Koronavirus

Koronarokotteesta 2.1.2022

IS. 30.12.2021 Israelin pääministeriNaftali Bennett ilmoitti ennen joulua, että maan yli 60-vuotiaille kansalaisille ja terveydenhoitoalan työntekijöille aletaan tarjota jo neljänsiä koronavirusrokoteannoksia. Hallinnon lehdistöedustajan mukaan Israel on maailman ensimmäinen neljättä annosta tarjoava valtio.

New York Timesin mukaan osa tiedemiehistä on suhtautunut hankkeeseen epäilevästi ja varoittanut liian monen rokoteannoksen voivan aiheuttaa immuunijärjestelmän väsymistä, jolloin kehon kyky taistella virusta vastaan laskee. Osa Israelin hallitusta konsultoineesta tutkijapaneelista piti tätä mahdollisena varsinkin ikäihmisillä.

Ihmisen immuunijärjestelmä

Ihmisen immuunijärjestelmän toiminta perustuu kemiallisten ym. aineiden erottamiseen. Ihmisen solun pitää tunnistaa vieraat solut niiden pinnan proteiinirakenteen avulla. Ne ovat antigeenejä, jotka ihmisen valkosolut tunnistavat tunkeutujaksi. Valkosolut alkavat tuottamaan vasta-aineita, jotka kohtaavat antigeenit ja hidastavat niiden liikettä. Makrofagit eli syöjäsolut sulkevat sisäänsä vieraan materian ja tuhoavat sen. Vasta-aineiden tuotantokyky tallentuu muistisoluihin, joiden uskotaan olevan maksassa, pernassa ja luuytimessä. Lähde: Löytöretki ihmiseen, Anthony Smith.Taudinaiheuttaja eli patogeeni on sairautta aiheuttava loinen, bakteeri, virus tai prioni. Taudinaiheuttamiskykyä kutsutaan virulenssiksi. Antigeeni on mikä tahansa molekyyli, joka aiheuttaa elimistössä immuunivasteen. Ne ovat usein proteiineja tai polysakkarideja, joita esiintyy esimerkiksi bakteerien tai virusten pintarakenteissa. Imusoluilla on antigeenireseptori, jonka avulla ne tunnistavat tietyn antigeenin.
Johdanto

Perinteisessä rokoteessa ihminen altistetaan taudinaiheuttamiskyvyltään tehottomiksi tehdylle virukselle tai bakteerille tai niiden rakenneosille. Kun henkilölle annetaan rokote, hänen immuunijärjestelmänsä tunnistaa antigeenin vieraaksi. Tällöin immuunijärjestelmän solut aktivoituvat tappamaan tautia aiheuttavan viruksen tai bakteerin ja muodostavat vasta-aineita sitä vastaan. Vasta-aineet ovat erityisiä proteiineja, jotka auttavat tuhoamaan virukset tai bakteerit. On kehitteillä ns. perinteisiä rokotteita korona-tautia vastaan.

Perinteinen rokoteliuos on molekyylirakenteinen eli se ei läpäise soluja. Sen sijaan uudet nano- eli geenirokotteet sisältävät liuoksen lisäksi erittäin pieniä hiukkasia, jotka kulkevat solujen läpi. Solun koko on 5-200 mikrometriä. Vastaavasti nanohiukkasen koko on 1/1000 osa mikrometristä.

Uudessa mRNA-injektiossa ruiskutetaan miljardeja nanopartikkeleita elimistöön. Jokaisen nanopartik-kelin sisässä on mRNA-koodi, joka menee solun sisään ja saa sen tuottamaan SARS-CoV-2 viruksen piikkiproteiinia. Piikkiproteiini on todettu [2]hyvin haitalliseksi elimistölle.

Tämä mRNA-injektiolla aiheutettu SARS-CoV-2 piikkiproteiinin eritys, omien solujen avulla, saa aikaan vasta-aineiden muodostumisen esiin tullutta patogeeniä eli SARS-CoV-2 piikkiproteiinia kohtaan.

Tässä vaiheessa lopputulos on periaatteessa sama kuin perinteisellä rokotteella. Elimistö tuhoaa jossain vaiheesa myös ne solut, jotka erittävät SARS-CoV-2 patogeenia, koska tunnistaa ne vieraiksi omaan elimistöön.

Modernan mRNA-1273 on RNA-rokote sisältää kokonaisen viruksen tai viruksen osien sijaan vain sen RNA:ta. RNA:n sisältämän geneettisen koodin perusteella elimistön omat solut sitten tuottavat jotain haluttua viruksen osaa, joka aiheuttaa toivotun puolustusreaktion.
RNA-rokotteiden erityinen hyöty on niiden nopea muokattavuus, jolloin suunnittelu- ja valmistusprosessit on nopeita, ja muokkaaminen uuteen mahdolliseen epidemiaa aiheuttavaan virukseen mahdollista.”Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Mika Rämet21.4.2020
LiveScienceraportoi maaliskuussa, että Modernan geenirokote ei sisällä virusta tai sen osia vaan synteettisen, SARS Cov-2:ta jäljittelevän mRNAn ja että eläinkoevaiheen yli on hypätty – testausta ei ole tehty.
Moderna on kuvaillut rokotetta geenejä editoivaksi – elämän softaa hakkeroivaksi – menetelmäksi. [Lääkeyhtiöiden] Etuna pidetään valmistusprosessin nopeutta.

Rokote pohjautuu viruksen genomin RNA:han, joka pakataan molekyyliin, joka kuljettaa RNA:n solun sisään, missä se teoreettisesti synnyttää immuunivasteen. mRNA-rokotteiden idea on ohjelmoida ihmisen solut uudelleen niin, että virukset eivät enää kykenisi kiinnittymään ACE-2 -reseptoreihin.

Selostus

”Käyttöön tulleet koronarokotteet, kuten Modernan, Pfizer-Biontechin, AstraZenecan rokotteeet, ovat geenirokotteita. Miten niiden vaikutusmekanismi poikkeaa perinteisistä rokotteista?
Professori Kalle Sakselan mukaan perustavaa laatua oleva ero on siinä, että geenirokotteissa ihmisen puolutusjärjestelmän aktivoivat virusproteiinit tuotetaan rokotteen saajan omissa soluissa.

Käytännössä geenirokote sisältää viruksen tiettyjen piikkiproteiinien valmistusohjeet lähetti-rna- tai dna-muodossa. Kun rokoteainetta pistetään käsivarren lihakseen, se kulkeutuu lihassolujen sisälle ja ne alkavat tuottamaan rna/dna-ohjeen mukaista virusproteiinia. Tämä herättää immuunivasteen.

