Maat

SUOMI


29.12.2021

Ps. 103:2 Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

Surullista miten Suomessa asuu kiittämätön ja muistamaton kansa. On unohdettu ketkä tämän maan rakensivat ja mistä he saivat voimansa. Meidän tulisi muistaa mikä Suomen tausta on ollut ja kristillinen pohjamme. Isämme ja äitimme ovat rakentaneet ja taistelleet Suomen puolesta. Esivanhempia tulisi kunnioittaa ja muistaa hengellinen perintömme. Nykyään ei kuunnella iäkkäitä ihmisiä. Perinteitä ei vaalita. Työelämässä ei kunnioiteta iäkkäitä ihmisiä. Osaaminen on nykyään heikkoa, johtuen perehdyttämisen laiminlyömisestä.

On unohdettu isien Jumala, joka auttoi Saarijärven Paavoa, itsenäisyystaistelijoita ja sodan ajan ihmisiä. Kansa rukoili ja teki työtä uskoen ja luottaen Raamatun Jumalaan ja Kristuksen armoon.

Papit olivat täydellä sydämellä elovainioilla rukoilemassa ja johtamassa kansaamme taivastielle.

Enää eivät vanhat hyvät tavat ole muodissa. Moraalilakia on alettu rikkomaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Sen myötä tilalle on tullut nautintojen ja ulkonaisen ihannointi. Rakkaus on kylmennyt, koska laittomuus on saanut valtaa. Vihapuheet ja syyttely ovat tuoneet pahoinvointia ja ahdistusta.

Sodan arvet näkyy edelleen, Suomessa vahvaa vastakkainasettelua. Muissa pohjoismaissa puhalletaan samaan liekkiin. Suomalaiset ovat usein kateellisia. Lakkoilulla vaaditaan erilaisia etuuksia-vähemmän työaikaa ja enemmän palkkaa. Se johtuu yli varojen elämisestä. Kansa on jakaantunut hiljaisiin ja nöyriin ja toisaalta äänekkäisiin valittajiin.

Suomessa ei ole enää valtiomiehiä vaan ääntenkalastelijoita - populismin monet kasvot.Politiikot ovat ihmismielipiteiden ja median orjia. Media lietsoo tyytymättömyyttä. On olemassa Me vaadimme- liike. Eniten ne vaativat, jotka maksavat vähiten samoin punaprofessorit. Hyvinvointivaltio ylläpidetään vaikka velalla, mieluummin muiden kustantamana. Suomen syntivelka on kasvanut taivaaseen saakka. On luotettu ehtyviin lähteisiin ja hylätty Jumalan ehtymätön siunauksen lähde.

Talvisodan ja kansallisen edun henki on kateissa. Mannerheim puhui yksimielisyydestä pienen kansan voimana. Suomessa ei kannusteta ottamaan vastuuta itsestään. Monet lapset ovat hemmoteltuja ja pehmeitä. Minä vaadin, en aio itse tehdä enempää. Yrittäminen on hukassa. Ei haluta ottaa työn syrjästä kiinni. Vapaa kasvatus on johtanut vääränlaiseen vapauteen ja kapinallisuuteen. Tottelemattomuus on auktoriteettien vastaisuutta. Ei kunnioiteta järjestysvaltaa ja vanhempia. Sellaisia me kaikki olimme ennen uskoontuloa, Ef. 2. On kuitenkin muistettava, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä, joka johtaa harhaan ja sakkoringeille. Suomen kilpailukyky, kestävyysvaje ja velkaantuminen ovat tosiseikkoja. Niiden unohtaminen merkitsee oman oksan sahaamista.

Suomi on suuressa vaarassa, vaikka vielä menee aika hyvin. Vaaran merkit ovat jo näkyvissä. Mikä katastrofi vielä tulee, ennenkuin herätään. Itsekkyys ja synti jäytävät yhteiskuntaamme. Synti on hajoittava voima ja kansakunnan häpeä. Jumala kutsuu muinaiselle tielle Jer. 6:16. Meidän on palattava Raamattuun ja uskon tielle.

Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän on armollinen.

