli shamaani.
Kyseessähän on kahden ensiksimainitun osalta nikamakäsittelystä eli manipulaatiosta, jota myös kansanparantajat ja hierojat antavat. Tällaisen henkilön tulisi tutkia röntgenkuvat ja olla alan tutkinnon suorittanut, jotta vahingoilta vältyttäisiin. Magiaksi kansanparannus muuttuu silloin kun siihen yhdistetään erilaisia loitsuja ja salaisia sanoja, mikä on tuttua Kalevasta.
Kansanparantajien hoidettavaksi ei pitäisi mennä suin päin, ellei edes diagnoosia ole tehty. Taustalla saattaa Reinikaisen mukaan olla vakava sairaus, joka pitäisi ensin diagnosoida lääketieteellisesti. Lähetyslääkärit kertovat, että poppamiehet aiheuttavat kehitysmaissa enemmän vahinkoa kuin malaria ja kuumetaudit.

Okkultismi
Musta magia käsittää lähinnä satanismin ja saatananpalvonnan. Sielunvihollisen toiminta on usein peitettyä.
Valkoista magiaa löytyy kosolti vaihtoehtoisista hoitomuodoista. Monesti kuvitellaan, että mikä tahansa leipä ravitsee. Voihan vatsan saada täyteen, mutta jos ruoka sisältää myrkkyä, seuraa tällaisen ruuan syömisestä aikaa päälle ongelmia. Valkoinen magia on verhottua taikuutta.
Valitettavan monet hoitajat ja hoidettavat eivät tiedä, että jokainen hoito suuntautuu paitsi ruumiiseen myös ihmisen henkeen. Kristalli-, väri-, heiluri- ja aromaterapiat sekä monet muut ovat naistenlehtien suosiossa. Tuntuu siltä, että ihmiset ovat valmiit uskomaan mihin tahansa. Lumevaikutus lienee suurin menestystekijä näidenkin kohdalla. Mitään todellista hyötyä näistä ei voida tieteellisesti osoittaa. Hengellisessä mielessä kyseessä on taikuus eli okkultismi.

Parantajista
Kansanparantajien, henkiparantajien, käsilläparantajien sekä kaukoparantajien sekä selvännäkijöiden puoleen ei kristityn eikä kenenkään pidä kääntyä.
Kyse on pitkälti lumevaikutuksista sekä sielun piilevien voimien hyväksikäyttämisestä. Sairaus voi parantua, mutta hoidettava saattaa saada uusia sairauksia. Lisäksi sielun portin avaaminen okkultismille saattaa aiheuttaa selittämätöntä ahdistusta ja masennusta jne. Nämä henkilöt, jotka tarjoavat näitä palveluja väittävät, että kyseessä on Pyhän Hengen työ.
Vain silloin kun rukoilija on Kristuksen Herrakseen tunnustava uskova, on kyseessä Jumalan hyväksymä ja puhdas Jumalan armolahjan toiminta. Raamattu sanoo: "Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa". Toisin sanoen parantamispalveluista maksua perivä henkilö ei toimi Jumalan valtuuttamana. Hän ei rukoile myöskään silloin Jeesuksen nimessä.

Yhteenveto
Sielunvihollinen on tuhanten juonten mestari, kun se eksyttämällä ujuttaa vanhat itämaiset vaihtoehtohoidot länsimaiseen kulttuuriin. Kavahtakaamme noituutta ja taikauskoa. Jumala varoittaa meitä: "Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä." "Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte; ei niinkuin tyhmät (neitsyet), vaan niinkuin viisaat (neitsyet), ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha." Ef. 5:11, 15-16.
Uuden aikakauden liikkeen ideologiassa uskotaan ihmisen hyvyyteen ja jopa jumalallisuuteen sekä kykyyn itse hallita omaa elämäänsä. "Tämän näkemyksen mukaan terveys ja sairaus ovat lähtöisin ihmisestä itsestään ja hänen kyvystään luoda itse terveyttään." "Tämä käsitys on taikauskoinen, koska vain Jumala voi parantaa ihmisen." "Kaikki uuden ajan liikkeen hoitomenetelmät vaikuttavat ihmisen mieleen, vaikka hoidot suunnattaisiin ruumiin alueelle." (Marjut Vironhovi)

