Koulukiusaaminen

​Lapsessa voi havaita mm. seuraavia oireita kiusaamisesta: hymyn katoaminen, painaijaisunet, tavaroiden katoaminen tai rikkoutuminen, omaan maailmaan vetäytyminen, änkyttäminen, kavereiden "ostaminen" ja ikätovereiden välttely." Voi hakea kunnalta vahingonkorvausta, mikäli lapsen kiusaaminen huomautuksista ja valituksista riippumatta jatkuu. Valitukset kannattaa osoittaa saantitodistuksin rehtorille, koulutoimenjohtajalle ja kunnan- tai kaupunginjohdolle. Aiheesta tarkemmin mm.: Kiusattujen Tuki ry, Koulurauhaa-lehti 6/2002.