Lähi-Idän rauha

Ajankohtainen katsaus

Donald Trumpin hallinto julkaisi 28.1.2020 Lähi-Idän rauhansuunnitelman. Suunnitelman mukaan Länsirannalla olevat asutukset jäisivät Israelin ja Palestiinan valtion haltuun. Se merkitsisi, että Palestiinalaiset saisivat oman valtion, mutta siitä tulisi tunneleiden ja teiden yhdistämä saaristo.

Palestiinalaiset saisivat pääkaupungikseen Jerusalemin naapurissa sijaitsevan Abu Disin kaupungin, vaikka heidän pitkäaikaisiin vaatimuksiinsa kuuluu Itä-Jerusalem ja vanha kaupunki.

Ehdotuksen mukaan ketään ei pakoteta lähtemään kodeistaan. Israel saisi pitää Länsirannalla siirtokuntansa, joita pidetään laajasti kansainvälisen oikeuden vastaisina miehitetyllä maalla. Israelin tulisi kuitenkin jäädyttää siirtokuntien laajentaminen neljäksi vuodeksi.

Palestiinan valtion ulkoisesta turvallisuudesta vastaisi edelleen Israel eikä heillä olisi omaa armeijaa. Lisäksi Gaza olisi demilitarisoitava ja Palestiinan olisi tunnustettava Israelin valtion olemassaolon oikeus. Yhdysvallat tukisi huomattavalla summalla Palestiinan valtioon tehtäviä investointeja. On puhuttu noin 50 mrd:n dollarin suuruisesta summasta aiemmassa yhteydessä.

Saudi-Arabia ja Egypti ovat varovaisesti ilmoittaneet tukevansa Yhdysvaltojen suunnitelmaa. Turkki ja Iran sen sijaan ovat tuominneet sen. Turkki ilmoitti, että Jerusalemin asema on meidän "punainen linjamme", mitä ei voida ylittää. Tällä Turkki tarkoittaa kaupungin jakamista vuoden 1967 tulitaukorajan mukaisesti, jolloin koko nk. vanha kaupunki Temppelivuorineen jäisi Palestiinan pääkaupungin alueelle.

Vuosisadan läimäys, kuvaili puolestaan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas. ”Vuosisadan diili” myös tyrmää yhden keskeisen kohdan, jota palestiinalaiset ovat vaatineet rauhanprosessissa. Palestiinalaiset pakolaiset, joita asuu miljoonia diasporassa Lähi-idässä ja eri puolilla maailmaa, eivät saisi paluuoikeutta.

On selvää, että Lähi-Idän rauha jää edelleen haaveeksi. Mitä tästä seuraa- uusi Intifadako vai mikä. Nähtäväksi se jää. Syyrian tilanne on huolestuttava humanitäärisen kriisin kannalta. Israel on saanut kuitenkin hengähdysaikaa naapureiltaan, joilla on ollut tekemistä Isiksen kanssa.

Linkkivinkki: www.israelprofetiassa.fi

YLEISTÄ

Lähi-Idän tilanne on hallinnut uutisia jo vuosien ajan. Hyvin pieni alue maapallolla näyttää olevan suuren mielenkiinnon kohteena vuodesta toiseen. Juutalaisten kohtalo suurten arabimaiden ja islamin puristuksessa tuo mieleen Daavidin ja Goljatin välisen taistelun. Daavid on kuitenkin pienestä koostaan ja väkiluvustaan huolimatta pärjännyt hyvin jokaisessa käymässään sodassa.

Länsimaiden tulisi muistaa, että Israel on Lähi-Idän ainoa demokraattisesti johdettu valtio. Israel on kilpi hallitsematonta Eurooppaan suuntautuvaa maahanmuuttoa vastaan. Sen lisäksi se myös suojaa ääri-ismalin rantau-tumista Eurooppaan. Israel sijaitsee strategisesti erittäin keskeisellä paikalla kahden mantereen rajapinnalla. Sen hallinnalla on siten merkitystä laajemmin koko maailmaa ajatellen.

Julkinen salaisuus on sekin, että Israelilla on ydinpommeja. He eivät epäröi käyttää niitä, jos heidän tilanteensa käy epätoivoiseksi (ns. Simson-vaihtoehto). Rauhaa ei näytä tulevan maailmaan ennen kuin se tulee Jerusalemiin. Omistus Jerusalemista on itseasiassa hengellinen taistelu Jumalan ja saatanan välillä. Israel on Jumalan valitsema kansa, josta Raamattu ja historia epäämättömästi todistaa. Palestiinalaiset ovat asuneet tuolla alueella jo ennen kuin nykyiset juutalaiset imigrantit tulivat maahan. Juutalaiset kuitenkin ostivat käypään hintaa suuria maa-alueita jo viime vuosisadan alkupuolelta saakka.

