Huostaanotot

Huostaanotot


Lastensuojelun ylivalta ja siirtyminen kouluille koulun sisällä toimivaksi yksiköksi on ollut virhe.

Se houkuttelee vanhakantaisesti koulunsa väkivallantekoja salailevia rehtoreita tekemään lastensuojeluilmoituksia pelkästään ns. mainettaan suojellakseen. Näin pääkirjoituksessa Koulurauhaa-lehdessä 01/2020

Koulun henkilökunta on ollut tapauksittain yhteydessä lastensuojeluun, jonka virkailijat haastattelevat lapsia koulussa ja kyselevät lasten kotioloista lapsen vanhemmilta salaa. Lähde Koulurauhaa 01/2020

Oulun hallinto-oikeus purki huhtikuussa 2019 (tai 2020) homesairaan yläasteikäisen oppilaan huostaanoton ja sijoituksen. Pakkotoimien aiheena oli se, että lapsi oli ollut vain yksityisesti toimivien lääkärien asiakkaana. Ennakkopäätöksen mukaan lastensuojelu ei voi pitää yksityistä terveydenhuoltoa alempiarvoisena kuin julkista terveydenhuoltoa. Siten lastensuojelun pakkotoimien yleinen peruste: ” vain yksityisen terveydenhuollon lääkärinlausunnot” on hallinto-oikeuden mukaan todettu perusteettomaksi.

HE 88/2018 Hallituksen esitys laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, jossa otetaan kantaa myös lapselle tärkeistä tai läheisistä ihmisistä vieraannuttamiseen.