Työpaikkakiusaaminen

Mikäli henkilö kokee työpaikalla loukkauksia ja alistamista, eristämistä, huutamista tai kiroilua, virheistä syyttelyä, potkuilla uhkaamista, saavutusten mitätöintiä ja kohtuuttomia vaatimuksia jne, kyseessä on ilmeisesti työpaikkakiusaamisesta. Uuden työturvallisuuslain 28 §:ssä on säädetty kiusaamisesta tai häirinnästä työpaikalla. Suomessa 160000 ihmistä kokee tätä työpaikoillaan. On syytä tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus esimiehelle tai tämän esimiehelle. Lisäksi on syytä ottaa yhteys työsuojelupiiriin ja -valtuutettuun sekä -päällikköön. Yritys saattaa joutua käsittääkseni jopa korvausvelvollisuuteen mikäli kiusaaminen valituksista huolimatta jatkuu.

Sivusto, jossa työpaikkakiusaamisesta

www.tyopaikkakiusatut.net