Kansainliitto hyväksyi jo v. 1920 ja 1922 juutalaisille ns. oman valtion. Kyseessä oli alue ,joka vastaa nykyisen Jordanian ja Israelin aluetta. Siihen aikaan sitä kutsuttiin Iso-Britannian mandaattialueeksi. Mandaattialue jaettiin vuonna 1922 siten, että perustettiin nykyinen Jordanian valtio (Transjordania). Palestiina jäi edelleen mandaattialueeksi aina 14.5.1948 asti, jolloin Juutalaisvaltio syntyi, mitä voidaan pitää valtavana profeetallisena Raamatun todistuksena.

Kahden tuhannen vuoden ajan jatkunut hajoituksen aika oli päättynyt. Keskitysleireissä oli kuollut yli 6 milj. juutalaista, mikä asia vaikutti YK:ssa hyvin paljon juutalaisvaltion syntymisen perusteena.

Hes. 37:12 Sentähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan.

Itsenäistyminen johti sotaan arabiliiton kanssa, jonka seurauksena palestiinalaisille sanottiin arabiveljien taholta, että lähtekää sieltä pois. Me tuhoamme juutalaiset ja niin te saatte palata pian takaisin. Toisin kävi. Israel ei anna enää näitä luovutettuja alueita takaisin eikä enää anna paluumuutto-oikeutta palestiinalaispakolaisille. Syy oli siis palestiinalaisten omien johtomiesten. Kuviteltiin arabiliiton sotilaallisen ym. näennäisen ylivoiman olevan ratkaisevan.
Israel kuitenkin voitti tuon vapaussodan kuten kaikki muutkin sodat.

Israel otti vastaan heti vuonna 1948 n. 600000 juutalaista muista maista. Lisäksi on tullut myöhemmin huomattava määrä vuosittain muualta. Entisen Neuvostoliiton alueelta tuli n. 1 milj. juutalaista 90-luvulla.

Pekka Sartola toteaa osuvasti: Perustellusti voidaan lopuksi todeta, että koko pakolaisongelmaa ei olisi milloinkaan syntynyt eikä Lähi-Idässä oltaisi siitä nimenomaisesta syystä jatkuvasti sotaa muistuttavassa tilanteessa mikäli arabivaltiot Egypti, Syyria sekä Jordania olisivat kunnioittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien laillisessa ja päätösvaltaisessa yleiskokouksessa tekemää äänestyspäätöstä ja pidättäytyneet hyökkäämästä vastaperustettuun Israelin valtioon.
(lähde:Tähtäimessä Israel, s.118)
 
Itse asiassa Jordania olisi voinut saada aikaan ns. palestiinalaisvaltion jo vuosien 1948-1967 välisenä aikana, jolloin Länsiranta ja Gaza sekä Itä-Jerusalem olivat palestiinalaisten hallussa. Silloin se ei tullut kysymykseen- miksi?!

Palestiinalaisten vetoomukset omasta valtiosta ovat siten myöhäissyntyisiä. Kysymys on ennen muuta hengellinen - antisemitismi vastaan juutalaisuus. Seuraavassa on katsaus Lähi-Idän tilanteeseen. Rauhaa sinne ei voi tulla ennen kuin Rauhan Ruhtinas Jeesus Kristus saa muuttaa sydämet niin juutalaisten kuin palestiinalaisten puolella.

HISTORIA

Muslimeille on Koraanissa muutettu Aabrahamin siunaus koskemaan Ismaelia eli arabien kantaisää. Pyhä Raamattu kuitenkin epäämättömästi todistaa siunauslinjan koskevan Iisakkia ja Jaakobia.

Juutalaisten historia myös todistaa nimenomaan tämän linjan olevan ns. valittu kansa.

5 Moos. 7:6 Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitettykansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on.

5 Moos. 26:19 että hän asettaisi sinut korkeammaksi kaikkia luomiansa kansoja, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi, ja että olisit Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa,niinkuin hän on puhunut." 

