Vihapuheet

Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan lisättiin rikoslakiin vuonna 1995, ja sen sisältöä on viimeksi muutettu vuonna 2011. Nykyisellään kiihotuspykälä, jonka perusteella Räsästä nyt siis epäillään, sanoo näin:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Uskonnonvapaus on perusoikeuksista kaikkein vanhimpia. Se on myös yksi demokraattisen yhteiskunnan perusvaatimus. Nykyinen perustuslaki (11 §) turvaa uskonnon- ja omantunnon vapauden. Tämä vapaus on turvattu ihmisoikeutena myös useissa kansainvälisissä sopimuksissa, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa säädetään uskonnonvapauden rajoittamisesta: ”Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.”

Päivi Räsästä vastaan on nostettu syyte Rikoslain kiihotuspykälän mukaisesta toiminnasta. Tapaus on monella tavalla erikoinen. Syyttäjän mukaan kyse on jatketusta rikoksesta, joka olisi alkanut jo ennen uuden tiukemman lain voimaantuloa. Aiemman tapauksen Poliisi katsoi tutkituksi. Näin ollen valtakunnansyyttäjä on tekemässä Räsäsestä jonkinmoista ennakkotapausta. Räsänen paheksui sitä, että kirkko on mukana pride-tapahtumissa.

Avoin kirje arkkipiispalle tiivisti Päivi Räsäsen uskonnon:

Raamattu on kristitylle uskon ja elämän ylin ohje. Raamatun opetus homoseksuaalisuuden harjoittamisesta on johdonmukainen ja selkeä. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi ja avioliitto säädettiin naisen ja miehen väliseksi. Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi. Homoseksuaaliset suhteet, samoin kuin muutkin avioliiton ulkopuoliset suhteet kuvataan Raamatussa synniksi ja häpeäksi.

Facebook on linjannut vihapuheiden ja sananvapauden rajoja:

Muslimeihin, kristittyihin tms. uskonnonharjoittajiin ei saa yksilöinä tai ryhmänä kohdistaa vihapuhetta. Sen sijaan saa uskontoa tai lahkoa saa vihata.

Homoseksuaaleja tm. seksuaalivähemmistöjä ei saa arvostella. Sen sijaan homoksi kutsuminen on sallittua.

Maahanmuuttajiin ei saa kohdistaa ihmisarvoa alentavia tai väkivaltaisia kommentteja. Sen sijaan maahanmuuttajia ja maahanmuuttoa saa arvostella. Heitä saa kutsua esimerkiksi varkaiksi.

Instituutioita, valtioita, ajattelutapoja ja uskomuksia saa arvostella, mutta ei saa sanoa, että irlantilaiset ovat parhaita mutta ranskalaiset ovat todella syvältä. Siis ei saa osoittaa ylemmyydentunnetta.

Rikkaita ja kommunisteja saa arvostella vapaasti. Ihmisten ulkonäköä saa arvostella.

Kuolevia tai loukkaantuneita eläimiä ei saa esittää. Esittää saa nälkiintyneitä tai sairaita eläimiä.

Lähde: Mikrobitti 1/2018 s. 42-48

Jos sinua häiritään Somessa:

Tallenna viestit, kuvat ym. materiaali. Ota kuvakaappaukset häiritsijän profiilista sekä URL-osoite.

Ota ylös aika ja paikka, missä häirintä tapahtunut. Ilmianna sisältö SOMEn median alusta ylläpidolle sekä tee rikosilmoitus (poliisi.fi). Voit ottaa yhteyttä auttaviin puhelimiin kuten

Naisten linja ja Rikosuhripäivystys