”Geenirokoteen hyvä puoli on se, että geeninsiirtomenetelmästä riippuen solut tuottavat useita päiviä tai jopa viikkoja viruksen piikkiproteiinia. Näin voisi ajatella, että saavutetaan tehokkaampi immuunivaste. Perinteisissä rokotteissa sinne pistetään kerralla annos heikennettyä virusta tai viruksen proteiinia. Ne tuhoutuvat väistämättä aika nopeasti”, kertoo professori Seppo Ylä-Herttuala.

Tuleeko ihmisestä muuntogeeninen, kun lihassoluihin siirretään vierasta RNA:ta tai DNA:ta?

”Ei tule. Siirtogeeni ei yhdisty meidän solujemme perimään eli genomiin. Perimäainekseen ei kosketa näillä menetelmillä.”

Modernan ja Pfizerin rokotteissa lihassoluihin siirretään rasvapalluran suojissa valmista lähetti-rna:ta. Solut ryhtyvät välittömästi tuottamaan ohjeen mukaista virusproteiinia proteiinitehtaassaan. Tämä on tehokasta, mutta toisaalta rna on elimistössä hyvin herkästi ja nopeasti hajoavaa — eli haasteena on saada lähetti-rna ehjänä perille soluihin. Rasvakuori on yksi keino suojata rna:ta, mutta myös erilaisia nanokuljettimia on kehitteillä.

Dna-rokotteissa, kuten AstraZenecan rokote, virusproteiinin dna-valmistusohjeen on päästävä solun tumaan, jotta siitä voidaan ensin valmistaa lähetti-rna:ta. Sen jälkeen lähetti-rna kuljetetaan proteiinitehtaaseen ja varsinainen virusproteiinien valmistus voi alkaa — eli prosessissa on enemmän vaiheita.

Käytännössä dna:n kuljettamisessa soluihin matkitaan luonnon tehokasta omaa mekanismia: viruksia. Virusproteiinien valmistusohjeet kuljetetaan siis soluihin samalla tavoin kuin oikeassa koronavirusinfektiossa, mutta tässä tapauksessa itse kuljettajavirus on vaaraton. Kyseessä on adenovirus, joka on muokattu harmittomaksi.

”Olemme tehneet nämä viruskuljettimet sellaisiksi, että ne eivät voi itse lisääntyä elimistössä. Niistä on poistettu keskeiset osat genomia, joka vaadittaisiin siihen, että virukset pystyisivät tuottamaan kopioita itsestään”, Ylä-Herttuala kertoo.

Etuna dna-rokotteissa rna-rokotteisiin verrattuna on, että vaikutus kestää pidempään eli solut tuottavat todennäköisesti kauemmin viruksen piikkiproteiineja.

Mutta miten käy geenisiirron saaneille käsivarren lihassoluille, kun ne ovat aikansa tuottaneet viruksen piikkiproteiineja?

Seppo Ylä-Herttualan mukaan niille käy samoin kuin tavallisessa virusinfektiossa tartunnan saaneille soluille: todennäköisesti elimistön T-solut aktivoituvat ja ne tuhotaan. Tämä ei kuitenkaan aiheuta ongelmia, sillä kyse on suhteellisen pienestä määrästä lihassoluja.

”Elimistössä soluja kuolee jatkuvasti ja solut uusiutuvat. Iho, lihaskudos ja limakalvot ovat sellaisia, että ne uusiutuvat hyvinkin nopeassa tahdissa läpi koko elämän. Mitään reikää ei synny siihen kohtaan elimistössä, johon on rokotettu.”

”Tällä hetkellä, jos näitä rokotevalmisteita ei oteta huomioon, on kahdeksan geenisiirtoon perustuvaa lääkettä hyväksytty markkinoille Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Pohjalla ovat hyvin pitkät ja laajat turvallisuustutkimukset”, Ylä-Herttuala kertoo. Ebola ja Hiv v. 2012

Ylä-Herttualan mukaan geenisiirtojen kohdalla, kuten kaikessa lääkehoidossa, on aina mahdollisuus, että syntyy ennalta arvaamattomia sivuvaikutuksia. Siksi geenilääkkeitä pitää testata ja tutkia ihan yhtä huolellisesti kuin kaikkia muitakin kliiniseen käyttöön tulevia lääkevalmisteita.

Mutta miksi geenirokotteet saatiin vasta nyt toden teolla käyttöön?

”Kaikki geenirokotteet vaativat, että tehdään geeninsiirto suoraan elimistöön. Tämä on hyvin vaativaa ja vaatii todella tehokkaan geeninsiirtotyökalun. Näitä on saatu käyttöön vasta viimeisen kymmenen-parinkymmenen vuoden aikana.” Suomen lääketieteen säätiön haastattelu 17.2.21

Kritiikki

Ensimmäinen koronarokoteaihio, Moderna Therapeuticsin valmistama mRNA-1273, saatiin kliinisiin kokeisiin hämmästyttävästi vain 42 vuorokaudessa uuden koronaviruksen tunnistamisen jälkeen.

Vastuuvapaus tarkoittaa sitä, että AstraZeneca ei joudu korvaamaan pikavauhtia kehitettävän rokotteen aiheuttamia haittavaikutuksia kuten autoimmuunisairaudet, neurologiset oireet, halvaus ja kuolema. Yhdysvalloissa vastuuvapaus on kirjattu hätätilavalmius-säädökseen, ns. PREP Act:iin(Public Readiness and Emergency Preparedness Act), ja se koskee myös päättäjiä sekä käskyjen toimeenpanijoita.

DailyMail raportoivuodettuihin asiakirjoihin perustaen Ison-Britannian hallituksen komentaneen armeijan kybersotayksikön, 77. prikaatin yhdessä psykologisen sodankäynnin ryhmien kanssa valvomaan ja manipuloimaanrokotteiden turvallisuudesta käytyä keskustelua ja torjumaan ”rokotteiden vastaista propagandaa”.

Elina Hytönen

DNA-rokotteen (Astra) tarkoitus on tunkeutua solun tumaan asti. Biotekniikan tutkijoiden mukaan ”tämä on uskomattoman vaikea tehtävä, koska meidän tumamme ovat nimenomaan kehittyneet estämään vieraan DNA:n tunkeutumisen” (The Startup, Harry Al-Wassity, ”mRNA therapy: A new form of gene medicine,” 18.12.2019). Esimerkiksi virukset eivät pääse tumaan.