Jerusalemin v. 70 jKr:n tapahtuneen tuhon seurauksena alkoi juutalaisten historian pitkä ajanjakso, hajaannus eli diaspora. Juutalaisia vietiin orjiksi Roomaan, mutta osa jäi kuitenkin Palestiinaan. Babyloniaan oli jäänyt n. 600 eKr aiemmin huomattava määrä juutalaisia. Siellä he oppivat kauppiaiksi. Sana juutalainen tulee sanasta Juuda, joka oli yksi sukukunnista. Heistä polveutui Messias Jeesus Kristus. Juudeasta tuli erityinen Rooman valtakunnan maakunta eikä se enää ollut Syyrian käskynhaltijan alainen. Jerusalemin temppelille aikaisemmin suoritettu temppelivero maksettiin lähtien Rooman Juppiterille. Sen lisäksi juutalaiset saivat maksaa erilaisia veroja Rooman valtakunnalle sekä kunnioittaa Rooman keisaria jumalana.

Roomalaisten menetettyä otteensa Palestiinassa, Jerusalem joutui monenlaisten miehittäjien haltuun. Ottomaanien Turkki valloitti Palestiinan vuosiksi 1517–1917. Iso-Britannia valtasi Palestiinan 1917 ja teki siitä mandaatin, jonka Kansainliitto vahvisti. Tämä mandaatti perustettiin juutalaisten ”kansalliseksi kodiksi” ja Jerusalem sisältyi siihen. Samaan aikaan Lähi-idän arabiheimot saivat omat mandaattinsa, joista syntyivät Libanonin, Syyrian, Irakin ja Jordanian valtiot. 

Ismaelin jälkeläisiä eli arabeja on hyvin kuvattu Raamatussa: ”Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa.” (Ismael, 1 Moos. 16:12)
 
Itse asiassa Koraanissa kielletään taisteleminen juutalaisia vastaan.
Koraani 29:45 Älkää taistelko Kirjan kansaa (juutalaisia) vastaan muuta kuin sopivimmalla tavalla, lukuunottamatta niitä, jotka tekevät väärin, vaan sanokaa: ”Me uskomme siihen, mikä on lähetetty alas meille ja lähetetty alas teille. Meidän Jumalamme ja teidän Jumalanne on yksi ja sama, ja me olemme hänelle täysin alistuneita. (alistua=muslim)

Kun kuitenkin Israelin hallitsema maa-alue nähdään pelkästään islaminuskoisille kuuluvaksi, pyritään juutalaiset ajamaan pois Pyhältä maalta. Toisaalta mm. J. Arafat väittää palestiinalaisten olevan muinaisia filistealaisia. Historia ei kuitenkaan puolla tuota tulkintaa- palestiinalaiset ovat myös osittain Aabrahamin jälkeläisiä – he ovat arabeja, joissa on mm. paimentolaisheimoja. Jumala Kaikkivaltias on luvannut Pyhän maan ainoastaan Jaakobin jälkeläisille. Kysymys on siten paitsi kansojen välinen myös uskonnollinen.
Rauhansopimus ei tyydytä, vaan lopullinen päämäärä on juutalaisvaltion tuhoaminen. ”Mitään Israelin valtiota ei ole olemassakaan, joten ei Israelin kanssa tehtyjä sopimuksia tarvitse pitää.” Arafat Etelä-Afrikassa 19.9.1993, Oslon Sopimus 13.9.1993


JASSER ARAFAT

Usa:n presidentti Bill Clintonin johdolla käytiin kesällä 2000 rauhanneuvotteluja, joissa osapuolina olivat Israelin pääministeri Ehud Barak ja palestiinalaisten presidentti Jasser Arafat. Barak oli myöntynyt jopa itsenäisen palestiinan valtion muodostamiseen sekä itä-Jerusalemista luopumiseen. Käytännössä rauhanehdot olivat todella hyvät. Asuntoja olisi Usa:n myötävaikutuksella rakennettu kaikille palestiinalaisille.
Mikä teki tyhjäksi tuon sopimuksen? Arafat pelkäsi radiaaleja ääriryhmiä ja niiden pelossa keksi tekosyyn rauhansopimuksen hylkäämiseen. Hän vaati 2,5 milj. palestiinalaista syntyperää olevien paluun Israelin maalle. Nämä asuvat nykyään ympärillä olevissa valtioissa. Barak ei voinut suostua tähän, koska pelkästään juomavesi ei olisi riittänyt molemmille valtioille. Toiseksi olisi ollut varsin uskallettua ottaa pyhälle maalle lisää potentiaalisia terroristeja.

