Poikkeava seksi

​Seksuaalinen poikkeavuus ilmenee pääsääntöisesti niin, että henkilö saa seksuaalisen kiihotuksen ja tyydytyksen muusta kuin miehen ja naisen välisestä yhdynnästä. Yleensä poikkeavuuden taustalla on heikko seksuaalinen identiteetti ja/tai lapsuuden seksikokemus. Vanhempien tehtävä on pyrkiä vahvistamaan lapsen sukupuolta ja varjella häntä pahasta. Jeesus: "Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon." Matt. 19:12. Tässä hän tarkoittaa synnynnäistä vammaa, pedofilian uhreja ja naimattomia uskovia. Jumala on tarkoittanut seksin avioliittoon, jossa mies ja nainen voivat siinä toteuttaa paitsi suvunjatkamista myös seksuaalista puolta parisuhteessaan.Uskovillakin voi olla taipumuksia, jotka eivät ole Raamatun ilmoituksen mukaisia, 3 Moos 18, 5 Moos. 22. Näiden kiellettyjen himojen tyydyttäminen merkitsee selvästi Jumalan tahdon vastaista eli syntielämää. Uskovan ei pidä enää elää syntielämässä vaan Kristuksessa Jeesuksessa. Pelkkä synnillinen ajatus ei vielä merkitse lipsumista pois pelastuksesta. Synnilliset himot ja ajatukset on torjuttava ja luovutettava Herralle ja vangittava ne kuuliaisiksi Hänelle. Pitää  ajatella hyviä asioita ja pyytää Herraa puhdistamaan sydämemme päivittäin, Fil 4:8. Lohdutukseksi kaikille voi sanoa- kaikki me olemme taipuvaisia syntiin, mutta me emme saa antaa periksi pahoille taipumuksillemme. Jeesus kehoitti pidättymään syntiin viettelevästä elämästä, jotta ihminen ei joutuisi ikuiseen kadotukseen,  Matt. 18:8 Jeesus sanoi: En minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästedes enää syntiä tee, Joh 8:11. Jumalalla on Pyhä Henki, joka annetaan niille, jotka Jumalaa tottelevat, Apt. 5:32. Rukoile: Herra Jeesus Sinä näet salatuimpaan saakka. Minä kiihotun asioista, jotka Raamatun mukaan ovat tahtosi vastaisia- en voi itselleni mitään. Luovutan nyt kaiken sen mikä on poikkeavaa seksiä elämässäni Sinulle. Armahda minua syntistä ja anna syntini anteeksi- Herra ota ajatukseni, haluni ja tunteeni  hallintaasi, päästä minut pahasta ja puhdista sydämeni. Tahdon elää Sinun Sanasi mukaan- täytä minut Pyhällä Hengellä ja siveyden hengellä, jotta saan voiman Sinulta elää sanasi mukaisesti. amen.