”Mahdollisiin sivuvaikutuksiin voi kuulua krooninen inflammaatio (nk. hiljainen tulehdus, joka voi oireilla tasaisen jatkuvasti tai tulla esiin toistuvina lehahduksina, kirjoittajan huomautus), koska rokote aktivoi herkeämättä immuunijärjestelmää tuottamaan vasta-aineita. Muita huolen aiheita ovat plasma-DNA:n joutuminen isäntäkehon genomiin, mistä seuraa mutaatioita, DNA:n replikaation eli lisääntymisen ongelmat, auto-immuunireaktioiden käynnistyminen ja syöpää aiheuttavien geenien aktivoituminen.”(Audrey Zhang, 15.11.2011)

Modernan toiminanjohtaja kuvailee mRNA:n toimintatapaa tietokoneohjelmaksi, ”jolla kehon solut muutetaan lääketehtaiksi: tarvitsee vain vääntää vipua, ja paljon tuotteita alkaa syntyä.”

Lääkeyritysten nopean rikastumisen rinnalle asettuvat suuret riskit. Ihmisen immuunipuolustus on suunnattoman monimutkainen ja osittain vielä tuntematon. Keho syntetisoi kymmeniä tuhansia erilaisia proteiineja, ja prosessien tasapainoa on helppo horjuttaa.

Rokotteen innokkaatkin puoltajat myöntävät, että ”toistaiseksi ei vielä ymmärretä täysin rokotteen mahdollisesti aiheuttamia tulehduksia ja autoimmuunireaktioita.”

Eli kukaan ei tiedä kuinka mRNA-injektio imeytyy, eliminoituu ja erittyy pois elimistöstä. Kukaan ei tiedä kuinka paljon myrkyllistä piikkiproteiinia yksi pistos tuottaa. *Kukaan ei tiedä mitään injektion farmakokinetiikasta*. ”

Haittailmoituksia on tehty aivan valtava määrä.

<https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista>
Myös korvauspalvelu on mennyt tukkoon
<https://www.laakevahinko.fi/koronarokotteet/> suuren korvaushakemusmäärän saapuessa korvauspalveluun, joten ihmiset ovat kokeneet haittoja piikityksen jälkeen. Valtaosa käsitellyistä haitoista on merkitty vakaviksi ja käsittelyä odottavia ilmoituksia on tällä päivämäärällä 14700 kpl.
Näkyykö haittailmoitukset sairaaloissa.

Lähes puolet haittailmoituksista on tehnyt sote-henkilö, joten haitta on ollut niin vakava, että sen vuoksi on hakeuduttu hoitoon.
Fimea
<https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista>


Myös itse koronavirustauti COVID-19 aiheuttaa verihyytymiä ja -tulppia, etenkin keuhkoissa.

mRNA-rokotteeseen liittyvä veritukosriski sai aivan uuden painokkuuden The Lancet -tiedelehdessä 7.5.2020 julkaistusta tutkimuksesta. Sen mukaan COVID-19 ei olisikaan akuutti hengitystiesairaus, jollaisena sitä hoidetaan.

Tutkimus esittää, että COVID-19 onkin viruksen aiheuttama hematologinen eli veritauti, ja hoidon pitäisi kohdistua veren hyytymisen normalisointiin ja tietysti systeemisen inflammaation tai infektion taltuttamiseen. ”COVID-19 ei ole akuutti viruksen aiheuttama keuhkokuume, vaan inflammaatiosta johtuva immunologinen reaktio, joka johtaa tromboosiin (tulppiin, tässä tapauksessa etenkin keuhkoissa), mikä aiheuttaa potilaan menehtymisen. Tautia on siis hoidettava antikoagulanteilla ja anti-inflammatorisilla lääkkeillä.”

Se uhmasi WHO:n suosituksia ja teetti 50 ruumiinavausta Bergamon sairaalassa. Kaikilla tautiin kuolleilla oli verisuonissa hyytymiä.

Italia ryhtyi saman tien muuttamaan hoitoprotokollaansa. Se alkoi antaa potilaille 100 mg aspiriinia ja antikoagulanttia. 14.000 potilasta pääsi terveenä sairaalasta. Näitä lääkkeitä voidaan antaa heti taudin alkaessa, jo kotona. Italialaisen patologin mukaan ”hoito teho-osastolle on hyödytöntä, ellei tromboembolismia ratkaista ensin. Jos me ventiloimme (hoidamme hengityskoneella) keuhkoja, joissa veri ei kierrä, hoito on turhaa, ja tosiasiassa yhdeksän (9) kymmenestä (10) potilaasta kuolee, koska ongelma on kardiovaskulaarinen, ei respiratorinen (sydämeen ja verisuoniin liittyvä, ei hengityselimiin).


Seuraavassa muutamien patologien raportti:

2. Patologikonferenssi Berliinissä 4.12.2021.:https://pathologie-konferenz.de/

Tiivistelmä: Seppo Sutinen. Lähde: https://pathologie-konferenz.de

Esiintyjät: patologit prof. Arne Burkhardt (Reutlingen) ja Walter Lang (Hampuri) sekä tri Ute

Krüger (Etelä-Ruotsi) ja prof. Werner Bergholz (Bremen), jonka erikoisalana on riskien

hallinta.

Ilmoitukset vaikeista terveyshaitoista ja kuolemantapauksista, joilla on ajallinen yhteys

COVID-19-rokotuksiin, eivät ole loppuneet. Onko olemassa patologisesti osoitettavaa

syysuhdetta vaikeiden terveyshaittojen ja kuolemantapausten sekä niitä ennen annetun

koronarokotuksen välillä? Tarkennetut kysymykset:

1. Mitä nyt tiedämme patologisista tutkimuksista 15 henkilölle, joiden kuolemalla on

ajallinen yhteys rokotukseen?

2. Mitä tuloksia on saatu kudosnäytteiden tutkimuksista?

3. Mitä oleellisia havaintoja on tehty kasvaimista ja niiden käyttäytymisestä

kasvaessaan?

4. Antavatko kuolleisuusluvut viitteen rokotuksen aikaansaamasta ylikuolleisuudesta?

Kysymyksiin 1. ja 2. vastaajina prof. Burkhardt ja prof. Lang. Molemmilla on pitkä kokemus

patologeina ja Burkhardt on mm. kirjoittajana käsikirjassa Doerr / Seifert - Pathologie der

Lunge. Kuvauksia elinten muutoksista havainnollistavat runsaat, hyvänlaatuiset

mikroskooppiset valokuvat. Kysymykseen 3. vastaa tri Krüger, kysymykseen 4. prof

Bergholz.

Vastaukset kysymyksiin 1. ja 2.

Ruumiinavausaineisto: 15 tapausta, 7 miestä ja 8 naista, ikä 28–95 vuotta.