Katso myös: Pekka Sartola, Harmagedon v. 2002

Eräs intifada alkoi syksyllä, 2000 kun Ariel Sharon vieraili Temppelivuorella. Tämä oli kuitenkin tekosyy. Todellisuudessa Arafat halusi näyttää omilleen taistelutahtoaan.
Toisaalta Arafat pelkäsi myös äärimuslimeja. ”Muslimien näkökulmasta katsoen ”islamilaisuus ulottuu merestä (Atlanti) virtaan (Eufrat) asti ja Allah sanoo Koraanissa, että se alue on tarkoitettu islamilaisia varten”. Muslimien kannalta siis Israelin valtion perustaminen on islamin häpäisemistä ja nöyryytystä. Muslimien tehtävänä on korjata islamia kohdannut nöyryytys ja jihad (pyhä sota) juutalaisvaltiota vastaan on jokaisen muslimin velvollisuus.” ”
”Israelin rajoja koskevaan kiistaan mikään rauhansopimus ei tuo ratkaisua. Ratkaisu edellyttäisi siionistivaltion tuhoamista ja korvaamista muslimivaltiolla.”

”Tämä oli suurin syy siihen, että Israel joutui käymään viisi sotaa arabien kanssa vuosina 1948, 1956, 1967, 1973 ja 1982. Juutalaisvaltion olemassaolo on tärkein syy muslimien juutalaisiin kohdistamalle suunnattomalle vihalle.”

Lähde: prof. Matti Suviolahti, Myllykummun tiedote 2/2003.

Valtaosa kaikesta PA:n (Palestinian Authority) saamasta tuesta menee muutaman sadan merkkihenkilön taskuihin, aseiden ja räjähteiden hankkimiseen ja niiden välityksellä terrorismin suoraan tukemiseen. Suurin osa palestiinalaisista haluaisi elää rauhassa, tehdä työtä, kasvattaa lapsiaan ja vain pienet ääriryhmät haluavat jatkaa aseellista taistelua oman kuvitellun ikuisen valtionsa ja Jerusalemin puolesta.”

Lähde: Pekka Sartola, Harmagedon


Arafat on monesti vannonut Israelin tuhoa mm. 3/1970 Washington Post ja 2/1980 El Mundo:
”Meille sana rauha merkitsee Israelin tuhoamista.”
Syyskuu 1995, Jerusalem Post: ”Vannon Allahin kautta, että palestiinalaiset ovat valmiina uhraamaan viimeisenkin poikansa ja tyttärensä siksi kunnes Palestiinan lippu liehuu Jerusalemin muurien, moskeijoiden ja kirkkojen yllä.”
(Jasser Arafat)

Linkkejä:
vanh. lähde:www.israelforum.com
vanh. lähde: www.gamla.org.il/english
vanh. lähde: www.middleeast.org/archives
http://www.haaretz.com
vanh. lähde: www.daralhayat.com


TransJordania eli Länsiranta

Länsiranta on alue Lähi-idässä, historiallisen Palestiinan alueella. Nimi tarkoittaa Jordanjoen länsirantaa. Jordania valtasi alueen vuosien 1948–1949 Israelin itsenäisyyssodassa ja Israel miehitti sen vuonna 1967 käydyssä kuuden päivän sodassa. Länsirannan pinta-ala on 5 607 km². Wikipedia

”Lajissaan ainutlaatuisessa oikeusjutussa ranskalaistuomioistuin (Cour d' Appeal de Versailles/3éme chamber) päätti v. 2013 Israelin olevan Juudean ja Samarian laillinen hallussapitäjä.

Tarina alkaa 1990 -luvulta jolloin Israel aloitti Jerusalemissa kevytraidelinjan rakentamisen. Tarjouskilpailun voittivat ranskalaisyhtiöt Veolia and Alstom ja linja valmistui vuonna 2011. Investoinnin seurauksena Palestiinalaishallinto (PA/PLO) ja sen ranskalainen solidaarisuusjärjestö (Association France Palestine Solidarité – AFPS), nostivat syytteen Versaillesin tribunaalissa.

(Tribunal de Grande Instance of Versailles France) Alstomia ja Veoliaa vastaan, koska näiden mukaan rakennustyö oli laiton pohjautuen YK:n, EU:n ja useiden muiden hallintojen näkemykseen siitä, että Israelin läsnäolo ko vuonna 1967 haltuunsaottamalla alueella on laitonta. Oikeus kuitenkin totesi Israelin läsnäolon Juudeassa ja Samariassa olevan täysin laillista hyläten Palestiinalaishallinnon i.a. vaateet.

Käsiteltyään em kansainväliset lakitekstit oikeus kumosi kaikki palestiinalaisosapuolen argumentit. Oikeus katsoi Israelin olevan oikeutettu pitämään järjestystä ja hallinnoimaan haltuunsaottamiaan Länsirannan alueita ja oikeutettu rakentamaan niin kevytraidelinjan kuin muutakin yhdyskuntarakenteita ja asuntoja. Edelleen em. kansainvälisen lain asiakirjojen ei edes katsottu koskevan Palestiinalaishallintoa koska ne kaikki ovat valtioiden välisiä dokumentteja.