Suosittelen aiheesta tarkemmin kiinnostunutta tutustumaan terveydenhuollon ammattilaisten teoksiin:
Marjut Vironhovi: Vapaaksi valkoisen valheen verkosta, kust. Uusi Tie Oy
Pekka Reinikainen - Marja Rantanen: Parantajat, kust. Kuva ja Sana Helsinki
Marja Rantanen: Äänetön huuto
Teos: Uuden lääketieteen uhrit (Reinikainen yksi kirjoittajista)
Pekka Reinikainen: Noituuden paluu lääketieteeseen
Leena Huima: Jumala pelissä
     

Vapautuminen
Saksalaisen tutkijan Kurt Kochin mukaan vaihtoehtohoidoissa olleiden "paraneminen" ei ole ollut pysyvää. Tutkittaessa 200 henkilöä neljän vuoden kuluttua, olivat kaikki sairastuneet uudelleen joko fyysisesti tai johonkin mielenalueen sairauteen (Marjut Vironhovi).
Mikäli olet kokenut mm. unihäiriöitä, selittämätöntä väsymystä tai masennusta, ahdistusta ja pelkotiloja tai itsetuhoajatuksia, saattaa näiden syynä olla yksikin käyntisi okkultistin luona tai vaihtoehtoisessa hoidossa, joka on avannut sielun portin, jota kautta sielunvihollinen syöttää näitä tuntemuksia ja kielteisiä ajatuksia.
Jos olet ollut yhteydessä edellä kuvattujen uuden aikakauden liikkeen hoitojen tai muun okkultistisen toiminnan kanssa ja haluat vapautua niistä, sinun tulee ottaa yhteys uskovaan henkilöön, joka antaa sinulle synninpäästön tässä asiassa. Voit mennä myös rukouksen ja sanan tilaisuuksiin, joissa on kokeneita sielunhoitajia.       
Rukous, joka pitäisi rukoilla on: "Rakas Taivaallinen Isä, tunnustan syntini ja erityisesti .................. (hoitomuoto, ennustajalla käynti tms.), kadun näitä syntejä ja tahdon sanoutua irti kaikesta okkultismista (ja ennustuksista) ja Uuden aikakauden liikkeestä. Pyydän, että Jeesuksen tähden annat anteeksi ja vapautat minut tästä ............................. ja suljet kaikki sielunportit.
Sielunhoitaja: Jeesuksen nimen ja sovintoveren tähden julistan sinun syntisi ........................ osalta anteeksiannetuksi. Saat uskoa sen omassatunnossasi juuri nyt.
 

Pelastuminen
Tässä ajassa ovat monet ihmiset kiinnostuneita vain parantumisesta eikä sielun pelastumisesta.
Raamatun mukaan meillä kuitenkin on vain yksi elämä - sitten kuolema, jonka jälkeen me joudumme joko kadotukseen tai taivaaseen.
Vain uskomalla Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi, pelastuu ja uudestisyntyy eli pääsee Jumalan lapseksi.
Anteeksiantoa ei ansaita omilla teoilla, vaan Jumalan lapsina saamme syntimme anteeksi tunnustamalla syntimme ja hylkäämällä ne.  
Mikäli tahdot antaa elämäsi Herralle, voit sanoa vaikka yksinkin:
Tahdon antaa elämäni täydellisesti Sinun haltuusi. Tule Herra Jeesus elämäni Herraksi ja Vapahtajaksi. Anna minulle anteeksi kaikki syntini ja anna minulle Pyhä Henki, jotta voisin elää Sinun tahdossasi ja rakastaa sinua koko sydämestäni nyt ja aina. Amen.
 
Nyt sinä olet uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Vanha on kadonnut - katso, uusi on sijaan tullut. Pidä vanha itsekäs luontosi kuolleena Kristuksen kanssa ristillä, niin saat voiman ja voitelun.
Nyt sinä olet uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Vanha on kadonnut - uusi on sijaan tullut. Pidä vanha itsekäs luontosi kuolleena Kristuksen kanssa ristillä ja anna elämäsi  Herralle, niin saat voiman ja voitelun, jossa pysyt uskossa.
Mene uskovien yhteyteen ja rukoile Jeesuksen kautta Isää - tapahtukoon Sinun tahtosi. Lue päivittäin Sanaa, kuten syöt ruumiisi ruokaakin - muuten et kasva Herrassa. Varo eksytystä.
 