Rokotuksen ja kuoleman väli 7 vrk – 6 kk. Käytetyt rokotteet (rokotettujen määrä):Moderna (2), Comirnaty (3), Pfizer-BionTech (3), BionTech (3), Janssen (1), Astra-

Zeneca (2), ei tietoa laadusta (1). 10 henkilöä oli kahdesti ja 5 kerran rokotettuja.Kuolinpaikka: sairaala 8, hoitokoti 1, koti, auto, katu/tie, työpaikka 8, tuntematon 2

henkilöä

Koronarokotuksen yhteys kuolemaan

• erittäin todennäköinen 5/15 (33%)

• todennäköinen 7/15, (47%)

• epäselvä, mutta mahdollinen 2/15,

• ei yhteyttä 1/15 tapauksessa.

Sydänlihaksessa, sydämen ulkopinnalla ja sydänpussissa autoimmuunitautiin

viittaava lymfosyyttinen tulehdus

• erittäin selvä (+++), lihassäikeiden tuhoutumista 2/15

• selvä (++) 3/15

• vähäinen (+) 9/15

• yhteensä 14/15 tapauksessa (93%)

(Autoimmuunitauti, autoimmuunisuus, elimistö hylkii omia solujaan. Lymfosyytti, imusolu,

joka toimii poliisina taudinaiheuttajia vastaan, ja muistaa aikaisemmin sairastetut taudit)Keuhkoissa todettiin diffuusin alveolivaurion kuva (DAD) ja lymfosyytti-infiltraatio.

Lisäksi imukerästen muodostusta, mikä sopii autoimmuunitautiin. Keuhkopussissa

samanlainen tulehduskuva.

(Sanastoa: Alveoli, keuhkorakkula, jossa tapahtuu kaasujenvaihto ilman ja veren välillä. Diffuusi

alveolivaurio, DAD, laajalle levinnyt keuhkorakkuloiden tuhoutuminen. Imukeränen, imusolujen

kertymä. Tärkeä rakenne taistelussa taudinaiheuttajia vastaan. Keuhkopussin sisempi lehti ympäröi

keuhkoa ja ulompi on rintakehän seinämässä. Välissä terveellä ihmisellä hyvin ohut tyhjä tila).

Keuhkojen lymfosyytti-infiltraatti (kertymä)

• erittäin selvä 7/15

• selvä 1/15

• vähäinen 5/15

• yhteensä 13/15 tapauksessa (87%).

Verisuonissa autoimmuunitautiin sopiva tulehdus, jossa lymfosyyttien kertymistä

11/15 tapauksessa (73%)

• luurankolihaksessa, munuaista ympäröivässä rasvakudoksessa,

• pehmytkudoksessa (ihonalainen kudos), ihossa,

• sydänlihaksessa, aortassa, aortan seinämän pikkusuonissa,

• vatsaontelon valtimoissa, maksassa

• aivoissa, siihen liittyi verenvuoto

Harvinaisia autoimmuunisuuteen liittyviä ilmiöitä

• pseudolymfoma 1/15

• pernan aktivaatio ja pernan köyhtyminen 3/15

• sylkirauhasen epiteeli – myoepiteelisolujen tulehdus,

(Sjögrenin oireyhtymä) 1/15,

• kilpirauhasen autoimmuunitulehdus (Hashimoto) 2/15,

• ihon leukoklastinen verisuonitulehdus 2/15,

• munuaistulehdus 1/15

• maksan NASH (rasvamaksa, ei alkoholista johtuva) 1/15 tapauksessa

(Sanastoa: Pseudolymfooma, imusolujen kertymä, muistuttaa syöpää. Myoepiteelisolu, rauhasten

pinnan solu, jossa sileitä lihassäikeitä. Leukoklasia, valkosolujen hajoaminen).

Ruumiinavauksessa löydetyt vierasesineet

Tapaus 1 Keuhkossa, ruostumatonta terästä / kolesteroli?

Tapaus 13 Vatsaontelon verisuonissa / lipidipartikkeleita?)

Analogia: luuydinemboliat luunmurtuman jälkeen. (Sanastoa: (Lipidi, rasva. Embolia,

verihyytymä verenkierrossa. Luuydinembolia, luuytimen osia verenkierrossa luunmurtuman

yhteydessä)

Rokotteesta löydetyt vierasesineet (epäpuhtaudet? apuaineet?)

• mikrolastuja (microchips) ???,

• grafeenia/grafeenioksidia ???,

• lipidi-nanopartikkeleita (Nanopartikkeli, erittäin pieni osanen)

• mineraaleja, metalleja – alumiiniyhdisteitä, ruostumatonta terästä

(löydetty Japanissa, rokote-erä tuotettu Espanjassa. Saksassa ei ole löytynyt).• Omat tutkimukset: kaksoistaittavia kappaleita (likaa?).

Kuolemaan johtaviksi epäiltyjä koronarokotuksen haittavaikutuksia

• Autoimmuunisuus (self-to-self attack),

• immuunivasteen heikkeneminen,

• vaikutus syöpien kasvuun,

• verisuonivauriot,

• punasolujen ”sakkautuminen”

(Sanastoa: Self-to-self-attack, solut hyökkäävät toistensa kimppuun. Immuunivaste, reaktio

taudinaiheuttajaa vastaan. Punasolujen sakkautuminen, punasolut kiinnittyvät toisiinsa jonoiksi

ja kokkareiksi)

Miten arvioin rokotuksen haittavaikutuksia kuolemantapauksissa?

• Silmämääräisessä tutkimuksessa on ”sudenkuoppia”.

• Haittavaikutuksia voidaan arvioida ainoastaan histologisen tutkimuksen

perusteella; tunnetaan uusia, monimutkaisia vahingoittumisen tapoja.

• Hyvin usein rokotus on myötävaikuttava kuolinsyy, sen merkitys vaihtelee

• Vaikeat haittavaikutukset ja kuolemantapaukset voivat johtua myös

rokotustekniikasta (WHO:n ohjeen mukaan ei tarvitse varmistaa, että neula ei ole

verisuonessa.)

• Aikuisen olkalihaksessa on niin suuria suonia, että neula menee niihin helposti.

(Oma tutkimus: 5% pistoksissa olkalihakseen saadaan aspiroiden tulemaan verta.

Siksi on vaara, että rokote menee verisuoneen.)

• Riski on, kun sataa henkilöä pistetään, että näin käy viisi kertaa (5/100).

• Näin voi syntyä verihyytymiä suonissa.

(Sanastoa: Histologinen tutkimus, kudosnäytteen mikroskooppinen tutkimus).

Vastaus kysymykseen 3.

Ruotsalainen patologi, lääketieteen tohtori Ute Krüger, joka toimii patologian

ylilääkärinä valtion sairaalassa Etelä-Ruotsissa, kertoi kokemuksistaan rintasyövän

diagnostiikassa 18 vuoden ajalta.

Tämän vuoden alusta lähtien

• rintarauhasen syöpäkasvaimet ovat olleet todettaessa suurempia ja

• agressiivisempia kuin tavallisesti ja

• potilaat nuorempia kuin keskimäärin pitkällä aikavälillä.