Varsinaisen päätöksensä ohella oikeus tuomitsi palestiinalaisosapuolen maksamaan korvausta Alstomille 30 000 euroa, 30 000 euroa Alstom Transportille ja 30 000 euroa Veolia Transportille Sen enempää PA/PLO kuin AFPS ei valittanut päätöksestä Korkeimpaan oikeuteen joten oikeuden päätös siten on lainvoimainen.”Ari Rusila26.2.2017 Unohtunut" oikeusjuttu: Israel on Länsirannan laillinen hallussapitäjä

ITSEMURHAPOMMITTAJAT

”Sitten juuri ennen keskiyötä toinen terroristi, jonka tulon Jerusalemin trendikahvilaan Hillel Cafehen valpas turvallisuusmies oli estänyt- räjäytti itsensä kahvilan ulkopuolella surmaten kuusi israelilaista ja haavoittaen ainakin 40:ntä. Valtava räjähdys rikkoi ikkunoita eripuolilla saksalaista hienostoaluetta; haavoittuneiden huudot kaikuivat pitkin Emek Refaim-katua. Eräs räjähdyksestä hengissä selvinnyt mies, nimeltään Shavi, kertoi kompastelleensa ihmisten kylkiluiden yli paetessaan paikalta. ”Näin asioita, joita en pysty kuvailemaan”, hän sanoi. ”Siihen ei yksinkertaisesti löydy sanoja.”
(9.9.2003 Jerusalem/Leo Mellerin kirje)

Koraanin eräs pykälä, jolla on perusteltu ns. fedayeen-toimintaa. Toiminta tarkoittaa sitä, että uhraa henkensä terrori-iskussa eli itsemurhapommituksessa tai vastaavassa. Koraanin mukaan tällä tavoin voi varmistaa itselleen paratiisin ja pelastuksen eli välttymisen helvetistä.
”Jotkut tunnetut muslimipapit nimittävät itsemurhapommittajia marttyyreiksi, jotka saavat täydellisen syntien anteeksiannon ja ikuisen elämän paratiisissa, jossa on viiniä ja suuri joukko kauniita neitsyeitä.”

Koraani 9:112 Totisesti Allah on ostanut uskovilta heidän sielunsa ja omaisuutensa sillä ehdolla, että he saavat paratiisin kun taistelevat Allahin tiellä ja surmaavat ja tulevat surmatuiksi. –Iloitkaa siis kaupasta, jonka olette tehneet – totisesti tämä on suuri autuus.
Tämä toiminta on vahvistettu myös PLO:n peruskirjassa. Lisäksi muslimiperheille, joiden omainen räjäyttää itsensä kappaleiksi, annetaan määrä dollareita- on mainittu 2000-60000 dollaria.

(24.9. 17:16) Iltasanomat

Islamilainen äärijärjestö Hamas ei harkitse tulitauon aloittamista Israelin vastaisessa taistelussaan, jos Israel ei lopeta hyökkäyksiään palestiinalaisia vastaan, sanoi Hamasin hengellinen johtaja Ahmed Yassin.

Hän tähdensi, että Hamas on valinnut aseellisen vastarinnan ja pyhän sodan tien ja ettei se koskaan katoa. - Ei Israel eikä Yhdysvallat pysty lyömään Hamasia eikä islamia.
Yassin tuli nyt ensimmäisen kerran julkisuuteen sen jälkeen, kun Israel yritti salamurhata hänet syyskuun alussa.

Hän tuomitsi tiedotustilaisuudessaan presidentti George W. Bushin puheen YK:ssa ja kuvasi sitä sodan julistukseksi islamia vastaan.
- Bush julistaa sotaa islamia vastaan terrorismin ja terrorismia ruokkivien ideologioiden varjolla. Bush pitää islamia terrorismina, Yassin sanoi.
Yassinin mukaan Bush joutui turvautumaan sotaan epäonnistuttuaan vuoropuhelussa muslimien kanssa. - Mutta hän häviää niin Afganistanissa, Irakissa, Palestiinassa kuin kaikkialla muslimimaailmassa. (STT-DPA-Reuters)

BBC: Palestiinalaisille ääriryhmille rahaa hallinnolta
(8.11. 21:33)
Britannian television mukaan palestiinalaishallinto maksaa kuukausittaista tukea ääriryhmälle, jotta tämä ei toteuttaisi itsemurhaiskuja. BBC:n verkkosivuilla julkaistun tiedon mukaan al-Aqsan marttyyrien prikaatit -järjestön jäsenet saavat joka kuukausi yhteensä 50 000 dollaria tukea.

