Perheväkivalta

​Turvakoti on paikka ,jonne voi mennä silloin, kun kotiin jääminen on fyysisen tai henkisen väkivallan tähden vaikeaa tai mahdotonta. Ensi- ja turvakodeissa oli v. 2001 runsaat 2500 ihmistä, valtaosa naisia lapsineen. Huomattakonn, että henkinen väkivalta on yhtä paha kuin fyysinen ja oikeuttaa avun saamiseen. Vuodesta 1995 lähtien perheväkivalta luokitellaan rikokseksi. Tästä pitää tehdä poliisille ilmoitus ja pyrkiä hankkimaan oma asunto, jos toistuvaa uhkaamista Lähde: Apupyörä 4/2002.
Lähestymiskieltoa voi hakea käräjäoikeudelta. Oikeusavustaja tms. voi auttaa tässä. Lähestymiskiellon tarkoituksena on estää jonkun henkilön
vakava häirintä. Tällöin usein on kyseessä ex-puolison tai lapsen fyysisen tai henkisen väkivallan ehkäiseminen. Raamatun mukaan:" Väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle," Hes. 7:11. Jeesus ennusti, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus." Matt. 24:12