1. Suomen uhka idästä Venäjän karhu

2. Huoltovarmuus, ruokahuolto

3. Veljesviha, vastakkainasettelu, sukupolvet

4. Epäjumalanpalvelus

5. Valhemedia ja manipulaatio

6. Miehet naisistuneet, heng. eunukit

7. Iisebel ja abortit

8. Vaikeneva papisto, maallistuminen

9. Kiittämättömyys ja rukoilemattomuus

10. Raamattu pantu pois, humanismi tilalle

Jumalan siunausta sinulle uuteen vuoteen 2022. Olkoon se kansallisen herätyksen vuosi Suomelle.


Ekokatastrofin uhka

Jotta tämä globalisoituminen voisi edetä on tarvittu eräs vahva vihollinen, joksi on saatu hiilidioksidi. Ilmastonmuutos on globalistien mielestä ihmisten aiheuttama. He katsovat ilmastonmuutoksen johtuvan hiilidioksidin tason noususta, joka on johtamassa ilman lämpötilan nousuun ja sitä kautta erilaisiin ilmiöihin kuten jäätiköiden sulaminen, kuivuudet, merenpinnan nousu jne. Hiili ja hiilidioksidi eivät kuitenkaan ole myrkky vaan välttämätön osa ekosysteemiä.

Kysymys on pitkälti siitä, johtuuko ilmastonmuutos pelkästään hiilidioksidistä vaan myös jostakin muusta kuin ihmisistä.

YK-johtoisen vihreän ilmastopolitiikan lippulaivaksi on nostettu Hallitustenvälinen Ilmaston-muutospaneeli eli IPCC, joka on perustettu jo vuonna 1988. Tämä paneeli on tiukan poliittisen valvonnan ja ohjauksen alainen. Tutkijat, jotka eivät ole samoilla linjoilla kuin IPCC, joutuvat syrjinnän ja mitätöinnin kohteiksi. Toisinajattelijoita kuitenkin on huomattava määrä. Heidän ääntään ei kuulla, koska media ei anna heille puheenvuoroa. Tiedeyhteisö on hyvin epävarma IPCC:n tietokonemallinnuksista, oletuksista ja aihetodisteiden tulkinnasta (NIPCC). NIPCC on hallituksista riippumaton ilmastopaneeli.

Vihreää energiaa on tuettu julkisin varoin kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Elon Musk, joka on Tesla-auton kehittäjä, on saanut USA:lta ainakin 5 mrd dollaria tukea. Nyt on maailman rikkaimpia henkilöitä.

Pariisin YK-ilmastokokous joulukuussa 2015. Paikalla oli 134 kolmannen maailman hallitusta sekä ryhmä 77 sekä komministinen Kiina. Maat sitoutuvat torjumaan ilmastomuutosta. Tosin se merkitsee länsimaille huomattavaa taloudellista rasitusta. Lisäksi Kiinalle ja Intialle, jotka ovat pahimpia saastuttajia, sallittiin varsin lievät päästörajoitustavoitteet. Toisaalta Usa:lle määrättiin erittäin tiukat velvoitteet fossiilisen energian alas ajamiseksi.

Pariisin ilmastosopimus on oikeastaan globalistista sosialismia, johon Usa nyt Joe Bidenin johdolla on taas liittynyt. Sopimus merkitsee tehtaiden sulkemiseen sekä talouden alasajamiseen. Amerikkalaiset menettävät työpaikkoja samalla kun heidän veronsa nousevat ja palkat laskevat.

Kaikkialla maailmassa kansainvälinen ja YK-johtoinen Agenda 21 ja Maailman Peruskirja ovat sellaisia välineitä, joita vihreä liike pyrkii käyttämään, jotta voitaisiin luoda globaali maailmanhallitus ja kontrollijärjestelmä. Nämä ohjelmat ovat ns. pehmeää sääntelyä ei sitovaa lainsäädäntöä, mutta niitä pidetään kuitenkin erittäin ohjaavina eri foorumeissa kuten EU:ssa.

Pohdiskelua

Ilmastonmuutokseen liittyvät lämpötilamittaukset. Onko niitä tehty kaupungeissa. Siinä tapauksessa mittaukset eivät ole luotettavia, koska niissä lämpötila on merkittävästi korkeampi kuin haja-asutusalueilla - näin varsinkin suurkaupungeissa. Johtuuko hiilidioksipitoisuuden kasvu lämpötilan noususta vai lämpötilan nousu hiilidioksidin määrän kasvusta vai jostain muusta esimerkiksi auringon vaikutuksesta tai vesihöyryn määrän kasvusta. On huomattava, että maapallon kokonaisenergiasta on 99,98 % peräisin auringosta.