BBC:n uutisten haastattelema palestiinalaisministeri Abdul Fattah Hamayel kertoi, että rahat käytetään järjestön jäsenten asumiskustannuksiin siinä toivossa, että nämä eivät toteuttaisi hyökkäyksiä Israelia vastaan. Hamayelin mukaan yksittäisten ihmisten saamat summat ovat pieniä, korkeintaan 250 dollaria kuussa.
Al-Aqsan marttyyrien prikaateilla on yhteyksiä palestiinalaispresidentti Jasser Arafatin johtamaan Fatah-liikkeeseen. Järjestön jäsenten viime kuukausina toteuttamat iskut ovat hidastaneet Lähi-idän rauhansuunnitelman etenemistä
Fatah-liike on kiistänyt maksavansa ääriryhmälle, jotta tämä ei toteuttaisi itsemurhaiskuja.
(STT-Reuters)

ISRAELIN TUHOAMINEN TAVOITTEENA

Raamatun psalmissa 83 mainitaan jakeessa 5: He sanovat: ”Tulkaa hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.”
Jae 13: koska he sanovat: ”Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot”
Ketkä näin sanovat?

Jae 6: Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan.
7: Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset, 8: Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat 9: Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsille. Sela
Psalmistan kuvaamat kansat ovat Israelin naapurikansoja: beduiineja, saudeja, jordanialaisija, egyptiläisiä, libanonilaisia, syyrialaisia sekä palestiinalaisia jne.
Kaikkia näitä kansoja yhdistää paitsi juutalaisvastaisuus myös islaminusko, joka on valtauskonto näissä kansoissa.

Islamin takana olevat henkivallat pyrkivät siis tuhoamaan Israelin sekä ryöstämään Jerusalemin juutalaisilta. Rauhansopimukset eivät tule koskaan pitämään, koska Koraanin mukaan ne voidaan rikkoa sopivan ajan tullen, Suura 9:1-5.

Taistelu Pyhän maan omistuksesta on jatkunut runsaat 3000 vuotta. Lupaus, jonka Israelin Herra Sebaot antoi Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, on pitänyt tähän asti. Allahiin uskovat eivät ole yhdessäkään sodassa voittaneet.

Israelin sodat:

Vuosi 1948 Itsenäisyyssota

Vuosi 1956 Siinain sota

Vuosi 1967 Kuuden päivän sota

Vuosi 1973 Jom Kippurin sota

Vuosi 1982 Libanonin sota

Vuosi 1987 Ens. Intifada

Vuosi 1991 Persianlahden sota

Vuosi 2000 Rauhan prosessi ja toinen Intifada

Vuosi 2006 Toinen Libanonin sota


Näin tulee jatkumaan. Mikään voima ei voi voittaa Israelia ja anastaa siltä Pyhää maata ja Jerusalemia, koska Kaikkivaltias on sen kanssa lupauksensa mukaisesti. Tosin Israel tulee kärsimään paljon ns. Jaakobin ahdistuksessa, mutta siitäkin se tulee selviämään siten,että 1/3 –osa tuosta kansasta pelastuu.

TURVA-AITA

Israel aloitti aidan rakentamisen vuonna 2002 torjuakseen palestiinalaisten
toisen intifadan aikana tekemiä siviileihin kohdistuneita itsemurhaiskuja ja tarkka-ampujia. Aidan rakentamisen jälkeen iskut vähenivät huomattavasti, mitä jotkut pitävät aidan ansiona. Aitaa on arvosteltu siitä, että se kulkee osittain palestiinalaisten alueen sisällä sekä haittaa heidän elinkeinojaan ja liikkumistaan. Aidan osuus Israeliin kohdistuvien iskujen vähenemisessä on myös kiistanalainen.

Aidan on tarkoitus olla valmistuessaan 680 kilometriä pitkä.


Aitakysymys päätyi Haagiin sen jälkeen, kun YK:n yleiskokous oli äänestänyt asiasta joulukuussa. Yleiskokouksen enemmistö halusi tuomioistuimelta neuvoa-antavan mielipiteen muurin laillisuudesta.

Israelin mielestä aitaa tarvitaan pitämään palestiinalaiset itsemurhaiskijät poissa Israelista. Palestiinalaisten mukaan muurissa on kyse sorrosta ja miehitettyjen alueiden liittämisestä Israeliin.
 