Sinua kutsutaan Turkuun Martinkirkkoon, jossa joka tiistai on sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta klo 19 alkaen( Huovinkatu1, www.ilpoistenpiiri.fi). Sinua lähellä on seurakunta, jossa on ihan mukavia ihmisiä - rohkeasti menet vain mukaan sellaisena kuin olet - varo kuitenkin eksyttäjiä: jehovat, mormonit ja menestysteologit ym.
Sillä niin on Jumala maailmaa (sinua) rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään (ettet sinäkään), joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä (sinulla) olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16

www.radiodei.fi - esim. Turun seudulla 107.3 MHz

UUSPAKANUUDEN VAAROISTA - ERITYISESTI LASTEN JA NUORISON KANNALTA

Erilaiset esineet
Kauniit esineet, joita ulkomailta tuodaan, saattavat sisältää okkultistista voimaa, joka tuo koteihin kirouksen. Kyseessä ovat ns. tuhon omaksi vihityt esineet mm. epäjumalanpatsaat tai -kuvat.
Margaret Thatcher kertoi, että pääministerinä ollessaan hän otti vastaan aasialaisilta vierailtaan kahteen eri otteeseen patsaan. Tuon tapahtuman jälkeen hänen pääministerikautensa alkoi kääntyä alamäkeen. Hän menetti vallan sen tähden, että otti kotiinsa nuo patsaat - näin hän itse on antanut ymmärtää.
Olen kerran kysynyt eräässä liikkeessä Herralta, että onko egyptiläisissä papyruskääröjäljitelmissä jotain okkultistista. Ei mennyt aikaa kuin muutama minuutti, niin voimakas pääkipu iski vanteen tavoin päähäni. Rukouksessa ilmeni, että kyseessä oli egyptiläinen vainajahenki. Okkultistinen side irtosi kun sielunhoitaja sen katkaisi. Ei ole siis viisasta ottaa vastaan mitä tahansa esineitä ulkomailta. Esimerkiksi islamilaiset tai buddhalaiset esineet ovat pahoja. Karibian alueella ja luonnonkansoilla on myös erilaisia manauksia, joita esineisiin loitsutaan. Muistamme miten israelilaiset Jerikon voiton jälkeen hävisivät taistelun, kun Aakan oli ottanut itselleen tuhon omaksi vihittyä.
Selvää on lisäksi, ettei yksikään kristitty saa kumartaa myöskään mitään patsasta, aurinkoa tai kuvaa. Kumartaminen merkitsee, että ihminen tulee epäjumalanpalvojaksi, jollaiset eivät peri taivasten valtakuntaa (2. Moos. 20:4).

Halloween-juhla
Tämä on juhla on erittäin suosittu USA:ssa, jossa se myy hyvin. Kyseessä lienee paikallinen kekri- eli sadonkorjuujuhla.
Kun kuitenkin siihen on lisätty mm. vainajien karkottamiseen ja noitiin liittyviä asioita, on juhlaan suhtauduttava kielteisesti. Varsinkin pienille lapsille voi syntyä pelkotiloja pelottavista naamioista ja asuista.

Kalevala
Kyseessä on Elias Lönnrotin taideteos, joka sisältää kansanrunoutta ja loitsuja sekä riittejä ym. Nämä runot ym. loitsut ja riitit kuuluvat pakanallisen Suomen historiaan.
Tuolloin uskottiin Ukko-ylijumalaan, haltijoihin, maahisiin ja tonttuihin ym. Kun ajattelee sanan kalevanpoika merkitystä, on se viittaus ns. väkevään mieheen eli demoniin. Kalevala on näiden sankarien asuinpaikka. Meidän ei pitäisi enää edes huvin vuoksi pitää kodeissa tällaista pakanuuteen liittyvää teosta, jota eräät kansanparantajat edelleen käyttävät työssään.
Kun Lahden hiihdon mm-kisat avattiin sisun-loitsulla, ei tulos voinut olla huonompi. Nimenomaan kalevalanpäivänä Suomen maine puhtaana urheilumaana meni sen doping-jupakan myötä. Kansallinen kalevalanpäivä 28.2. muuttui häpeän päiväksi. Taivaan Isä näytti, ettei huippu-urheilu ja kalevala ole kunnioituksen arvoisia.

