Sekalaiset

FEMINISMI


1.teksti1 Moos. 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

1 Moos. 2:21 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.

1 Moos. 2:24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

Tarkoitus että mies ja nainen täydentävät toisiaan, että he oppivat hyväksymään oman ja toisen vajavuudet ja vahvuudet. On olemassa jännite sukupuolten välillä.Muuten ei syntyisi lapsiakaan.Erilaisuus ja tasa-arvo ovat terve lähtökohta.On muistettava Raamatun alkulehdillä 1 Moos. 3. luuvn tapahtumat,1 Tim. 2:14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.SiksiJumalan Sana ilmoittaa, ettei nainen saa vallita miestä. 

Miehellä ja vaimolla on sisäänrakennettuja ominaisuuksia, jotka auttavat sukupuolia onnelliseen ja tasapainoiseen elämään. Molemmilla puolilla on etunsa ja haittansa. Ei pidä kadehtia vaan olla onnellinen. Jumala on tehnyt juuri siksi joka sinä olet, jo äitisi kohdussa.

Jes. 45:9 Voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa, saviastia saviastiain joukossa-maasta tehtyjä kaikki! Sanooko savi valajallensa: "Mitä sinä kelpaat tekemään? Sinun työsi on kädettömän työtä!"

10 Voi sitä, joka sanoo isälleen: "Mitä sinä kelpaat siittämään?" ja äidilleen: "Mitä sinä kelpaat synnyttämään?"

Vanhan liiton aikana naisen asema oli aliarvostettu ja oikeudellisesti alempana mieheen nähden.

Samaa voi nähdä vieläkin kehitysmaissa ja erityisesti islamin maailmassa.Vapautumisestaan nainen saa kiittää evankeliumia, jonka Jeesus toi maailmaan. Luomisen myötä Jumala tarkoitti tasa-arvoisuutta. Jeesus otti myös naisia mukaansa toimintaansa. Naiset olivat tärkeitä Jeesukselle, Luuk. 10:38 Martta ja Maria sekä syntinen nainen jaMaria Magdaleena jne.

Paavalion todennut vapauttavasti: Gal.3:28Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

Ensimmäinen suomalainen naisjärjestö perustettiin 1884.

Vuonna 1906saatiinyhtäläinen äänioikeus ja v.1907ensimmäinen naiskansanedustaja

Feminismi on sosiaalisista ja poliittisista liikkeistä sekä aatteistakoostuva kokonaisuus, joita yhdistää yhteinen päämäärä:saavuttaa poliittinen, taloudellinen, henkilökohtainen ja sosiaalinensukupuolten tasa-arvo. Feminismiin sisältyy näkemys, jossa eri yhteiskunnissa priorisoidaan enemmän miehen näkökulmaa, ja että naisia kohdellaan epäreilusti noissa mainituissa yhteiskunnissa. Pyrkimykset muuttaa tätä sisältävät sukupuolistereotypioita vastaan taistelemista, sekä naisille koulutuksillisten ja ammatillisten mahdollisuuksien luomista, jotka ovat tasa-arvoisia verrattuna miehiin, joilla nuo mahdollisuudet jo ovat.

Feministiset liikkeet ovat kampanjoineet naisten oikeuksien puolesta, liittyen mm. äänioikeuteen, yrittäjyyteen, työntekoon,reiluun työpalkkaan sekä tasa-arvoiseen palkanmaksuun sukupuolten välillä, omaisuuden omistajuuteen, mahdollisuuteen kouluttautua, tasa-arvoiseen oikeuteen avioliitossa ja äitiyslomaan. Feministit ovat myös tehneet töitä laillisten aborttien ja sosiaalisen integraation puolesta, ja suojellakseen naisia ja tyttöjä raiskauksilta, seksuaaliselta pahoinpitelyltä, sekä perheväkivallalta.

Jotkut miehetkin ovat feministejä. Ilmeisesti he ovat pettyneet omaan miehuuteen ja miehiin yleensä.

Seksuaalisuuden ja pornografian suhteen radikaalifeministien näkemykset jakautuvat ehkä selvimmin. Radikaali-kulttuurifeministien mukaan heteroseksuaaliset suhteet sisältävät aina hyväksikäyttöä, ja naisten tulisi heidän mukaansa solmia suhteita vain toisten naisten kanssa. Radikaali-kulttuurifeministit näkevät lesbouden vaihtoehtona, jonka jokainen nainen voi tahtoessaan valita. 