Israelin turva-aidan oikeuskäsittely alkaa
(22.2. 06:23) IS
 
Israelin toimesta Länsirannan palestiinalaisalueelle kohoava ns. turva-aita on herättänyt voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Myös aidan laillisuutta pohtiva oikeuskäsittely alkaa ristiriitaisissa tunnelmissa. Israelin jyrkän kielteinen suhtautuminen oikeusprosessiin ei ole yllätys, mutta sitä ovat vastustaneet myös lukuisat muut maat kuten Yhdysvallat, Venäjä ja EU. Näiden maiden mielestä asian oikeuskäsittely on omiaan vain heikentämään ennestäänkin suurissa vaikeuksissa olevaa Lähi-idän rauhanprosessia. EU:n kanta itse aitahankkeeseen on kuitenkin selvä: Israelin rakentama aita on kansainvälisen sopimusten vastainen ja huomattava este rauhalle Lähi-idässä. Aitakysymys päätyi Haagissa toimivaan Kansainvälisen tuomioistuminen (ICJ) käsitellyn sen jälkeen kun YK:n yleiskokous äänesti asiasta joulukuussa. Yleiskokouksen enemmistö halusi tuomioistuimelta "neuvoa-antavan mielipiteen" aidan laillisuudesta. Israelin mukaan kyseessä on poliittinen kiista, jota ei voida ratkaista oikeudessa.
(STT-AFP-DPA)

Ainakin seitsemän kuollut räjähdyksessä Jerusalemissa
(22.2. 12:48) IS
 
Palestiinalaisten ääriryhmä Al Aksan marttyyrien prikaatit on ilmoittautunut Jerusalemin tuhoisan itsemurhaiskun tekijäksi. Ryhmän mukaan isku on kosto Israelin rakentamalle ns. turva-aidalle Länsirannalla sekä israelilaisjoukkojen hyökkäyksestä Gazaan aiemmin helmikuussa. Tuossa iskussa kuoli 15 palestiinalaista. Ainakin seitsemän ihmistä sai surmansa bussiin tehdyssä pommi-iskussa Jerusalemissa ja jopa 60 muuta on haavoittunut. Israelin poliisin mukaan kyse on itsemurhaiskusta.Räjähdys tapahtui aamuruuhkan aikaan. Räjähdys tapahtui lähellä hotelli Inbalia, jossa amerikanjuutalaisten tärkeimpien järjestöjen johtajat pitivät kokousta.

Isku tehtiin vain päivää ennen kuin Haagin Kansainvälinen tuomioistuin ryhtyy käsittelemään Israelin Länsirannalle suunnitteleman ns. turva-aidan laillisuutta. Israel alkoi sunnuntaina purkaa osaa jo rakennetusta aidasta Länsirannan pohjoisosassa.
Edellisen kerran Jerusalemissa tehtiin itsemurhaisku tammikuun lopussa. Tuolloinkin bussiin tehdyssä iskussa kuoli 11 ihmistä.
(STT-Reuters)

Kun maailman ihmiset tulevat tuomitsemaan Israelin toimet ja eristämään sen, on Herran omien ja Israelin ystävien noustava juutalaisten rinnalle heitä puolustamaan, vrt. Ruutin kirja Raamatussa (Ruut edustaa uskovaa, joka seisoo juutalaisen Noomin rinnalla). Silloin vasta punnitaan todelliset Israelin ystävät. YK ja EU tulevat entistä enemmän painostamaan Israelia. Vain USA on kyllin vahva toistaiseksi sitä puolustamaan. Jossain vaiheessa Israel jää yksin. Ei edes USA kykene sitä enää puolustamaan.

EXODUS

Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa on yhteensä ainakin 6 milj. juutalaista. Heillä on hyvä elintaso ja asema yhteisöissään. He eivät ole kovin halukkaita muuttamaan Israeliin, vaikka heillä olisi siihen mahdollisuus. Pieniä määriä on tosin tullut Pyhään maahan viime vuosina.