• kasvainkudoksen histopatologinen rakenne poikkeaa selvästi niistä, joita

tri Krüger pitkän ajan kuluessa on nähnyt.

• Tämä täydentää onkologisesta praktiikasta kertynyttä tietoa käsitteestä

”turbosyöpä” (villisti kasvava syöpä).

(Sanastoa: Aggressiivinen, hyökkäävä pahanlaatuinen. Histopatologinen, mikroskooppinen.

Onkologia, syöpätautioppi).Kysymykseen 4. vastasi prof. Werner Bergholz virallisten kuolleisuuslukujen

perusteella riskinhallinnan menetelmää käyttäen

Tietolähteet

Gibraltar (A.Stein www.impfreport.de Nr 128/129)

Saksa Paul Ehrlich Institute. Tiedot 30.9.2021

Englanti Office of National Statistics (ONS). Tiedot 30.9.2021Kokonaiskuolleisuuden nousu rokotusten alettua

”Koe” Gibraltar (A Stein, www.impfreport.de, No 128/129)

• Keskimääräinen kuolleisuus kuukaudessa vuosina 2010–2020 oli 30

• Tammikuussa 2021 kirjattiin 90 kuolemaa

• Nousu 200% ensimmäisen rokotuskuukauden aikana

Riski 1: Välittömät rokotuksen haittavaikutukset

Lähde: Paul Ehrlich Institute

Tietoturvaraportti, tiedot 30.9.2021

• Rokoteannosten lukumäärä: 107 888 714

• Kuolleet: 1 809, joista 5 lasta tai nuorta

• Vakavat haittavaikutukset: 21 054 (osuus rokotetuista n. 0,04%)

• Haittavaikutukset: 172 188

• Kysely rokotetuilta kännykkäsovelluksen kautta: vakavia haittavaikutuksia 0,37%

à Osoitus aliraportoinnista?

Riskienhallinta toimintaa ohjaavana kehyksenä

Riskienhallinnan toimintatapa

1) Riski- ja tilanneanalyysi:

• Vahingon laajuuden toteaminen = Haittavaikutusten vaikeusaste

• Vahingon yleisyyden toteaminen = Tilasto haittavaikutuksista

• Hyödyn laajuuden toteaminen = Tehokkuus

• Hyödyn yleisyyden toteaminen = Estettyjen tartuntojen määrä, jne.

2) Toimintatavan optimointi

• Hyödyn/haitan arviointi: ONKO SOPIVA?

• Verrattuna infektion riskiin: ONKO SUHTEELLINEN?

Riski 2: Rokotuksen keskipitkän aikavälin haittavaikutukset

• Keskipitkän aikavälin ylikuolleisuus, (lähde 30.9.2021, Englannin Office National Statistics

ONS)

• Ikäryhmä 10–59 vuotiaat: Kahdesti rokotetuilla 1,5 kuolemaa viikossa ja yhteensä 100000

kuolemaa enemmän kuin rokottamattomilla

• Vertailu Saksaan: Saksassa rokotetuilla keskimäärin 0,1 kuolemaa viikossa Covid-19

rokotuksesta ja yhteensä 100000 kuolemaa enemmän kuin rokottamattomilla.

Riski 3. Eikö rokotus toimi niin kuin odotettiin?

Positiivisten testitulosten yleisyys

• Yli 30-vuotiaista rokotetut saavat tartunnan useammin kuin rokottamattomat

• Rokotettujen viruskuorma on joko sama tai jopa 200 kertaa suurempi kuin

rokottamattomien

• (Lähde: Dovid-19 rokotteen seurantaraportti – viikko 46 Britannian hallituksen

julkaisupalveku, Publishing Service UK Government)JOHTOPÄÄTÖS

Rokotushaittojen todennäköisyys

• Lyhytaikaiset rokotushaitat: 10–60 kertaiset tavallisiin rokotuksiin verraten

• Keskipitkän aikavälin haittavaikutukset: 10–59-vuotiailla 15 kertaa suurempi

riski kuolla rokotukseen kuin infektioon

• 60-vuotiaat ja vanhemmat: vielä ei tilastollisesti merkitseviä löydöksiä, mutta

samanlainen taipumus

Rokotuksen epäonnistumisen todennäköisyys

• Yli 30-vuotiaat saavat useammin positiivisen koronatestituloksen 100000

henkilöä kohti kuin rokottamattomat

• Tartunnan saaneet rokotetut ovat vähintään yhtä tartuttavia kuin

rokottamattomat.

Koronarokotteesta 8.1.2021


Kursivoidut tekstit toimituksen kommentteja

Tämä kirjoitus ei edusta mitään erityistä asiantuntijatahoa. Artikkelia täydennetään tarvittaessa.

1. Korona covid19 ja kuolinluvut

On selitetty, että kyseessä ei olisi mikään pandemia vaan joku tavallinen flunssan tapainen tauti.

Lisäksi on väitetty, etteivät kuolinluvut ole muuttuneet olennaisesti aiemmista.

Mielestäni tämä on vastuutonta, koska tilanne on todella paha monissa maissa. Virus on vaarallinen kaikille ja kohtalokas joillekin. Tarkkoja tilastoja ei minulla ole, mutta lehdistä voit lukea kuolleiden yli 600:n määrästä Suomessa. Tartunnat yli 40.000. Lisäksi pelko on pysäyttänyt yhteiskunnat.

2. Rokotevastaisuus ja Rna-rokote

Rokotteita on aina vastustettu. Ilman niitä ei kuitenkaan olisi selvitty tähän päivään asti. Mielestäni pitää tässäkin erottaa rokotevastaisuus yleensä ja erikseen rna-rokotevastaisuus. Kaikkea uutta on aina vastustettu. Kysymys on peloista. Rokotteet auttavat miljoonia, mutta saattavat sairastuttaa monia ihmisiä. Sodassakin kuolee aina ihmisiä. Yhteiskunnan kokonaisetu kulkee yksilön edun edellä. Ketään ei pakoteta ottamaan rna-rokotetta.

3. Koostumus jamahdolliset haitat

BionTech-Pfizerin RNA-rokote

Active Ingredient

nucleoside-modified messenger RNA (modRNA) encoding the viral spike glycoprotein (S) of SARS-CoV-2

Lipids

(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis (ALC-3015)

(2- hexyldecanoate),2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)

1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine (DPSC)

cholesterol

Salts

potassium chloride

monobasic potassium phosphate

sodium chloride

basic sodium phosphate dihydrate

Other

sucrose

BionTech-Pfizerin RNA-rokote

16 v. ei sovi polyetyleeniglykolille allergisille 33 euron hinta vähintää -60 c astetta.