Feminisminhän ei pitäisi vastustaa miessukupuolta sinällään vaan ainoastaan sukupuoleen perustuvaa eriarvoisuutta ja syrjintää. Ruotsistakin kantautuvat uutiset ovat kuitenkin meille kertoneet, että myös feminismiliikkeen sisällä on tapahtunut tiettyä radikalisoitumista, jonka myötä miehet - ylipäänsä - on alettu nähdä vihollisina.

Miksi ette voi olla tässä haastattelussaomilla nimillänne?

NainenA: Ensisijaisesti työmahdollisuuksiini liittyvien pelkojeni takia. Valtaosa akateemisesta yhteisöstä ja siten myös rahoituksesta päättävistä tahoista kuuluu feminismiä kannattavaan vihervasemmistoon. Olen huomannut jo aiemmin, että muutamia kannanottojani on katsottu pahalla. Mahdollisuuteni edetä tieteellisellä uralla ja saada rahoitusta huononevat merkittävästi, jos kritisoisin feminismiä ja feministejä julkisesti.

B: Sama syy. Olen freelancer, ja moni töistäni päättävä on feministi. Jos et ole heidän puolellaan, he voivat torpedoida mahdollisuutesi. Lisäisin myös tämän valitettavan tylsäksi hoetun itsestäänselvyyden: arvatkaa kahdesti, millaisen paskamyrskyn olen saanut aikaiseksi kommentoituani feminismiin liittyviä kysymyksiä sosiaalisessa mediassa. Enkä edes kritisoinut, vaan tarjosin käsiteltävään asiaan maltillista näkökulmaa. Vihan määrä yllätti ja pelotti.

Kun kerroin eräälle naiselle, etten ole feministi, hän ei uskonut minua. Tätäkin tapahtuu.

Miten määrittelette feminismin?

A: Haluaisin nähdä sen pyrkimyksenä sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tosiasiassa feministiksi itseään kutsuvat harvoin pyrkivät aitoon tasa-arvoon sukupuolten välillä. Sen sijaan naisille vaaditaan erilaisia etuja yhteiskunnassa, ja samalla miehiä ja miesten heikkoa asemaa yhteiskunnassa vähätellään. En kritisoi alkuperäistä ajatusta tasa-arvosta, vaan sitä, millaiseksi feminismi on ajan saatossa muuttunut.

Entä feminismi tämän päivän Suomessa?

A: Nykyajan tyypillinen feminismi on osa laajempaa arvoliberaalia maailmankatsomusta, johon punavihreä koulutettu keskiluokka kokee kuuluvansa. Tämän maailmankuvan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa kaikille yksilöille rajoittamaton vapaus toteuttaa itseään ja mielihalujaan. Pyrkiessään purkamaan kaikki sosiaalista yhtenäisyyttä luovat rakenteet, jotka ylläpitävät yhteiskuntarauhaa ja perinteistä ydinperhekäsitystä, arvoliberalistit ja feministit tulevat luoneeksi maailman, jossa kukaan ei voi aidosti hyvin.

B: Feministinen liike on pahimmillaan autoritäärinen, vihamielinen ja kontrolloiva. Se ei hyväksy itseensä kohdistuvaa kritiikkiä, tuli se sitten liikkeen sisältä tai ulkoa. Kaikki eivät ole näin radikaaleja. Mutta hiljainen, maltillisempi enemmistö ei uskalla tai ilmeisesti edes halua haastaa radikaalisiipeä. Tämän vuoksi radikaalifeminismi pääsee valtavirtaistumaan kovaa vauhtia.

Sukupuolineutraalisuus, onko se hämäävää

Ihmisyys on paljon muutakin kuin sukupuoli, syntyperä tai mikä tahansa muu toissijainen määre. En halua, että minut määritellään sen mukaan, että minä olen nainen – ja seurassani olevien miesten pitäisi väistää tai istua hiljaa liikkumatta, kun minä puhun. Minä olen tasa-arvoinen keskustelija kenen tahansa miehen kanssa, en halua sukupuolestani uhripisteitä.Sanna Ukkola

Liberaalissa yhteiskunnassa tasa-arvoa, antirasismia ja yhtäläisiä oikeuksia pitää ajaa – ja voimakkaasti. Ne ovat koko yhteiskunnan perusta. Mutta niitä voi ajaa muilla keinoilla kuin intersektionalismin kautta. Vaikkapa liberalismin kautta.