Pelkästään Venäjällä on vielä 500000 juutalaista. Heillä ei ole aina varoja exodukseen eli Israeliin muuttoa varten. Toisaalta tilanne Israelissa terroriuhan, työttömyyden ja taloustilan johdosta ei ole kovin houkutteleva. Lisäksi Israel ei ole halukas ottamaan aina yli 70-vuotiaita henkilöitä. Exodus-työ on sikäli tärkeä, että antisemitismi eli juutalaisviha on nostamassa päätään entisen Neuvostoliiton alueella. Erityisesti nykyiset islamilaiset valtiot ovat vaarallisia.
Vaarallista on siis myös jatkossa jäädä ns. pakanakansoihin. Toisaalta vaarallista on myös Israelissa johtuen palestiinalaisten terrorismista. Sadat ihmiset ovat kuolleet ja tuhannet vammautuneet loppuiäksi. Exodus on kuitenkin ainoa oikea vastaus tähän uhkaan. Sielunvihollinen vastustaa exodusta, joten se lietsoo vihaa Pyhässä maassa.
Jossain vaiheessa muslimien on vaikea vastustaa kiusausta tuhota juutalaiset, on heitä sitten missä tahansa. Koraani antaa tähän myös luvan. Tosin se lupa on ehdollinen.
Koraani 2:189 Taistelkaa heitä vastaan niin kauan, ettei kiusausta enää ole, vaan Jumalan uskonto pääsee voimaan, ja jos he pidättäytyvät taistelusta, ei vihollisuutta ole paitsi väärintekijöitä kohtaan.
 
”IVY-maiden alueelta on löytynyt Leo Mellerin mukaan arabiankielinen dokumentti. Al-Quidan alkuperää olevassa tekstissä kehoitetaan valmistamaan päivää, jolloin entisen Neuvostoliiton muslimitasavalloissa suoritetaan hirmuisia juutalaissurmia yhtenä ja samana vuorokautena. Silloin on huudettava maailmalle: Näin virtaa juutalainen veri, kunnes Jerusalem on vapaa juutalaisista!”
Kristittyinä meidän on rukoiltava ja tehtävä nyt exodustyötä, jotta juutalaiset pelastuisivat tästä vaarasta. Tulee mieleen Esterin kirjan kertomus Puurim-juhlasta- Jumalan ihmeellisestä avusta.
Voimme siis tukea exodus-työtä mm. Patmos-lähetyssäätiön kautta. (PL 86 00381 HELSINKI).
vanh. lähde: masada2000.org/holocaust.html
kts. www.pasuunasoi.com/exodus/

MILLOIN RAUHA TULEE

Raamatun profetia todistaa, että Lähi-Itään tulee jonkinlainen rauha. Sitä ennen tulee kuitenkin jokin vakavampi välien selvittely. Leo Mellerin mukaan kyseessä saattaa olla jopa sota Israelin ja Syyrian kesken. Tässä sodassa lopputulos on jo etukäteen selviö. Israelin voitto tulee nostamaan maailman sitä vastaan. Israel on jäämässä yksin. Ellei Herra sitä puolustaisi, se olisi jo tuhottu.

Raamatun profetia kertoo meille Antikristuksesta ja hänen liitostaan Israelin kanssa. Antikristus on kuitenkin petoksen mestari, joten on ilmeistä, että hän tulee liittoutumaan muslimien kanssa. Valherauha saa juutalaiset väärän turvallisuuden valtaan. Yhtäkkiä tulee Venäjä liittolaisineen karkaamaan Israelin kimppuun. Alkaa Googin sota. Hesekielin kirjan mukaan sota tulee keskellä rauhaa; 38-39 luvut. Venäjän armeija liittolaisineen tulee sinne menemään ja myös ihmeellisellä tavalla siellä tuhoutumaan.

Raamattu todistaa, että lopullinen rauha tulee vasta ns. Jaakobin ahdistuksen ja viimeisen vuosiviikon eli 7 vuoden jakson jälkeen, jolloin Kristus tulee perustamaan maan päälle ns. tuhatvuotisen valtakuntansa.

Katso profetia Lähi-Idän osalta: http://www.pasuunasoi.com/profeetallinensana/

HERRAN SIUNAUS

Emme ymmärrä täysin Israelia. Emme silti saa sitä tuomita, vaan rukoilla sen puolesta, että se pelastuisi ja tulisi tuntemaan Kristuksen Jeesuksen omana Messiaana (Room.9-11.luvut). Peite heidän sydämistään otetaan pois, kun he todella kääntyvät Herran puoleen; 2 Kor. 3:15-16.
Ehkä nämä pommi-iskut ym. murtavat heitä siten, että he hädässään kääntyvät Kristuksen puoleen; Sak. 12:10.

Miksi meidän tulee siunata Israelia? Sen tähden, että Pyhässä Raamatussa Kaikkivaltias on luvannut Aabrahamille ja sen myötä Israelille: ”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” 1 Moos. 12:3
 
Herra siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua.
Herra valaiskoon kasvonsa sinulle Israel ja olkoon sinulle armollinen
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi Israel ja antakoon sinulle rauhan
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, amen