Uudestisyntyminen

​Syntiinlankeemuksen johdosta jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan hengellisesti kuolleena. Hän on luontonsa puolesta turmeltunut ajatusten ja halujensa puolesta- tämän voi havaita jo pienistä lapsista. Jeesus puhui tästä Nikodeemukselle:" joka ei synny uudesti ,ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." Joh. 3:3  Tämä tarkoittaa, että pitää tapahtua sisäinen muutos. Ihmisen tulee syntyä hengellisesti -tämä on Jumalan teko. Miten ihminen uudestisyntyy. Ensimmäinen asia on uskoa, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka Golgatalla sovitti sinun syntisi ja ylösnousi taivaaseen. Jeesus sanoi lisäksi: "jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan."  Kun ihminen luopuu itsekkäästä elämästä ja antaa elämänsä Herralle, saa hän Pyhän Hengen lahjan, Apt. 5:32. kts. Pelastuminen Taivaskokemuksista kertovia kirjoja: Kuoleman porteilta, Rokka ja Meller; Jumalan ilmoitus taivaasta: Mary K. Baxter Jumalan ilmoitus kadotuksesta: Mary K. Baxter; kysy näitä: kirjasto tai Kuva ja Sana, Helsinki

Kristillinen radioasema: http://www.radiodei.fi
Kristillinen tv-asema: http://www.tv7.fi