Olen pitkään ihmetellyt sitä miten feministit valitsevat mistä ongelmista kiinnostua. Feministien ykkösaiheita ovat naisiin kohdistuvat ongelmat, kuten naisten palkkakuoppa, parisuhdeväkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta ylipäätään - erityisesti seksuaalinen, ahdistelu ja miesvaltaiset tilat joihin naiset eivät ole tervetulleita.

Jos et usko, mieti tätä: mitä ongelmia länsimaisilla naisilla on jotka todella ovat pahempia kun ne mitkä työväenluokan miehiä koettelevat? Raskas työ josta ei saa kunnioitusta ja joka rikkoo ruumiisi. Todellinen kuoleman riski työpaikalla ja kaduilla. Korkeammat tuomiot. Lyhyempi elinikä. Enemmän sairauksia. Enemmän oireita sairauksista. Kodittomuus.

Soppa työryhmä , 9 naista, 8 virkanaista, ei miehiä, STM:n linjauksia, A_K Pekonen, Kiuru

miesten tasa-arvo ry on valittanut syrjinnästä

Feministit eivät halua korjata huoltajuuden epätasa-arvoa, koska heidän mukaansa lapsi kuuluu sille sukukupuolelle, joka on hoitanut lasta suhteen aikana.

– Feministit eivät halua tasa-arvoistaa asevelvollisuutta, koska asevelvollisuus on miesten oma keksintö.

– Feministit eivät halua kiintiöitä miesten vaarallisille aloille tai naisten dominoimille aloille. Kiintiöt kelpaavat vain miesten hyville aloille. ”Eiväthän miehet edes haluaisi tehdä naisten huonosti palkattuja töitä”, feministit selittävät.

Tasa-arvoyksikkö, Tasa-arvon edistämiseen velvoittaa Suomessa tasa-arvolaki eli laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). 
Tasa-arvolaki, TASA-ARVOVALTUUTETTU, estää sp-syrjintää, edist.m-n tasa, parantaa naisen asemaa työmarkk.

Sosiaali- ja terveysministeriön Työ- ja tasa-arvo-osaston Tasa-arvoyksikön johtaja Tanja Auvinen, miksi sukupuolijakauma on tällainen?

– Tasa-arvoyksikössä työskentelevät ovat tällä hetkellä kaikki naisia. Aiemmin yksikössä on työskennellyt myös miehiä sekä asiantuntijatehtävissä että avustavissa tehtävissä, ja toivottavasti myös jatkossa vapautuviin tehtäviin tulee myös hyviä miespuolisia hakijoita. Valinnassa pätevin nimitetään. Viime vuosina rekrytoinneissa ansioituneimmat hakijat ovat olleet naisia, mikä on johtanut nykyiseen sukupuolijakaumaan.

Feministiteivät halua antaa miehille tasa-arvoista edustusta tasa-arvoyksikköön, muuttaa sukupuolentutkimusta neutraaliksi tieteeksi ilman ideologisia lähtökohtia, kutsua mieasasiamiehiä seminaareihin puhumaan miesten tasa-arvon edistämisestä, antaa miesasiamiehille yhdenvertaista aikaa mediassa, jakaa tasa-arvon rahoitusta tasan miesliikkeiden kanssa tms.

Kuvittele maailma, jossa korkeakouluista valmistuneista 64 prosenttia olisi miehiä, jossa terveydenhuollon rahoja käytettäisiin 60 prosenttia enemmän miesten kuin naisten terveyden parantamiseen, jossa naisilla olisi vankeuden uhalla tehtävä työvelvollisuus, jossa naiset muodostaisivat 90 prosenttia kodittomista, syrjäytyneistä ja vangeista jne.

Tuollaisessa maailmassa feministit huutaisivat kurkku suorana naisiin kohdistetusta sorrosta. Kun sama tapahtuu miehille, feministit estävät miesten tasa-arvon toteuttamisen.

Iisebel

1 Kun. 16:31 Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä.

1 Kun. 21:25Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä. Iisebel oli Ahabin kanssahallitsija, rappiollinen ja hän uhkailiprofeettaEliaa.