IPCC:n mukaan hiilioksidipitoisuuden kasvu johtuu ihmisten toiminnasta eli saastuttamisesta. Sentähden IPCC:n mukaan kaikki fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettava, koska muussa tapauksessa maapalloa uhkaavat ekokatastrofit.

Asia on hyvin vakava nimenomaan maapallon tulevaisuuden ja tulevien sukupolvien kannalta. Miten kestävä kehitys ja kansojen toimeentulo on mahdollista vaarantamatta luomakunnan moninaisuutta ja satoisuutta jne. Ilmastonmuutos on tosiasia, jonka jokainen voi havaita täällä Suomessakin. Leudot kosteat talvet ja kuivat kesät ovat uusi normaali. Suuret kuivuudet monissa maanosissa ja niitä seuranneet laajat metsäpalot ovat jokavuotisia. Pohjois-Mantereen jääalueen supistuminen jatkuu jne. Pelkästään yhden vuoden tarkastelu ei riitä vaan tarvitaan viimeisen 20 vuoden ajalta dataa eri muuttujista. Olennaista on se, onko kyse fossiilisten polttoaineiden syystä vai ei. On jo nyt siirrytty uusiutuvien energialähteiden käyttöön. On kuitenkin huomattava niiden satunnaisuus. Onkin puhuttu sattumasähköstä, jos tuulee tai paistaa, saadaan sähköä. Ääri-ilmiöissä sähköä ei saada lainkaan esim. tuuleton pimeä aika -20 asteen pakkasessa. Uusiutuvat energialähteet eivät voi korvata fossiilisia energialähteitä koskaan kokonaan. Niiden kapasiteett ei yksinkertaisesti riitä. Sähkön tarve on kaiken aikaa kasvamassa digitaalisen teknologian laajetessa. Sähköautojen ja tukiasemien sähkön tarve on valtava. Suomi on jäämässä täysin jälkeen sähkön tuotannossa. Liian paljon tuodaan ulkomailta sähköä.


YK


Yhdistyneet kansakunnat perustettiin toisen maailmansodan jälkeen kansakuntien yhteistyöjärjestöksi, jonka tavoitteena oli suojella maailmaa uusilta sodilta. YK:n peruskirja (UN Charter) tuli voimaan 24.10.1945. Jäsenvaltioita on 193, uusimpana vuonna 2011 liittynyt Etelä-Sudan. Suomi on hyväksytty YK:n jäseneksi vuonna 1955. Järjestön pääsihteeri on portugalilainen António Guterres, jonka toimikausi alkoi 2017. YK juhlii 75-vuotispäiväänsä syksyllä 2020.

Maailman terveysjärjestö eli WHO on ihmisten terveyteen keskittyvä Yhdistyneiden kansakuntien järjestö, joka perustettiin Genevessä 7. huhtikuuta 1948.

ILO, FAO, UNESCO, ICAO, IMF, IMO

Kans.väl. Atomienergia, siirtolais,

UNICEF. Lastenrahasto YK:n palestiinalaispakolaisten av.järj.

UNCTAD, kauppa ja kehityskonf.

MaailmanpankkiryhmäEarth Day-päivä lanseerattiin 22.4.1970 Lenin 100-vuotispäivän kunniaksi. Kyseessä on ekovihreä juhla.

Maan päivä on 22. huhtikuuta vietettävä kansainvälinen vuosipäivä. Sitä kutsutaan toisinaan myös Maailman päiväksi. Päivää on vietetty vuodesta 1970, ja tarkoituksena on järjestää kansalaistoimintaa puhtaan veden ja ilman sekä koko elinympäristön hyväksi.