Pfizerinrokotteessa käytetään piikkiproteiinin lähetti-RNA:ta ja liposomikuljetinta.

Modernan rokote

18v. ” 54-62 euron hinta jääkaappi

Modernan rokotteessa käytetään piikkiproteiinin lähetti-RNA:ta ja liposomikuljetinta.

AstraZeneca

18v. 6 euroa/hlö jääkaappi

Ei tehoa yli 70 v. henkilöille. Astra Zenecan rokotteessa elimistöön viedään piikkiproteiinin geeni simpanssin adenoviruksesta muokatulla kuljettimella

Kaikissa tarvitaan n. kahden viikon kuluttua tehosterokotus.


4. Häviääkö se joskus? Voidaanko sitä skannata, jäljittää tai ladata? Onko siitä haittoja?

Voi lukea lisää mm. luominen.fi sivustolla on lääkäri Pekka Reinikaisen blogikirjoituksen, josta:

”Nämä uudet, juuri käyttöluvan saaneet, ovat nerokkaita täsmärokotteita eikä niissä todellakaan ole mitään ylimääräistä. Rokotteissa on VAIN viruksen avaimen valmistusohje (mRNA:n pätkä, joka ei ole elävä eli ei voi aiheuttaa tautia), joka kuljetetaan pienen rasvapallon sisällä ihmisen soluun, joka ryhtyy valmistamaan viruksen avaimia.

Ihmisen puolustusjärjestelmä havaitsee valmistetut vieraat avaimet, ja tuottaa vasta-aineita, jotka pikaliiman tavoin tukkivat mahdollisen hyökkäävän viruksen avaimet, jotka eivät enää mene lukkoon ja näin tautia ei tule. Kyseessä ovat turvallisimmat ihmisen koskaan valmistamat rokotteet,

koska niissä ei ole muuta kuin avaimen valmistusohje ja sekin on niin hauras, että pöydälle pudotessaan tämä mRNA:n pätkä tuhoutuu muutamassa minuutissa. Se ei myöskään voi tunkeutua ihmisen perimään vaan solun entsyymit tuhoavat sen nopeasti!”

TS:ssa oli 21.11.2020 juttu Rna-rokotteet avaavat uusia ovia, Jami Jokinen toim.

Tätä rna-rokotetekniikkaa ei ole aiemmin onnistuttu saamaan tuotantoon. Onko siten sadoista miljoonista ihmisistä tulossa koekaniineja. Hanna Nohynek THL:stä totesi, että mekanismi, jolla rokote toimii, on täysin uusi-siinä mielessä voi tulla yllätyksiä. Hän kuitenkin painottaa, että ihmiseen injektoitu rna tuhoutuu muutamassa päivässä. Siksi riskien ei odoteta olevan suuria.

Uusi tekniikka tuo mukaan myös teoreettisempia riskejä. Niihin kuuluu esimerkiksi autoimmuunitauti, jossa elimistö ryhtyy taisteluun vierasta perimää sisältäviä soluja vastaan. Nohynek toteaa, ettei ole näyttöä tällaisesta. Yhtään rokotetutkimusta ei ole tarvinnut keskeyttää turvahuolien vuoksi.

Mika Rämet Rokotetutkimuskeskuksesta sanoo, että teoreettisiin riskeihin kuuluu rna:n perimäaineksen siirtyminen osaksi solujen omaa perimäainesta. Rämet itse on valmis ottamaan rokotteen kun se hyväksytty (EMA).

Nohynek kertoo, että mahdolliset haittavaikutukset nähdään kuuden viikon kuluessa eli rokotetutkimusten aikana. Pitkäaikaisriskit olisivat todennäköisesti erittäin harvinaisia.

APU-lehden nrossa 51/2020 Nohynek totesi, että ”rokotteissa on keskitytty siihen, että niillä ehkäistään vakavaa koronaviruksen aiheuttamaa sairautta. Siinä ne toimivatkin testien perusteella tehokkaasti. Siitä ei ole vielä varmuutta, miten hyvin ne ehkäisevät tartuntoja. Myöskään ei vielä tiedetä varmasti sitä, kuinka paljon uudet rokotteet vähentävät viruksen tarttumista sen saaneesta ihmisestä toisiin ihmisiin.”


IL. 28.1.2021 Mika Rämet: ”Yleistä vakavaa haittavaikutusta ei näihin rokotteisiin liity. Nyt seurantaa on tehty jo niin pitkään. Pitää muistaa, että haittavaikutukset tulevat tyypillisesti viisi päivää, kaksi viikkoa rokottamisen jälkeen, harvoin enää kuutta tai kahdeksan viikkoa myöhemmin.”

---

Rämet edelleen: ”Se tiedetään jo nyt, että useimmin koronarokotuksiin liittyvät haittavaikutukset ovat rokotuspaikan punoitus, kuumotus, käden särky, kuumereaktio, lihaskipu, nivelkipu, kolotus ja päänsärky.”Hän toteaa, että riski sairastumiseen on kymmenkertainen verrattuna ohimenevään rokotehaittaan.5. Bill Gates ja Salaliitto

”Bill Gates, jonka säätiö on nyt suurin lahjoittaja WHO:lle ja antaa enemmän kuin yksikään valtio, ottaa johtoaseman vaatien, että jokaisen ihmisen maailmassa täytyy saada koronavirus-rokote. Vaikka hänellä ei ole lääketieteellistä pätevyyttä, hänellä on kohtuuton vaikutus maailman terveyspolitiikkaan. Hän ei kuitenkaan ole vielä vastuussa, joten liittykäämme taisteluun Covid-hysteriaa vastaan, jota tosiasiat eivät tue.”

Petri Paavola: ”Jos ei ymmärrä ja näe sitä yhteyttä, että koronavirus on etukäteen suunniteltu ja koronarokote kuuluu tähän suunnitelmaan, jonka kautta yritetään romauttaa kansallisvaltiota uuden maailmanjärjestyksen aikaansaamiseksi, niin silloin ei sitä ja näe, ja sen tähden ihminen eksyy kannattamaan uuden maailmanjärjestyksen hanketta tukiessaan näitä nykyisiä toimenpiteitä ja koronarokotetta. Jos joku vielä väittää näiden asioiden olevan salaliittoteoria hörhöjen huuhaata, niin silloin hänellä on tässä kohden iso sokea piste, niin sydämessään kuin silmissään. ”

Bill Gates on säätiönsä kautta sijoittanut ainakin20 mrd dollaria rokoteteollisuuteenja erityisesti Pfizeriin, joka yhdysvaltalainen lääkeyhtiö. Sillä on ollut myös Kiinan Wuhanissa Glaxo-yhtiö, jokasulautui Pfizeriin2018. Biontec on saksalainen yhtiö kuten myös Moderna. Astra on ruotsalainen yhtiö.