Lastenkirjallisuus
Lapsen tulisi selkeästi pystyä erottamaan todellisuus ja fantasia. Näin tapahtuu mm. Asterix ja Aku Ankka -lehdissä. Tosin Aku Ankoissa kehitys on mennyt taikuutta suosivaan suuntaan.
Varsinaisen fantasiakirjallisuuden vyöryn on osaltaan saanut aikaan elokuva, joka tehtiin Taru sormusten herrasta. Kirjan on kirjoittanut J.R.R. Tolkien. Hän oli mm. Kalevala-taruston suuri ihailija. Kyseessä on itse asiassa kolme teosta, jotka ovat lähinnä aikuisten tarina. Lukija voi samaistua sormusten taian hävittäjään - mikä sinänsä on hyvä asia.
Parempi lapsille on kuitenkin C. S. Lewisin Narnia-kirjat, joissa lapsi oppii tuntemaan Aslan-leijonan kautta Jeesuksen. Pokemonit ovat saaneet vaikutteita idän uskonnoista. Pokemon-hahmojen taisteluissa on mukana okkultismia, joten taskuhirviöitä ei voi suositella lapsille. Onneksi lumous näyttää näiden kohdalla vähenevän.
Sen sijaan Harry Potter -villitys näyttää jatkuvan toistaiseksi. Kun kristillinen kasvatus on paljolti hylätty, on tälle noituuden esimarssille henkinen tilaus varsinkin Euroopassa. Harry Potter -kirjat ja elokuvat ovat siinä mielessä vaarallisia, että lapsi ei kykene aina erottamaan todellisen elämän ja fantasian eroa. Näin ainakaan pienille lapsille niitä ei voi turvallisesti antaa. Potter-kirjoissa on samaistuskohteena noita. Muut kuin noidat ovat halveksittavia "jästejä". Lisäksi moraalin suhteen kaikki ei ole kohdallaan - valehteleminen on joskus hyväksyttävää - alkoholin käyttöä ihannoidaan jne. Kirjoissa esiintyy yhtymäkohtia erilaisiin tarustoihin ja mytologioihin kautta historian. Harry Potterin käymän noitakoulun ns. Tylypahkan opetusohjelma on hämmästyttävän samankaltainen kuin ns. wicca-kirkon yhteydessä olevissa noitakouluissa. Wicca-kulttuuri kattaa okkultismia, alkemiaa, astrologiaa, tarot-symboliikkaa, jungilaisuutta, vanhaa pakanallista mytologiaa sekä kansanperinnettä. Wiccat pyrkivät ns. synkretismiin eli yleishengellisyyteen. Potter-kirjoissa on myös linkkejä Noidan käsikirjaan, joka sekin löytyy kirjastosta ja lastenosastolta?? Kaiken kaikkiaan Potter-kirjoissa toden ja fantasian välinen ero on hämärä, joten alle 10-vuotiaan on mahdoton erottaa niitä. Sen tähden kirjat ovat erityisen vahingollisia. Nehän ihannoivat taikuutta ja johdattelevat noituuteen ja salatieteisiin.
Raamattu tuomitsee selkeästi kaikenlaisen noituuden ja varoittaa siitä. Kyseessä on niin valkoisen kuin mustan magian osalta kyseessä saatanan eli paholaisen toimista ja tottelemattomuudesta Jumalaa ja Häneen Sanaansa kohtaan vrt. 2. Sam. 28 ja 31 sekä Apt. 8:9-23.
Aiheesta tarkemmin: Magia lastenkirjallisuudessa, Tapio Kangasniemi, tilauspalvelu@uusitie.com
Lähde: Time-lehti, marraskuu 4, 2002 The dark side of Potter, by Jess Cagle

​​​Noituus

Lapset ja nuoret ovat hyvin voimakkaan Uuden aikakauden liikkeen vaikutuksen alla. Monet lasten lelut sekä nuorten sarjakuvakirjat ym. lastenkirjat ja tietokonepelit johdattavat lapset okkultismiin eli noituuteen.
Roolipelit ovat usein eräänlaisia pikakursseja noituuteen. Erityisesti heavy/metal-rockmusiikki ym. viettelee nuoren okkultismiin ja huumeisiin sekä sen myötä satanismiin.
Kuuluisan englantilaisen noidan muistelmat kertovat pimeydestä ja pahuudesta, joka aiheeseen liittyy. Lähde: Eileen Doreen, Olin noita
Usa:sta vastaavaa voi lukea Rebecca Brownin kirjasta esim. Jeesus Kristus vapautti vangit.