Iisebel eli hyvin kauan, hän oli voimakastahtoinen, häikäilemätön ja intohimoinen, kuoli 2 Kun. 9 Hoviherrat heittivät hänet ikkunasta alas, koirat söivät hänet (Naabotin), Ilm. 2:20 iisebel (prof.) ja opettaa ja eksyttää minun palveljoitani harj.haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

Tänä päivänä maailmassa ja varsinkin länsimaissa vaikuttaa iisebelin henkivalta. Se merkitsee radikaalia feminismiä ja seksuaalista poikkeavuutta kaikissa muodoissaan. Naispapit Suomessa ovat homo- ja lesboavioiden vihkimisen puolella n. 65 %:sti.

Loppuun

Atte Kaleva: Samasta syystä en pidä tarpeellisena olla feministi tai mikään muukaan ’isti’-aktivisti, silläyhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen itsessään riittää ja on monessa suhteessa jopa nykyfeminismiä oikeudenmukaisempaa. On näet jo valitettavan paljon näyttöä siitä, että toiset alkavat olla tasa-arvoisempia kuin toiset. Orwellin varoittavista eläintarinoista kannattaisi ottaa oppia eikä luopua siitä, mitä olemme pitkän ja kovan taistelun myötä länsimaissa saavuttaneet.Pitäkäämme siis yhdenvertaisuus ja yksilönvapaus kunniassa ja kohdelkaamme toisiamme yksilöinä, ei mielivaltaisten ryhmien jäseninä.

Verotus

Pahimmat veroparatiisit

Listan kärkimaita ovat Sveitsi, Alankomaat sekä Luxemburg. Ihmeellistä tässä se, etytä kaksi jälkimmäistä kuuluvat Euroopan Unioniin. Miten näillä mailla voi olla kilpailuetu, joka on suorastaan epäreilu. Myös Irlanti ja Malta, molemmat EU:n jäsenmaita, ovat veronkiertäjien suosikkimaita.

Uusi veroparatiisimaa on Arabiemiirikunnat, joka on kiertänyt monikansallisilta yhtiöiltä saamiaan varoja Alankomaiden kautta 210 miljardin euron arvosta. Erityisesti Etelä-Afrikka on tämän uuden paratiisin johdosta menettänyt verotuloja.

OECD:n pitäisi suitsia tällaista verokilpailua. Tulokset ovat olleet aika heikot.

Paratiisien top 10

1. Britannian Neitsytsaaret (Brit.)

2. Caymansaaret (Brit.)

3. Bermuda (Brit.)

4. Alankomaat

5. Sveitsi

6. Luxemburg

7. Hong Kong

8. Jersey-saaret (Brit.)

9. Singapore

10. ArabiemiirikunnatVihreä liike

Vihreän liikkeen päämäärät, PELASTUSUSKO


Haluaa pelastaa ympäristön, lajit, luonnon kauneuden, ilman ja veden puhtauden sekä pelastaa ihmiset, poistaa kurjuuden ja saavuttaa todellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Jokainen saa elää omana itsenään. Haluaa pelastaa politiikan ja antaa ihmisten itse päättää, lopettaa korruptio ja sallia mielipiteiden kirjon.

Ilmasto:Ekokatastrofin uhka, Ilmastonmuutosta on vastustettava. Vihreän uskonnon kolme perusoppia ovat, että maapallon luonnonvarat ehtyvät, maapallolla on liikaa ihmisiä (ei pidä paikkaansa) ja että ihminen on uhka luonnolle (ei pidä paikkaansa).

Energia: Pois fossiilisista polttoaineista. Uusiutuvat energialähteet otettava käyttöön: vesi, aurinko, tuuli ja geotermiset lähteet.

Liikenne: Polkupyöräily, raideliikenne ja kävely. Yksityisautoilu on ajettava alas (91 % vast).

Teollisuus: Metsäteollisuutta on ajettava alas.

Politiikka: YK:n roolia maailmanpolitiikassa on vahvistettava. YK:n tavoitteiden on oltava myös Suomen tavoitteita. YK:lle on saatava parlamentti. Tavoittelemme yhtä ihmiskuntaa vrt. green cross.Kansallisvaltiot on hylättävä.