Sanoisin, että pandemia tarjoaa nyt mahdollisuuden tuoda geenirokotteet vauhdilla koko maailman ihmisille. Se on avaus johonkin uuteen aikakauteen, joka avaa portin transhumanismiin. Ihmisten kynnys nanoteknologian hyväksymiseen on madaltumassa. Vaikea kuitenkaan uskoa varsinaiseen salaliittoon ja maailmanhallituksen syntymiseen vielä tätä kautta.

Koronaepidemia on nyt tarjonnut rokoteteollisuudelle mahdollisuuden suureen rahastukseen ilman mahdollisia potilaskorvausvaateita. Valtiot ovat sitoutuneet korvaamaan rokotteiden mahdolliset potilasvahingot.

6. Pedonmerkkiasia ja 5G

Petri Paavola: ”Raamattu sanoo, että lopunaikana tulee aika, jolloin ei voi ostaa ja myydä ellei ole oikeassa kädessä tai otsassa pedon merkkiä. Raamatun sanan mukaan antikristus asettaa maan päälle pedon merkin ja pedon merkillä merkityt palvovat petoa (saatanaa antikristuksen johdolla). Kun David Spangler sanoi, ettei kukaan pääse sisälle uuteen maailmanjärjestykseen ellei hän palvo luciferia, niin se on sama asia, josta Raamattu puhuu pedon palvomisesta ja pedon merkin ottamisesta.”

Vaikea uskoa, että rna-rokotteen ottaminen olisi ns. pedonmerkki. Rokote sinänsä ei voi sisältää sellaista tallennusalustaa, joka voisi olla osa rahajärjestelmää. Se ei myöskään ole sellainen, johon voitaisiin ladata jotain ulkopuolelta esim. 5G:n kautta.

7. Kritiikki, WHO THL

Ihmeen vähän terveysalan ammattilaiset ovat rna-rokotteista lausuneet. Ilmeisesti WHO ja THL edustavat tahoja, joiden kanssa ei tahdota olla eri mieltä. Moni lääkäri pelkää leimautuvansa toisinajattelijaksi. Eläköityneet lääkärit ovat hekin kommentoineet hyvin vähän. Lisäksi kritiikkiä on tullut erityisesti ns. tee-se-itse ihmisiltä, jotka eivät ymmärrä proteiinisynteesistä juuri mitään.

Kannattaa olla varovainen näiden USA:sta tulevien viestien kohdalla. Ne edustavat usein silkkaa pelkoa ja sekaannusta.

Pekka Reinikainen on www.luominen.fi sivuston blogissa selostanut rna-rokotetta, josta nyt on kyse. Hänen mukaansa kyseessä erittäin turvallinen rna-rokote.

Mahdollista haitoista elina.hytonen.fi sivustolla lisää. Kyseessä ei ole asiantuntijan sivusto.

On epäilty myös rna-rokotteen vaikuttavan kantasoluihin. Vaikea sanoa maallikkona tästä mitään.

8. Ottaako vai ei

Jokainen itse ratkaisee ottaako rokotteen. Hoitajat, lääkärit, riskiryhmäläiset ovat ensimmäisinä rokotettavia. Allergisten ja raskaana olevien ym. kohdalla päätös lienee kielteinen.

9. Suomalainen nenäsumuterokote kehitteillä

Suomessa Itä-Suomen yo

Oxfordin yliopiston ja Astra Zenecan rokotteessa elimistöön viedään piikkiproteiinin geeni simpanssin adenoviruksesta muokatulla kuljettimella, Modernan rokotteessa käytetään piikkiproteiinin lähetti-RNA:ta ja liposomikuljetinta. Nämä rokotteet annetaan injektiona lihakseen, kun taas FINCOVAC-konsortion rokote annostellaan nenäsumutteena.

Tutkimusryhmän kehittämä adenoviruskuljetin on osoitettu turvalliseksi ihmisille, ja tutkijoiden perustamassa geenilääkeyritys Finvectorissa Kuopiossa on jo olemassa rokotteen tuotantoon tarvittava teknologia.

Ylä-Herttuala tähdensi, ettei tutkijoiden rokotehanke pyri kilpailemaan lääkejättien kanssa, vaan luomaan teknologia-alustan, joka tarvittaessa turvaisi ainakin suomalaisten rokotteet. – Sama teknologia soveltuu koronarokotteen lisäksi muiden vastaavien rokotteiden tuotantoon tulevissa pandemioissa.

Konsortion kehittämää rokotetta testataan parhaillaan eläimillä. Sen jälkeen edetään tutkimuksiin ihmisillä, ensin pienellä terveiden vapaaehtoisten joukolla ja myöhemmin isommilla potilasmäärillä. Ylä-Herttualan mukaan eteneminen riippuu viranomaisten vaatimuksista ja lisärahoituksesta, jota laajempi testaus vaatii. – On myös auki, missä päin maailmaa laajat testaukset toteutetaan, sillä ne vaativat ison väestön ja leviävän tautitilanteen.

Webinaarissa Ylä-Herttuala valotti myös koronaviruksen virologiaa sekä ihmisten ja koronavirusten yhteiseloa. Tämän virusperheen jäseniä on aika ajoin siirtynyt lepakoista ja jyrsijöistä väli-isäntien kautta ihmisiin. Ihmisillä aiemmin havaitut 4–6 koronavirusta aiheuttavat lähinnä lieviä hengitystieinfektioita. – Ne ovat niin vaarattomia, ettei niihin ei ole ollut tarvetta kehittää rokotetta.

2000-luvulla on sen sijaan ehditty säikähtää ihmiselle uusia, hengenvaarallisia SARS- ja MERS-koronaviruksia. Pandemian aiheutti lopulta kolmas eli nyt ihmiskuntaa piinaava SARS-CoV-2-virus.

10. Kiinasta lähtöisin

Tri LI-Meng Yan, varh. Covid 19 tutkija.

Nyt hän sanoi suunnittelevansa julkaista tieteellisiä todisteita osoittamaan, että virus on tehty laboratoriossa Wuhanissa.

"Genomisekvenssi on kuin ihmisen sormenjälki", hän kertoi ohjelmassa. "Joten tämän perusteella voit tunnistaa nämä asiat. Käytän todisteita... kertomaan ihmisille, miksi tämä on tullut Kiinan laboratoriosta ja miksi he ovat ainoat, jotka tekivät sen. "

Yan väitti myös, että ennen Kiinasta pakenemista hänen tietonsa poistettiin hallituksen tietokannoista. "He poistivat kaikki tietoni," hän kertoi ohjelmalle "Loose Women" väittäen, että ihmisiä on palkattu "levittämään huhuja minusta, että olen valehtelija".