Rooman klubi julkaisi vuonna 1972 Kasvun rajat-ennustuksensa, jonka mukaan maapallon resurssit ovat loppumassa vuoteen 2000 mennessä. Klubin julkaisussa vuodelta 1991 lausuttiin: ”Ihmiskunnan yhteinen vihollinen on ihminen. Etsiessämme uutta vihollista, joka voisi yhdistää meidät, päädyimme siihen ideaan, että saastuminen, globaalin lämpenemisen uhka, vesipula, nälänhätä ja tämänkaltaiset täyttäisivät tarkoituksen hyvin.”

Mihail Gorbatshov perusti vuonna 1992, vuosi Neuvostoliiton lakkaamisesta, Gorbatshov-säätiön. Sen tehtävänä on edistää glopalisaatiota eli maailman yhdentymistä. Vuonna 1993 Gorbatshov perusti Green Cross International-ympäristöorganisaation edistämään kestävää kehitystä ja vihreän maailmanyhteisön luomista.

YK:n Agenda 21

Vuonna 1992 julkaistiin YK:n kestävän kehityksen Agenda 21ja myöhempi Agenda 2030 vuonna 2015. Siinä pyrkimyksenä on toteuttaa Rooman Klubin ja Maapallon Peruskirjankannattamaa maailmanhallitusta. Sen myötä kestävä kehitys edellyttäisi irtaantumista yksityisestä maanomistuksesta, yksityisautoilusta. Toisaalta abortteja ja eutanasiaa sekä verotusta tulisi lisätä.

YK alkoi laatia kestävän kehityksen suunnitelmaa, Agenda 21:tä (”21” viittaa 21. vuosisataan), määrittelyineen vuonna 1989, ja se allekirjoitettiin ja otettiin käyttöön 178 maan toimesta Rio de Janeirossa vuonna 1992. Suomen puolesta suunnitelman allekirjoitti presidentti Tarja Halonen. Muistatko, että aiheesta olisi sitä ennen julkisesti keskusteltu? Minä en. Se ei ehkä ole ihme, sillä suunnitelman mukaan kestävää kehitystä ei ole mm. keskiluokkainen elämäntyyli, yhden hengen asunnot, yksityisomisteiset kulkuneuvot, lihansyönti, ilmastointi ja pienviljely. Vuonna 2015 YK päätti lisäksi 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta vuodelle 2030 (”Agenda 2030”).

Agendan mukaan kaupunkialueet tiivistetään ja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, metropoleiksi, ja haja-asutusalueet puolestaan tyhjennetään ihmisistä erilaisin keinoin: maankäyttöoikeuksia rajoitetaan, kiinteistöveroja nostetaan, autoilun ja polttoaineen hintaa nostetaan, veroja maksetaan ajettavien kilometrien mukaan (vrt. Anne Bernerin GPS-projekti), teiden annetaan rapautua, haja-asutusseutujen palvelut lopetetaan, veden käyttöä aletaan seurata ja rajoittaa (hulevesimaksut, pohjavesien myynti), etäluettavat vesi- ja sähkömittarit tulevat pakollisiksi, ja tulisijojen käyttöä rajoitetaan ja lopuksi kielletään. Ihmisiltä viedään kaikki keinot tulla toimeen omillaan — ja varsinkin maaseudulla.

Smart Growth” — ”älykäs kasvu” — ei ole vain tapa muokata yhteiskunnan rakenteita: se on myös totaalisen kontrollin ideologia. Ihmisten pakkaaminen tiiviisti pieneen joukkoon metropoleja ja pieniin miniasuntoihin tarjoaa täydellisen mahdollisuuden valvoa kaikkia ja kaikkea 24 tuntia vuorokaudessa. 5G ja Internet of Things, Li-WI… Et pääse Isonveljen valvovasta verkosta koskaan pois.

Tämän globaalin suunnitelman ovat hyväksyneet byrokraatit, valtuustot ja komissiot, joita ei ole valittu minkäänlaisessa demokraattisessa valintaprosessissa. Kansalta ei ole kysytty mitään. Tätä ideologiaa käytetään työkaluna, jolla jokaikinen kaupunki maailmassa alistetaan uuden maailmanhallituksen valvontaan. (Eikö muuten olekin liikuttavaa, miten yksimielisesti poliittiset näennäisviholliset ajavat tätä agendaa sulassa sovussa?)