Maahanmuutto: Pakolaiskiintiötä on nostettava sekä myönnettävä humanitäärisiä viisumeja. Monikulttuurisuutta on hyvästä. Vihreä liike syleilee ohjelmansa mukaan koko maailmaa.

Rajat on avattava kaikille vähitellen.

Perhe: Suosii kaikkia perhemuotoja erityisesti samaa sukupuolta olevien. Olemme feministejä, toteaa heidän julistuksensa. Tasa-arvo kaikille sukupuolille myös transihmisille.

Huumeet: Kannabiksen kasvatus, käyttö ja hallussapidonrangaistavuus on poistettava.

Julkisen vallan on edistettävä ihmisten onnellisuutta ja mielihyvää. Hedonismia.

Eläimet: Eläinten oikeuksia pitää valvoa. Niiden arvo on lähes yhtä suuri kuin ihmisten.

Verotus: Vihreä liike haluaa, että veroprogressio on riittävän korkea. Lisäksi se haluaa korottaa perintöveroa ainakin suurien perintöjen osalta.

Eutanasia ja abortti: Haluaa suosia abortteja ja syntyvyyden säännöstelyä. Aborttioikeus kuuluu kaikille. Ei kannusta synnyttämiseen, koska se on ilmastomuutoksen kannalta huonoa. Hyvä kuolema kuuluu kaikille jopa avustettuna.

Evoluutio: Vihreä liike on evoluution kannalla. Kaikki on sattumalta syntynyt. Ihmisen esi-isät ovat apinoita. Uskoo maailmankaikkeudesta löytyvän muita maapalloja ja elämää.

Kirkko: Haluaa erottaa kirkon kokonaan valtiosta. Kaikki lakisääteiset tehtävät valtiolle ja kunnille. Kirkon veronkanto-oikeus on poistettava. Samoin on poistettava sen oikeus yhteisöverotuottoihin.

Maailmankatsomukset ovat tasa-arvoisia. Luonnonkansojen alkuperäisiä uskomuksia on kunnioitettava. Ilmeisesti pelkkä katsomusopetus riittää vihreille.

Aatteellinen perustaa on löydettävissä Teosofiasta ja Steinerilaisuusta.

Punavihreä ekososialismi on kuin vesimelooni, ulkoa vihreä ja sisältä punainen.


Teosofia

Teosofia on oppi (v. 1875), joka pyrkii muinaiseen viisauteen- ”kaikenkattava totuuksien synteesi”. Se uskoo jälleensyntymiseen ja karman lakiin.

Se ei usko persoonalliseen Jumalaan eikä syntien sovittamiseen. Siten se kieltää Jeesuksen Kristuksen olevan maailman Vapahtaja ja Lunastaja.

Antroposofia

Rudolf Steiner perusti (v. 1913) antroposofian eli viisauden ihmisestä. Steinerin mukaan ihminen syntyy kaksi kertaa, mieheksi ja naiseksi. Ihminen on kuolematon. Ihminen pystyy kehittämään itseään ja palaamaan jumalien joukkoon. Ristille Steiner ei antanut selitystä. Steinerin mukaan Kristus ei noussut ylös haudasta, vaan hajosi atomeiksi. Ilman Steiner-pedagogiikkaa kukaan ei tietäisi mitään Steinerista.

Steiner-kouluja on useita satoja, joista Suomessakin 15 kpl. Steiner-koulujen johto väittää yleensä, että kyseessä on puhdas metodikoulu, jossa lapsi kehittyy luovaksi ihmiseksi.

Luterilainen kirkko on todennut (Kirkko 2000-koulu 1999): ”Etenkin Steiner-koulu on kirkon kannalta ongelmallinen. Väitöskirjatasolla (Patrick Scheinin) on osoitettu, steinerilaisuuden pohjana oleva antroposofia lyö leimansa koulun elämään, vaikka steinerilaisuutta sen kannattajat markkinoivat vain lasten luovuutta tukevana pedagogisena järjestelmänä. Ev.lut. Uskonnonopettaja joutuu taspainoilemaan tunnustuksellisen opetuksen ja antroposofian hyväksymisen välillä.”

Paavo Hiltunen: Mitä Rudolf Steiner todella opetti. Tutustu tähän, jos aihe kiinnostaa.

kEnter your text here...