Sinun lapsesi - onko hän vaarassa?
Mistä tiedät? Pat Pulling kertoo kirjassaan Noidankehässä: "Lapsi on vaarassa silloin, kun alkaa suhtautua pakkomielteenomaisesti johonkin seuraavista: fantasiaroolipelit; magia ja okkultismi; musta metalli-musiikki (tms.); väkivaltaelokuvat, ....." Muita hälytysmerkkejä: okkultistiset korut: pukinpääkuviot, käännetyt viisisakaraiset tähdet ja ristit, numero 666, hakaristit jne., pukeutuminen mustiin, viiltojäljet, pahoinpitelykuvien piirtely tms, huono hygienia, koulun laiminlyönti, arvosanojen laskeminen, salailu ja eristäytyminen, nukkumistottumusten muuttuminen.
Voi olla, että lapsesi on luisumassa satanismiin tai jopa saatananpalvontaan ja huumeisiin ym. Päivi Niemi todistaa vapautumisestaan, www-sivut.

Rock-musiikki
Sana rock on tullut Amerikasta. Se merkitsee sitä, kun poika ja tyttö ovat autossa ja tekevät sitä siellä yhdessä.
Tuo musiikin rytmi on otettu siis siitä. Voin sanoa, ettei mikään rock-musiikki ole Herran mieleistä. Toki kristityt nuoret sitä kuuntelevat. Taivaassa ei todellakaan soi rock-musiikki. Toki siellä on myös rumpuja yms. soittimia. Rock-musiikkia on monenlaista - myös kaunista. On kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään - onko kyse jostain lumouksesta tai joukkohysteriasta. Jumalan musiikki vie meidät Hänen läsnäoloonsa, jossa palvomme Karitsaa ja ylistämme Herraa näin taivaassa tapahtuu juuri tälläkin hetkellä.
Aiemmin saatananpalvojat ujuttivat levyihinsä piiloviestejä, joita saattoi kuulla kun levyä soitettiin takaperin. Nykyään ei enää salailla ketä palvellaan. Erityisen vaarallisia ovat heavymetal-rock, blackmetalr-rock, doom-rock sekä deathmetal-rock ym. Voit jo levyä kuullessasi erottaa sen hengen, joka siinä vaikuttaa.
Myös monet musiikkivideot ovat todella pimeitä. Ei ihme, että USA:ssa monet nuoret ovat riistäneet henkensä, kun ovat kuunnelleet päivittäin pakkomielteisesti näitä levyjä. Kannattaa käydä katsomassa lapsesi levyjä - jo kannesta voi päätellä onko kyseessä satanismi tms. musiikki, jossa ihannoidaan väkivaltaa, itsemurhaa, sadismia, viiltelyä, lävistelyä, perverssiä seksiä, ihannoidaan seksiä tai lasten ja naisten hyväksikäyttöä ja saatananpalvontaa.
Lähde: Pat Pulling Noidankehässä (kirja alkaa olla auttamattoman vanha, mutta toimii edelleen).