Yuan Zhiming, Wuhanin virologisen instituutin johtaja, on aiemmin kiistänyt raportit, että virus levisi vahingossa hänen laitoksestaan. ”Tämä virus ei ole mitenkään voinut tulla meiltä,” Zhiming kertoi valtion tiedotusvälineille huhtikuussa.

11. Solulinjoista

Yllä viitatun artikkelin mukaan BionTech-Pfizerin RNA-rokotetta kehitettäessä ei käytetty abortoitujen sikiöiden soluja eikä kudosta. Rokotetta testattaessa käytettiin HEK-293 solulinjaa, joka on alkujaan, vuodelta 1973, peräisin abortoidulta sikiöltä. Tällaisia solulinjoja ei tarvita rokotteen tämänpäiväisessä tuotannossa. Modernan mRNA-1273-rokotetta kehitettäessä ja testattaessa käytettiin abortoitujen sikiöiden solulinjoja. Rokotteen tuotanto ei tarvitse abortoituja sikiösolulinjoja.

AstraZenecan AZD1222-rokote tarvitsee tuotantoonsa HEK-293 aborttisolulinjaa. Tätä käytettiin myös rokotteen kehittelyssä ja testaamisessa. Johnson & JohnsoninJNJ-78436735-rokote tarvitsee tuotantoonsa PER.c6 aborttisolulinjaa. Tämä solulinja on peräisin vuonna 1985 abortoidulta sikiöltä. Sanofi-GSK:n COVAX-rokote ei ole yhteydessä abortoituihin sikiöihin eikä niiden solulinjoihin.Rokotteen kehittelyssä on käytetty hyönteissoluja.CureVacin rokote ei tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan perustu abortoitujen sikiöiden solulinjoihin. Täysin selvää tämä ei kuitenkaan ole, kuten ilmenee Leah Hickmanin artikkelista ”What pro-lifers should know about COVID-19 vaccines” World-julkaisussa 30.11.2020.

Pekka Reinikaisen mukaan sikiöistä saadut solulinjat ovat vanhoja. Ne ovat parempia kuin eläimistä saadut solulinjat. Hän ei nähnyt asiaa eettisesti kyseenalaisena, että rokote on niistä ”kehitetty”.

Näkisin, että AstraZenecan rokote on huonoin tässä suhteessa, koska se tarvitsee tuotantoonsa aborttisolulinjaa.

12. Israelissa keksitty: UV-LED-VALOT TUHOAVAT KORONAVIRUKSIA:

https://www.jpost.com/health-science/tel-aviv-research-999-percent-of-covid-19-germs-dead-in-30-seconds-with-uv-leds-653315

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1011134420304942?via%3Dihub

Tel Avivin tutkimus: 99,9 % COVID-19-viruksesta kuollut 30 sekunnissa UV-LED-valoilla

Abstrakti UV-valoa lähettävät diodit (UV-LEDit) ovat kehittyvä tekniikka ja UV-lähde patogeenien inaktivoimiseksi, mutta matalat UV-LED-aallonpituudet ovat kalliita ja niillä on pieni fluoresenssi. Tuloksemme viittaavat siihen, että ihmisen koronaviruksen (SARS-CoV-2-korvikkeena käytetty HCoV-OC43) herkkyys riippui aallonpituudesta 267 nm ~ 279 nm> 286 nm> 297 nm. Muut virukset osoittivat samanlaisia tuloksia, mikä viittaa siihen, että UV-LED, jonka huippupäästöt olivat ~ 286 nm:ssä, voisi toimia tehokkaana välineenä taistelussa ihmisen koronaviruksia vastaan.Koronaviruksesta

Kiinan Wuhanissa on todettu vuoden 2019 lopulla keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus (2019-nCoV). THL seuraa tilannetta ja päivittää sivuilleen tuoreimmat tiedot.

Uusi Middle East Respiratory Syndrome (MERS) -koronavirus todettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2012 Saudi-Arabiassa potilaalla, joka menehtyi vakavaan hengitystieinfektioon. 

Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä.

Tärkeä keino ehkäistä tartuntoja on myös hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen, kuten muidenkin tartuntatautien kohdalla. Kädet tulee pestä riittävän usein vedellä ja saippualla sekä tarvittaessa käyttää alkoholipitoista käsihuuhdetta.

Tämänhetkisen tiedon perusteella suurimmalla osalla sairastuneista henkilöistä on ollut vakava hengitystieinfektio, esimerkiksi keuhkokuume.

Taudinkuvaan on kuulunut

  kuumetta

  yskää

  hengenahdistusta

Joissakin tapauksissa on esiintynyt munuaisten vajaatoimintaa. Useilla sairastuneilla on todettu myös ripulia. Immuunipuutteisilla henkilöillä taudinkuva on saattanut olla epätyypillinen. 

Riskiä sairastua vakavaan MERS-koronavirusinfektioon lisäävät 

  diabetes

  sydänsairaus

  tupakointi


Flunssaon taudeista lievin. Se alkaa yleisimmin kurkkukivulla tai nenän kirvelyllä, joita seuraavat tyypillisesti nuha ja yskä. Kuumetta siihen ei välttämättä liity, mutta toisaalta lapsilla se voi nousta korkeaksikin. Vanhemmilla on ehkä vain kuumeinen olo.

Influenssa on taudinkuvaltaan usein flunssaa voimakkaampi. Se alkaa tyypillisesti nopeasti nousevalla korkealla kuumeella, johon voi liittyä lihaskipua, yskää ja päänsärkyä, nuhaa ei niinkään.

Koronatauti COVID-19:nalkaa tyypillisesti kuumella, kuivalla yskällä ja väsymyksen tunteella. Siihen voi liittyä myös päänsärky, nuha, kurkkukipu, hengitysvaikeudet, lihaskipu ja joissain tapauksissa myös ruoansulatusongelmat.

Koronavirusta ei siis pysty kotona tunnistamaan - varman diagnoosin saa vain laboratoriokokeella. 

Maailman johtavat tarttuvien tautien asiantuntijat ovat tällä hetkellä erimielisiä siitä, kuinka tappava koronavirus on. Koronavirukseen on menehtynyt ihmisiä.

Tarkan kuolleisuusluvun laskeminen on kuitenkin hankalaa. WHO onkin myöntänyt, että lukema muuttuu sitä mukaa, kun taudista ja sen levinneisyydestä tiedetään enemmän.

WHO:n mukaan noin 80 prosenttia koronavirukseen sairastuneista saa ainoastaan lieviä oireita. Eri maiden testauskäytännöt myös eroavat suuresti toisistaan, mikä hämärtää kokonaiskuvaa.