Demonisen painostuksen oireet

Pahat henget saattavat aiheuttaa outoja tuntemuksia ja ääniä sekä ajatuksia, jotka yllyttävät esim. itsetuhoon. Lisäksi henkilö saattaa kammota Jeesuksen nimeä tai verta, inhota Raamattua ja vihata evankeliumia.

Mikäli henkilö puhuu joko asianomaisen normaalista poikkeavalla tai kirkuvalla äänellä, saattaa kyseessä olla henkivalta. Oireina voivat tulla kyseeseen myös voimakkaat ihoreaktiot, pelon voimakkaita ilmenemisiä sekä pahoja hajuja. Tällöin tarvitaan kristittyä henkilöä, joka Jeesuksen nimessä ja Hänen voitelussaan vapauttaa tämän henkilön.
On kuitenkin huomattava, että tarvitaan henkien erottamisen ja riivaajien ulosajamisen armolahjaa, jottei tehdä pelkästään vahinkoa. Saattaa ja usein onkin kyseessä sielun piilevä vamma, esim. hylkääminen, johon tarvitaan sisäinen parantuminen eikä muuta. Mikäli kuitenkin ilmenee, että henkilö on sekaantunut esim. laittomaan seksiin, suvussa on insestiä, perheessä noituutta tai magiaa jne., on tällöin jouduttu Jumalan suojelevan käden alta pois tai jouduttu esim. sukukirouksen alle.

Näistäkin voidaan vapautua siihen perehtyneen sielunhoitajan ja ennen muuta Pyhän Hengen voitelun avulla. Olennaista on tulla valkeuteen ja tunnustaa omat ja perheen synnit, tällöin kun hylätään pimeyden teot, julistetaan anteeksiannon päästön sanat, seuraa ihana vapaus. "Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." 1. Joh 1:9

Jeesuksen nimessä me saamme tallata kaikkea vihollisen voimaa - mikään ei voi vahingoittaa Herran omaa - pyydä Hänen verensä suojaa päivittäin.

Hän (Kristus Jeesus) riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun, Kol. 2:15

"niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Fil. 2:10-11

Vapautumisen ja pelastumisen osalta pyydän sinua siirtymään niitä koskeviin osioihin edellä.

LÄHDEKIRJALLISUUTTA:
Rebecca Brownin kirjat: Jeesus Kristus vapautti vangit/ / Valmistaudu sotaan/ Astiaksi jaloon käyttöön
Rebecca Brown: Katkaistu kirous, Kuva ja Sana
Päivi Niemen kotisivu
Pat Pulling: Noidankehässä, Kuva ja Sana
Marilyn Hickey: Jumala siunaa sukusi, Kuva ja Sana, H:ki