Roolipelit
Ne ovat pelejä, joissa esitetään eri rooleja; mielikuvituspelejä, joita pelataan mielikuvituksessa.
Vaarana onkin, että peli ja todellisuus sekoittuvat herkän ihmisen mielessä, jos pelaamisesta tulee pakkomielle. Tunnetuin näistä peleistä on Dungeons & Dragons (vankityrmiä ja lohikäärmeitä), eli D & D. Entinen D&D:n pelaaja, murhasta elinkautiseen tuomittu Darren Molitor sanoo: "Peli tapahtuu kokonaan pelaajien mielessä ja mielikuvituksessa... Jos sitä pelataan vaikka kolme tai viisi kertaa viikossa, neljästä kahdeksaan tuntia kerralla, pelaajan mieli tottuu väkivaltaan. Hän ei enää hallitsekaan omia ajatuksiaan. Leikistä tulee totta..... Se on niin vaarallista, etten oikein osaa selittää sitä."
Lähde: Noidankehässä, Pat Pulling

Satanismi ja saatananpalvonta
Suosittelen tutustumaan Päivi Niemen kotisivuihin. Lisäksi suosittelen Rebecca Brownin kirjoja. Niissä on kerrottu kaikesta mahdollisesta pimeyden teoista ja siitä, miten Herran voimassa ne ovat paljastettavissa ja voitettavissa.

Taistelulajit
Judon ja karaten ym. itämaisten taistelulajien harrastajat tuskin tietävät, että kumartaessaan vastustajalle tms. he myös kumartavat taistelulajin demonille eli epäjumalalle.
Lisäksi esimerkiksi karateen liittyy ns. kundalinivoima, joka on todettu valokuvissa. Kun tiilikasaa lyödään kädellä, kulkee käden edessä valopiste, joka on kundalinivoima. Kyseessä ei ole siis ainoastaan fyysisen voiman käyttö, vaan henkivallan toiminta. Samaa on sanottava käsiliikkeistä, jotka ovat eräänlaisia loitsuja. Kristityn ei pidä olla osallinen henkivalloista, vaan irtisanoutua niistä.

Demonisen painostuksen oireet
Pahat henget saattavat aiheuttaa outoja tuntemuksia ja ääniä sekä ajatuksia, jotka yllyttävät esim. itsetuhoon. Lisäksi henkilö saattaa kammota Jeesuksen nimeä tai verta, inhota Raamattua ja vihata evankeliumia.
Mikäli henkilö puhuu joko asianomaisen normaalista poikkeavalla tai kirkuvalla äänellä, saattaa kyseessä olla henkivalta. Oireina voivat tulla kyseeseen myös voimakkaat ihoreaktiot, pelon voimakkaita ilmenemisiä sekä pahoja hajuja. Tällöin tarvitaan kristittyä henkilöä, joka Jeesuksen nimessä ja Hänen voitelussaan vapauttaa tämän henkilön.
On kuitenkin huomattava, että tarvitaan henkien erottamisen ja riivaajien ulosajamisen armolahjaa, jottei tehdä pelkästään vahinkoa. Saattaa ja usein onkin kyseessä sielun piilevä vamma, esim. hylkääminen, johon tarvitaan sisäinen parantuminen eikä muuta. Mikäli kuitenkin ilmenee, että henkilö on sekaantunut esim. laittomaan seksiin, suvussa on insestiä, perheessä noituutta tai magiaa jne., on tällöin jouduttu Jumalan suojelevan käden alta pois tai jouduttu esim. sukukirouksen alle.
Näistäkin voidaan vapautua siihen perehtyneen sielunhoitajan ja ennen muuta Pyhän Hengen voitelun avulla. Olennaista on tulla valkeuteen ja tunnustaa omat ja perheen synnit, tällöin kun hylätään pimeyden teot, julistetaan anteeksiannon päästön sanat, seuraa ihana vapaus. "Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." 1. Joh 1:9

Jeesuksen nimessä me saamme tallata kaikkea vihollisen voimaa - mikään ei voi vahingoittaa Herran omaa - pyydä Hänen verensä suojaa päivittäin.

Hän (Kristus Jeesus) riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun, Kol. 2:15
"niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Fil. 2:10-11

Vapautumisen ja pelastumisen osalta pyydän sinua siirtymään niitä koskeviin osioihin edellä.

LÄHDEKIRJALLISUUTTA:
Rebecca Brownin kirjat: Jeesus Kristus vapautti vangit/ / Valmistaudu sotaan/ Astiaksi jaloon käyttöön
Rebecca Brown: Katkaistu kirous, Kuva ja Sana
Päivi Niemen kotisivu
Pat Pulling: Noidankehässä, Kuva ja Sana
Marilyn Hickey: Jumala siunaa sukusi, Kuva ja Sana, H:ki