YK:n agenda 21/2030 on totaalinen hyökkäys yksityisyyttä ja yksityisomistamista vastaan. Se vaikuttaa kaikkeen elämässämme: koulutukseen, energiankulutukseen, ruokatottumuksiimme, asumiseen, liikkumiseen. Meitä aivopestään ajattelemaan, että tämä on meidän suunnitelmamme,että me haluamme tätä. Valitettavan monet ovat tämän nielleet koukkuineen päivineen, mutta onneksi on niitäkin, jotka näkevät valheiden läpi.

Peruskirja

Vuonna 2000 Gorbatshov, Steven Rockefeller ja Strong saivat lopulliseen muotoon The Earth Charter-peruskirjan eli Maapallon Peruskirja-julkilausuman. Sen on hyväksynyt ainakin 6000 organisaatiota, joita ovat hallitukset ja kansainväliset järjestöt. ”Tarvitsemme kaikille yhteiset perusarvot, jotka ovat uuden maailmanyhteisön arvopohja. Siksi me toiveikkaina julistammekin seuraavat kestävän kehityksen periaatteet yleiseksi ohjenuoraksi, joita kaikkien ihmisten, organisaatioiden, yritysten, hallituksien ja kansainvälisten instituutioiden on noudatettava.”

Kyseessä on totalitaarinen julistus, joka vetoaa tasa-arvoon, luonnonsuojeluun ja kaikkien uskontojen tasa-arvoon. Se merkitsee homoseksualismin, feminismin ja transseksuaalisuuden rohkaisemista. Lisäksi alkuperäiskansojen uskontoa on kunnioitettava, mikä merkinnee, ettei lähetystyötä pidetä hyväksyttävänä.

On ilmeistä, että Neuvostoliitto pyrki saamaan aikaan maailmanvallankumouksen. Se ei kuitenkaan päässyt vallitsevaksi, joten kommunismi jäi tappiolle. Gorbatshov on ajatellut, että on mahdollista toisella tavalla saada aikaan maailmanhallitus. Se voi tapahtua ekokatastrofien uhkakuvia maalaa-malla. Näin olisi mahdollista ujuttaa vihreällä agendalla lopulta kommunistinen yhteisomistus vallitsevaksi kaikkialla maailmassa. Kyseessä on äärimmäisen vakava pyrkimys ihmisten vapauden ja kansojen itsenäisyyden romuttamiseksi ekokatastrofeilla uhkaamalla.

Maurice Strong on esittänyt, että Maa-planeetan ainoa toivo on teollistuneiden sivisaatioiden romahtaminen ja niiden korvaaminen keskusjohdetulla planetaarisella hallinnolla. Ilmeisesti hän tarkoitti YK:ta.

)YK:n ympäristöohjelman pääsihteeri Maurice Strong toivoo, että ensi vuoden kesäkuussa Rio de Janeirossa järjestettävästä ympäristökokouksesta tulisi todellinen "maapallon huippukokous". (

Huomattakoon, että kyseessä ei yksittäisen miljonäärin ajatuksista. Ideaa ajavat mm. Hilary Clinton (World is a village), Obama, Usa:n dem.puolue, Ted Turner, Rockefeller-suku, Soros ja Bill Gates ainakin joltain osin. Tässä eräs syy siihen hillittömään vihaan, jonka kohteeksi Trump on joutunut.

Voi sanoa, että tällä hetkellä valmistellaan maailmanhallitusta. Suuret kriisit vievät tätä kehitystä eteenpäin. Tosin korona-kriisi on hidastanut sitä, mutta saanut kuitenkin aikaan rokoteteollisuuden nousemaan.

Siirtolaisuus

GCM on juuri sellainen doktriini, joka vaarantaa valtioiden itsemääräämisoikeuden ja mahdollisuuden päättää itse omasta väestö- ja rajapolitiikastaan. Se olisi jälleen yksi uusi korsi kansalliset perustuslait ylittävien ja täysin tulkinnanvaraisten asiakirjojen kekoon, johon vedotaan massamaahanmuuton puolustelemiseksi niin että korvat soivat.

Gatestone-instituutin asiantuntijan Judith Bergmanin mukaanGCM:n kautta aiotaan ajaa läpi sellainen näkemys, että maahanmuutto on ihmisoikeus tai niin sanottu subjektiivinen oikeus, johon kenellä tahansa olisi oikeus. Hänen mukaansa ”julkinen keskustelu voisi vaarantaakoko projektin”, ja kannanotto osui nappiin.

Kansallisten etujen ja vapauksien polkeminen kansainvälisillä sopimuksilla on hyvin tyypillistä internatsismin ideologialle, ja siinä tarkoituksessa käytetään myös Geneven pakolaissopimusta sekä YK:n ihmisoikeuksien julistusta, kun tuomioistuimet ovat hyväksyneet ne ohjenuorikseen.

Maailmankansalainen

Miksi digitaalisen identiteetin nimi on ID2020? Kertooko vuosiluku suunnitellusta käyttöönottovuodesta? Nyt suunnitelma on saada se vuoteen 2030 mennessä-Maailmanpankki on mukana.


GAVI, Global Fund, UNITAID ja Partners in Health ovat kaikki saaneet rahoitusta Gatesin säätiöltä. Partners in Health saa rahoitusta myös WHO:lta, UNITAIDilta ja Global Fund -rahastolta, mutta myös USAIDilta, Facebookilta, Googlelta, IBM:lta, Microsoftilta sekä joukolta lääkeyhtiöitä ja pankkeja.

Nykyään on jo käytössä monenlaisia seuranta- ja tunnistustekniikoita: älypuhelindatan seuranta, terveys-, luottokortti-, pankkikortti- ja etukorttitietokannat, niistä yhdistetty metadata sekä gps-seuranta; on kasvo-, iiris-, ääni-, sormenjälki- ja dna-tunnistustekniikat. Massachusetts Institute of Technology (MIT) on kehittänyt rokotteen mukana annettavan “näkymätön muste” -identiteettitunnisteen (quantum dot tattoo), joka osoittaisi älypuhelimeen liitettävän sovelluksen avulla, onko lapsi rokotettu.

UNITAIDsyntyi yhtä aikaa YK:n vuosituhat-tavoitteiden (MDG, Millennium Development Goals) julistuksen kanssa, joka sittemmin on muuntunut YK:n Global Compact -järjestöksi. Vuosituhat-tavoitteet ovat kytketyt YK:n agenda 2030:een.

Tehokkuutta jumaloivassa päättäjistössämme saattaisi kuitenkin herätä houkutus ottaa käyttöön vieläkin tehokkaampi menetelmä. Nano-teknologia mahdollistaa rokotteen mukana asennettavan seurantasirun injektoimisen ihmiskehoon, jolloin jokaisella — todennäköisesti tietämättään –- olisi koko elinikänsä mukanaan digitaalinen identiteetti, jonka avulla liikkumista, tilitietoja ja käyttäytymistä olisi mahdollista seurata koko maailman kattavalla seurantajärjestelmällä. Todennäköisesti sirun voisi myös sulkea, ja estää siten pääsyn esimerkiksi pankkitilille. Tai: sosiaaliturvan ja työhön pääsyn ehdoksi asetettaisiin digitaalinen identiteetti. Melkoinen kiristysväline. On myös ID2020:n vuonna 2018 julkistama muistio ”Immunization: An entry point for digital identity”, jossa todetaan ”rokottamisen tarjoavan valtavan mahdollisuuden digitaalisen identiteetin skaalaamiseen […] Siirtyminen helposti katoavista tai vaurioituneista rokotustodistuksista digitaaliseen identiteettiin […] Immunisointi tarjoaa valtavan mahdollisuuden tarjota lapsille joustava, mukana kulkeva ja turvallinen digitaalinen identiteetti jo varhaisessa elämänvaiheessa […].”

Koko joukkokunta on yhdistänyt voimansa edistääkseen “innovatiivisten teknologioiden”, kuten digitaalisen identiteetin käyttöönottoa maailmanlaajuisesti. Itsessään neutraalien teknologioiden väärinkäyttö on aina mahdollista, eikä yksityinen kansalainen kykene valvomaan, käytetäänkö jotain teknologiaa väärin. Pitäisikö luottaa, että hallitukset valvovat? Monen maan kansalaisilla on rankkaakin kokemusta siitä, että ”kansallinen turvallisuus” tarkoittaa valtarakenteiden, ei kansalaisten, turvallisuutta.